Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 18. januára 2018 - Štrasburg Revidované vydanie

7.2. Právomoc a uznávanie a výkon rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodné únosy detí (A8-0388/2017 - Tadeusz Zwiefka)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE ). – Vážený pán predseda, v rozprave o tomto nariadení som včera vyjadrila obavy, že niektoré z návrhov obsiahnutých v tejto správe obmedzia právomoc členských štátov v otázkach manželského a rodinného práva. Po vysvetlení spravodajcu pána Zwiefku boli niektoré z mojich obáv rozptýlené, jedna však zostala. Pozmeňujúce návrhy 19 a 49 smerujú k tomu, že súd nebude môcť odmietnuť uznať rozhodnutie iného členského štátu v manželskej veci. Keďže za rozhodnutie sa považuje aj verejná listina, prijatím týchto pozmeňujúcich návrhov by štáty museli uznávať aj sobášne listy vydané v inom členskom štáte, a to aj v prípade, že ich vlastný právny systém obsahuje inú definíciu manželstva. Štáty si musia zachovať právomoc určiť, aký zväzok považujú za manželstvo. Preto som návrh nepodporila.

 
Posledná úprava: 5. apríla 2018Právne oznámenie