Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 16 juli 2014 - StrasbourgReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Anslagsöverföringar: se protokollet
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet
 4.Utnämning av ledamöter till den rådgivande kommittén för ledamöters uppförande
 5.Utnämning av fyra ledamöter av Europeiska kommissionen (Jyrki Katainen, Jacek Dominik, Ferdinando Nelli Feroci och Martine Reicherts) (omröstning)
 6.Parlamentets sammansättning: se protokollet
 7.Utskottens sammansättning: se protokollet
 8.Ungdomssysselsättning (debatt)
 9.Rättelse (artikel 231 i arbetsordningen): se protokollet
 10.Omröstning
  10.1.Litauens införande av euron den 1 januari 2015 (A8-0001/2014 - Werner Langen) (omröstning)
  10.2.Antal ledamöter i de interparlamentariska delegationerna (B8-0003/2014) (omröstning)
 11.Röstförklaringar
  11.1.Litauens införande av euron den 1 januari 2015 (A8-0001/2014 - Werner Langen)
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde: se protokollet
 14.Utskottens sammansättning
 15.Situationen vad gäller betalningar i EU-budgeten till följd av den mycket höga nivån på utestående EU-åtaganden (debatt)
 16.Situationen i Irak (debatt)
 17.Upptrappningen av våldet mellan Israel och Palestina (debatt)
 18.Utskottens sammansättning: se protokollet
 19.Utnämningar till de interparlamentariska delegationerna: se protokollet
 20.Aggressionsbrott (debatt)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (667 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2780 kb)
Senaste uppdatering: 7 november 2014Rättsligt meddelande