Takaisin Europarl-portaaliin

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi (valittuna)
 • sv - svenska
 Hakemisto 
 Koko teksti 
Puheenvuorot
Keskiviikko 12. maaliskuuta 2014 - Strasbourg Lopullinen versio

9.26. Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2013 (A7-0107/2014 - Nikolaos Salavrakos)
MPphoto
 
 

  Mitro Repo (S&D ), kirjallinen . - Tahdon kiittää kollega Salavrakosta tästä onnistuneesta mietinnöstä. Euroopan parlamentti on eurooppalaisten ainoa suora edustaja unionin tasolla. Tästä syystä kevään eurovaalit tulevat olemaan - jälleen kerran - tärkeä osoitus EU-kansalaisten tahdosta.

Vaikka Lissabonin sopimuksella vahvistettiin EU-kansalaisuutta, unionin on pyrittävä entistä lähemmäs kansalaisia. Kannan huolta etenkin vähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksista. Koko unionimme alueella romanivähemmistöön kohdistuva syrjintä on yleistä. Romanit ovat edelleen syrjässä yhteiskunnasta.

Myös henkilöiden vapaa liikkuvuus on keskeisessä asemassa. Sen avulla voidaan vähentää työpaikkojen ja osaamisen kohdanto-ongelmaa sisämarkkinoilla. Komission on pyrittävä, yhteistyössä jäsenmaiden kanssa, parantamaan harjoittelijoiden oikeuksia. Etenkin tulee edistää oikeudenmukaisen palkkauksen varmistamista ja vastavalmistuneiden harjoittelupaikan ja työpaikan saantia toisessa jäsenvaltiossa.

EU-politiikkaa koskevaa opetusta tulee myös lisätä koulujen opetussuunnitelmissa. Opettajat ovat tässä merkittävässä asemassa. EU:n kansalaisten tietoisuutta voidaan lisätä vain tiedottamisen ja koulutuksen avulla.

Lopuksi haluan muistuttaa, että jokaisella EU-kansalaisella tulee olla oikeus ottaa yhteyttä unionin toimielimiin ja saada tietoa EU-päätöksistä omalla äidinkielellään.

 
Päivitetty viimeksi: 8. toukokuuta 2014Oikeudellinen huomautus