Tillbaka till Europarl-webbplatsen

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska (vald)
 Index 
 All text 
Debatter
Tisdagen den 13 december 2016 - Strasbourg Reviderad upplaga

3. Allmän översyn av parlamentets arbetsordning (debatt)
Anföranden på video
PV
MPphoto
 

  Max Andersson, för Verts/ALE-gruppen . – Herr talman! (inledningsorden gick inte att uppfatta) … om parlamentets arbetsordning. Det här är avslutningen på en tvåårig process av hårt arbete där vi gått igenom arbetsordningen paragraf för paragraf.

Parlamentets arbetsordning är ett mycket viktigt dokument för den reglerar maktbalansen i det här huset mellan stora grupper, mellan små grupper, mellan gruppledningar, mellan enskilda ledamöter. Det är ett komplicerat dokument och den som läser arbetsordningen noga får ett viktigt verktyg för att driva sin politik.

Det är därför bra att vi gör arbetsordningen enklare, och något enklare att förstå. Det finns också saker som är bra förbättringar. Parlamentets styrelse kommer inte längre kunna stoppa förslag om att vi ska ha en omröstning om att tillsätta en undersökningskommitté för att undersöka missförhållanden. Parlamentets talman kommer inte längre kunna hindra den rådgivande grupp som undersöker om en ledamot har begått brott mot de etiska reglerna från att undersöka detta. Den vetorätten har parlamentets talman i dag och det är bra att den tas bort, utom i fall som är helt uppenbara.

Det finns en del andra saker som faktiskt är bra för de små grupperna. På det stora hela, även om betänkandet inte är så som vi gröna skulle velat att det är, så är det ett bra betänkande.

Men det finns några saker som jag vill tala om, som vi kämpar för att förbättra. Det ena gäller yrkande 222 om composition of committees, utskottens sammansättning, som går ut på att vi byter princip för vem som ska sitta i vilket utskott.

I dag är ledamoten den som äger sin utskottsplats. Med det förslag som gruppen tagit fram är det partigrupperna som äger utskottsplatsen, och som därmed kommer att kunna ha möjlighet att straffa en ledamot som röstar emot gruppledningens vilja genom att ta ifrån ledamoten dess utskottsplats.

Vill man ha ett parlament med starka ledamöter som kan representera sina väljare så vore det väldigt bra om vi behåller principen att ledamoten äger sin egen plats.

Jag märker att min talartid redan är slut, jag vill bara säga det: bifall de gröna yrkandena om bättre kontroll av lobbyism också. Tack!

 
Senaste uppdatering: 7 mars 2017Rättsligt meddelande