Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Donderdag 10 mei 2012 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Samenstelling Parlement: zie notulen
 3.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 4.Ingekomen stukken: zie notulen
 5.Zeepiraterij (ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 6.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 88 van het Reglement): zie notulen
 7.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement): zie notulen
 8.Kredietoverschrijvingen: zie notulen
 9.Kwijting 2010 (debat)
 10.Diversen
 11.Steun voor de invoering van een Europese herdenkingsdag voor de rechtvaardigen (schriftelijke verklaring)
 12.Stemmingen
  12.1.Beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (A7-0140/2012 - Vital Moreira) (stemming)
  12.2.Beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit Rusland (A7-0085/2012 - Robert Sturdy) (stemming)
  12.3.Elektronische publicatie van het Publicatieblad van de Europese Unie (A7-0087/2012 - Zbigniew Ziobro) (stemming)
  12.4.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van de heer Corneliu Vadim Tudor (A7-0151/2012 - Cecilia Wikström) (stemming)
  12.5.Regionale luchthavens en luchtdiensten (A7-0094/2012 - Philip Bradbourn) (stemming)
  12.6.Kwijting 2010: algemene begroting van de EU, Afdeling III, Commissie (A7-0098/2012 - Christofer Fjellner) (stemming)
  12.7.Speciale verslagen van de Europese Rekenkamer in het kader van de kwijting aan de Commissie 2010 (A7-0102/2012 - Christofer Fjellner) (stemming)
  12.8.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europees Parlement (A7-0120/2012 - Bogusław Liberadzki) (stemming)
  12.9.Kwijting 2010: 8e, 9e en 10e Europees Ontwikkelingsfonds (A7-0100/2012 - Martin Ehrenhauser) (stemming)
  12.10.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Raad (A7-0095/2012 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  12.11.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Hof van Justitie (A7-0088/2012 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  12.12.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Rekenkamer (A7-0091/2012 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  12.13.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Economisch en Sociaal Comité (A7-0092/2012 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  12.14.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Comité van de regio's (A7-0090/2012 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  12.15.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europese ombudsman (A7-0089/2012 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  12.16.Kwijting 2010: Algemene begroting van de EU, Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (A7-0093/2012 - Inés Ayala Sender) (stemming)
  12.17.Kwijting 2010: prestaties, financieel beheer en controle van de EU-agentschappen (A7-0103/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.18.Kwijting 2010: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (A7-0125/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.19.Kwijting 2010: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (CEDEFOP) (A7-0129/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.20.Kwijting 2010: Europese Politieacademie (CEPOL) (A7-0119/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.21.Kwijting 2010: Communautair Bureau voor visserijcontrole (A7-0130/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.22.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (A7-0124/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.23.Kwijting 2010: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) (A7-0123/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.24.Kwijting 2010: Europees Chemicaliënagentschap (A7-0126/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.25.Kwijting 2010: Europees Milieuagentschap (A7-0105/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.26.Kwijting 2010: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (A7-0106/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.27.Kwijting 2010: Europees Instituut voor gendergelijkheid (A7-0132/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.28.Kwijting 2010: Europees Geneesmiddelenbureau (A7-0107/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.29.Kwijting 2010: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (A7-0134/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.30.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (A7-0137/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.31.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor netwerk- en informatiebeveiliging (A7-0136/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.32.Kwijting 2010: Europees Spoorwegbureau (A7-0118/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.33.Kwijting 2010: Europese Stichting voor opleiding (A7-0135/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.34.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor de veiligheid en de gezondheid op het werk (A7-0117/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.35.Kwijting 2010: Voorzieningsagentschap van EURATOM (A7-0131/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.36.Kwijting 2010: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (A7-0116/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.37.Kwijting 2010: EUROJUST (A7-0128/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.38.Kwijting 2010: EUROPOL (A7-0111/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.39.Kwijting 2010: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (A7-0122/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.40.Kwijting 2010: Europees Agentschap voor het beheer van de operationele samenwerking aan de buitengrenzen van de lidstaten van de Europese Unie (FRONTEX) (A7-0133/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.41.Kwijting 2010: Europees GNSS-Agentschap (A7-0127/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.42.Kwijting 2010: ARTEMIS - Ingebedde computersystemen (A7-0109/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.43.Kwijting 2010: Clean Sky - Luchtvaart en milieu (A7-0115/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.44.Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming ENIAC (A7-0112/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.45.Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH) (A7-0110/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.46.Kwijting 2010: Initiatief inzake innovatieve geneesmiddelen (IMI) (A7-0108/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.47.Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming voor ITER en de ontwikkeling van fusie-energie (A7-0113/2012 - Monica Luisa Macovei)
  12.48.Kwijting 2010: Gemeenschappelijke onderneming SESAR (A7-0114/2012 - Monica Luisa Macovei) (stemming)
  12.49.Bescherming van de financiële belangen van de EU - Fraudebestrijding - Jaarverslag 2010 (A7-0121/2012 - Zigmantas Balčytis) (stemming)
  12.50.Roaming op openbare mobiele-communicatienetwerken binnen de Unie (A7-0149/2012 - Angelika Niebler) (stemming)
  12.51.In- en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen (A7-0015/2012 - Dan Jørgensen) (stemming)
  12.52.Wijziging van de artikelen 87 bis en 88 (A7-0072/2012 - Carlo Casini) (stemming)
  12.53.Het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II) (A7-0152/2012 - Cecilia Wikström) (stemming)
  12.54.Het handels- en investeringsbeleid voor het zuidelijk Middellandse Zeegebied na de revoluties van de Arabische Lente (A7-0104/2012 - Niccolò Rinaldi) (stemming)
  12.55.Octrooieren van werkwijzen van wezenlijk biologische aard (B7-0228/2012) (stemming)
  12.56.Zeepiraterij (B7-0226/2012) (stemming)
 13.Stemverklaringen
 14.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 15.Besluiten inzake bepaalde documenten: zie notulen
 16.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement): zie notulen
 17.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten: zie notulen
 18.Rooster van de volgende vergaderingen: zie notulen
 19.Onderbreking van de zitting
Debatten
Herziene uitgave (1703 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (6498 kb)
Laatst bijgewerkt op: 14 juli 2012Juridische mededeling