Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Woensdag 28 februari 2018 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 5.Verkiezing van een ondervoorzitter van het Europees Parlement (indiening van voordrachten): zie notulen
 6.Samenstelling Parlement
 7.Onderzoek geloofsbrieven: zie notulen
 8.Samenstelling fracties: zie notulen
 9.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 10.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement): zie notulen
 11.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement): zie notulen
 12.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 13.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 106 van het Reglement): zie notulen
 14.Gedelegeerde handelingen (artikel 105, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 15.Ingekomen stukken: zie notulen
 16.Regeling van de werkzaamheden
 17.Humanitaire situatie in Syrië, met name in Ghouta (debat)
 18.Informele bijeenkomst van de Europese Raad van 23 februari 2018 (debat)
 19.Besluit van de Commissie om de procedure van artikel 7, lid 1, VEU in te leiden ten aanzien van de situatie in Polen (debat)
 20.Prioriteiten van de EU voor de zittingen van de VN-Mensenrechtenraad in 2018 (debat)
 21.Definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (debat)
 22.Situatie van de grondrechten in de EU in 2016 (debat)
 23.Werkzaamheden en erfenis van het Internationaal Straftribunaal voor het voormalige Joegoslavië (debat)
 24.Verboden lobbyactiviteiten van voormalig Commissievoorzitter Barroso, zoals de ontmoeting met commissaris Katainen (debat)
 25.Verwijdering van verscheidene derde landen uit de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden (debat)
 26.Vooruitzichten en uitdagingen voor de bijenteeltsector in de EU (debat)
 27.Opmerkingen van één minuut over kwesties van politiek belang
 28.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 29.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (627 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (3666 kb)
Laatst bijgewerkt op: 14 april 2018Juridische mededeling