Zpět na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština (výběr)
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Seznam 
 Úplné znění 
Rozpravy
Čtvrtek 23. května 2013 - Štrasburk Revidované vydání

14.10. Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2012 (B7-0186/2013 )
Videozáznamy vystoupení
MPphoto
 
 

  Jaromír Kohlíček (GUE/NGL ), písemně . − Stát beze jména nazývaný FYROM má velmi zvláštní postavení. Část bulharských nacionalistů tvrdí, že makedonština je vlastně jenom dialektem bulharštiny, Řekové nechtějí připustit název Makedonie a Albánci, kteří stále přicházejí na území Makedonie, postupně prosazují změny ve vnitřním uspořádání země, které je proti Makedoncům výrazně preferují. Zástupci EU to vše sledují a příliš nereagují na odpovědné výzvy Radě, aby bezodkladně stanovila datum zahájení přístupových jednání. Makedonie totiž má již delší dobu smlouvu o přidružení a její vláda se snaží plnit i skrytá přání nejsilnějších států EU a NATO. Z toho nutně vyplývají vnitropolitické problémy, ať už plynou z otázek spojených s národnostním složením, nebo z otázek soužití různých náboženství. Kuriózní formulace § 12, která „vítá snahu orgánů, pokud jde o rozchod s komunistickou minulostí“, dává tušit zcela „neideologické“ vyznění zprávy. Snahy vlády země o provádění kroků ke snížení korupce a zvýšení účinnosti a transparentnosti soudnictví jsou jistě hodné podpory. Zbytečně podrobná doporučení snažící se o vliv na nejrůznější vnitřní otázky země spolu s kritickou nezaměstnaností mládeže a žen nedávají velkou šanci na to, aby se tato zpráva stala vhodným impulsem pro rozvoj země a možnost jejího začlenění do EU. Přes zjevná negativa jsme proti této zprávě nehlasovali.

 
Poslední aktualizace: 19. září 2013Právní upozornění