Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 3 października 2017 r. - StrasburgWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Skład grup politycznych: patrz protokół
 3.Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (debata)
 4.Głosowanie
  4.1.Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (B8-0538/2017, B8-0539/2017) (głosowanie)
  4.2.Ograniczenie stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (A8-0205/2017 - Adina-Ioana Vălean) (głosowanie)
  4.3.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) (A8-0173/2017 - Gabriel Mato) (głosowanie)
  4.4.Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE (A8-0271/2017 - Anna Hedh) (głosowanie)
  4.5.Stawienie czoła kurczeniu się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio) (głosowanie)
  4.6.Zwalczanie cyberprzestępczości (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi) (głosowanie)
  4.7.Stosunki polityczne UE z ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer) (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
  5.1.Stan zaawansowania negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem (B8-0538/2017, B8-0539/2017)
  5.2.Środki zarządzania, ochrony i kontroli obowiązujące na obszarze konwencji Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) (A8-0173/2017 - Gabriel Mato)
  5.3.Wzmocnienie pozycji gospodarczej kobiet w sektorach prywatnym i publicznym w UE (A8-0271/2017 - Anna Hedh)
  5.4.Stawienie czoła kurczeniu się przestrzeni działania społeczeństwa obywatelskiego w krajach rozwijających się (A8-0283/2017 - Teresa Jiménez-Becerril Barrio)
  5.5.Zwalczanie cyberprzestępczości (A8-0272/2017 - Elissavet Vozemberg-Vrionidi)
  5.6.Stosunki polityczne UE z ASEAN (A8-0243/2017 - Reinhard Bütikofer)
 6.Korekty do głosowania i zamiar głosowania: patrz protokól
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia: patrz protokól
 9.Sytuacja w Mołdawii
 10.Położenie kresu małżeństwom dzieci (debata)
 11.Priorytety partnerstwa UE–Egipt na lata 2017-2020. (debata)
 12.Sprostowania (art. 231 Regulaminu): patrz protokół
 13.Konferencja klimatyczna ONZ w Bonn (Niemcy) w 2017 r. (COP23) (debata)
 14.Tysiące anulowanych przez Ryanair lotów a wdrażanie rozporządzenia (WE) No 261/2004 w sprawie praw pasażerów linii lotniczych (debata)
 15.Sprzeciw wobec środka wykonawczego: naukowe kryteria określania właściwości zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego (debata)
 16.Skład grup politycznych: Patrz protokól
 17.Reguły i normy bezpieczeństwa statków pasażerskich - Rejestracja osób podróżujących na pokładzie statków pasażerskich płynących do portów państw członkowskich lub z portów państw członkowskich - System inspekcji na potrzeby bezpiecznego użytkowania promów typu ro-ro i szybkich jednostek pasażerskich wykonujących regularne usługi (debata)
 18.Porządek dzienny następnego posiedzenia: Patrz protokól
 19.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (887 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (4806 kb)
Ostatnia aktualizacja: 18 grudnia 2017Informacja prawna