Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
 Index 
 All text 
Debatter
Onsdagen den 6 juli 2016 - Strasbourg Reviderad upplaga

7.5. Europeisk gräns- och kustbevakning (A8-0200/2016 - Artis Pabriks)
MPphoto
 
 

  Max Andersson (Verts/ALE ), skriftlig. ‒ Även om förslaget om en europeisk gräns- och kustbevakningsmyndighet innehåller en del positiva aspekter, såsom besvärsmekanismen, så handlar förslaget i huvudsak om att utöka befogenheterna för EU:s gränsbyrå Frontex. Medlemsländer med stora inflöden av flyktingar kan tvingas att intensifiera sina gränskontroller för att inte uteslutas från Schengensamarbetet. Frontex får även mandat att vidta gränsövervakningsverksamhet i EUs grannländer. Huvudsyftet med förslaget är alltså att minska inströmningen av flyktingar till Europa och återsända irreguljära flyktingar till sina hemländer eller transitländer.

Förutom att det här kan leda till att medlemsländernas suveränitet undermineras och flyktingar hindras att söka asyl i Europa, innebär förslaget att EU ytterligare flyttar sitt ansvar för flyktingar till länder utanför Europa där de löper större risk att få sina mänskliga rättigheter kränkta.

Trots försök från Gröna gruppen att förbättra texten, innehåller kompromisstexten fortfarande delar som vi inte kan stödja. Vi förespråkar hellre en gränsförvaltning i Europa som respekterar mänskliga rättigheter och främjar, snarare än hindrar, skydd av flyktingar. Vi behöver fokusera på livräddande insatser för människor i sjönöd och se till att de som når våra gränser får utöva sin rätt att söka asyl. Gränskontroller får aldrig leda till att människor nekas tillgång till skydd i Europa.

 
Senaste uppdatering: 18 november 2016Rättsligt meddelande