Go back to the Europarl portal

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski (Selected)
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Index 
 Full text 
Debates
Tuesday, 4 February 2014 - Strasbourg Revised edition

9.10. Copyright and related rights and multi-territorial licensing of rights in musical works for online uses (A7-0281/2013 - Marielle Gallo)
Video of the speeches
MPphoto
 
 

  Tadeusz Zwiefka (PPE ), na piśmie . - Aktualnie sytuacja na unijnym rynku muzycznym jest bardzo skomplikowana. Nie tylko funkcjonowanie wielu organizacji zbiorowego zarządzania budzi wątpliwości i niekorzystnie odbija się na wynagrodzeniach autorów, ale również niezwykle wymagający jest proces udzielania licencji na udostępnianie muzyki w internecie. Dodatkowo prawo autorskie zmaga się wciąż ze zmianami, jakie zaszły na rynku medialnym wraz z powszechną cyfryzacją. Po stronie legislatora leży zatem szczególna odpowiedzialność za nadrobienie tych zaległości. Dyrektywa ws. zasad zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi i udzielania licencji wieloterytorialnych na eksploatację utworów muzycznych w internecie stanowi bez wątpienia przełom w tej kwestii. Dzięki poprawkom wprowadzonym do tekstu przez Parlament udało się nie tylko poszerzyć jej zakres na organizacje zbiorowego zarządzania spoza UE działające na jej terenie, ale także doprecyzować zapisy zabezpieczające repertuar niszowy. Jest to bardzo istotny krok w stronę promocji wielokulturowej Europy, gdzie prawa twórców nie są ciężarem, ale raczej atutem gospodarki europejskiej.

Moim zdaniem dzisiejsze sprawozdanie jest kluczowym projektem nie tylko dla twórców, wykonawców i wydawców, ale przede wszystkim dla konsumentów, którzy powinni odnieść najwięcej korzyści z proponowanych zmian, uzyskując szerszy dostęp do legalnie odtwarzanej muzyki.

 
Last updated: 1 April 2014Legal notice