Návrat na portál Europarl

Choisissez la langue de votre document :

 • bg - български
 • es - español
 • cs - čeština
 • da - dansk
 • de - Deutsch
 • et - eesti keel
 • el - ελληνικά
 • en - English
 • fr - français
 • ga - Gaeilge
 • hr - hrvatski
 • it - italiano
 • lv - latviešu valoda
 • lt - lietuvių kalba
 • hu - magyar
 • mt - Malti
 • nl - Nederlands
 • pl - polski
 • pt - português
 • ro - română
 • sk - slovenčina (vybraté)
 • sl - slovenščina
 • fi - suomi
 • sv - svenska
 Zoznam 
 Úplné znenie 
Rozpravy
Štvrtok, 18. januára 2018 - Štrasburg Revidované vydanie

7.4. Vykonávanie smernice o uznávaní odborných kvalifikácií a potreba reformy odborných služieb (A8-0401/2017 - Nicola Danti)
Videozáznamy z vystúpení
MPphoto
 

  Anna Záborská (PPE ). – Vážený pán predsedajúci, privítala som túto správu, ktorá hodnotí smernicu o uznávaní odborných kvalifikácií. Pre Európu aj pre Slovensko je voľný pohyb odborníkov len na prospech. Je preto dôležité, aby existovali pravidlá, ktoré tento pohyb zjednodušia. To platí aj o regulovaných povolaniach. Samozrejme, z pohľadu Slovenska to zároveň znamená vytvoriť také podmienky, že odborníci budú prichádzať k nám, nie od nás odchádzať. Táto hodnotiaca správa Parlamentu konštatuje, že členské štáty majú stále nedostatky v rozhodovaní o primeranosti regulácií. Niektoré si dokonca dodnes nesplnili povinnosť oznámiť do európskej databázy tie povolania, ktoré regulujú. Správa upozorňuje aj na to, že sa musia prijať ďalšie opatrenia, aby sa zlepšila porovnateľnosť regulovaných povolaní medzi jednotlivými štátmi. Túto správu som podporila.

 
Posledná úprava: 5. apríla 2018Právne oznámenie