Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 28 februari 2018 - BrysselReviderad upplaga
 1.Återupptagande av sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Uttalanden av talmannen
 4.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 5.Val av vice talman till Europaparlamentet (inlämning av nomineringar): se protokollet
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Valprövning: se protokollet
 8.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 9.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 10.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen): se protokollet
 11.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 78 i arbetsordningen): se protokollet
 12.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets åtgärder och resolutioner: se protokollet
 13.Genomförandeåtgärder (artikel 106 i arbetsordningen): se protokollet: se protokollet
 14.Delegerade akter (artikel 105.6 i arbetsordningen): se protokollet
 15.Inkomna dokument: se protokollet
 16.Arbetsplan
 17.Den humanitära situationen i Syrien, särskilt Ghouta (debatt)
 18.Europeiska rådets informella möte den 23 februari 2018 (debatt)
 19.Kommissionens beslut att aktivera artikel 7.1 i EU-fördraget när det gäller situationen i Polen (debatt)
 20.EU:s prioriteringar för mötena i FN:s råd för mänskliga rättigheter under 2018 (debatt)
 21.Definition, presentation och märkning av spritdrycker och skydd av geografiska beteckningar för sådana (debatt)
 22.Situationen för de grundläggande rättigheterna i EU 2016 (debatt)
 23.Arbetet i och arvet efter Internationella krigsförbrytartribunalen för f.d. Jugoslavien (debatt)
 24.Kommissionens tidigare ordförande Barrosos otillåtna lobbyverksamhet, exempelvis mötet med kommissionsledamot Katainen (debatt)
 25.Avförande av flera tredjeländer från EU-förteckningen över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet (debatt)
 26.Framtidsutsikter och utmaningar för biodlingssektorn i EU (debatt)
 27.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 28.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 29.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (627 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3666 kb)
Senaste uppdatering: 14 april 2018Rättsligt meddelande