Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Kolmapäev, 16. juuli 2014 - StrasbourgUuendatud versioon
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Assigneeringute ümberpaigutamine (vt protokoll)
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 106) (vt protokoll)
 4.Parlamendiliikmete käitumise küsimustega tegeleva nõuandekomitee liikmete ametissenimetamine
 5.Nelja Euroopa Komisjoni liikme ametissenimetamine (Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci ja Martine Reicherts) (hääletus)
 6.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 7.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 8.Noorte tööhõive (arutelu)
 9.Parandus (kodukorra artikkel 231) (vt protokoll)
 10.Hääletused
  10.1.Euro kasutuselevõtt Leedus 1. jaanuaril 2015 (A8-0001/2014 - Werner Langen) (hääletus)
  10.2.Parlamentidevaheliste delegatsioonide liikmete arv (B8-0003/2014) (hääletus)
 11.Selgitused hääletuse kohta
  11.1.Euro kasutuselevõtt Leedus 1. jaanuaril 2015 (A8-0001/2014 - Werner Langen)
 12.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 13.Eelmise istungi protokolli kinnitamine (vt protokoll)
 14.Parlamendi komisjonide koosseis
 15.ELi eelarvest tehtavate maksete olukord täitmata kulukohustuste enneolematult kõrget taset arvestades (arutelu)
 16.Olukord Iraagis (arutelu)
 17.Vägivalla eskaleerumine Iisraeli ja Palestiina vahel (arutelu)
 18.Parlamendi komisjonide koosseis (vt protokoll)
 19.Parlamentidevahelistesse delegatsioonidesse nimetamine (vt protokoll)
 20.Agressioonikuritegu (arutelu)
 21.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 22.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (667 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (2780 kb)
Viimane päevakajastamine: 7. november 2014Õigusalane teave