Cikk
 

Akik a parlamenti jelentéseket készítik

Intézmények - 26-07-2006 - 18:16
Küldje el ezt a cikket
Közösségi oldalak
Kedvencek
 
Richard Corbett és Ínigo Méndez az alkotmányról készített jelentést 2005-ben

Richard Corbett és Ínigo Méndez az alkotmányról készített jelentést 2005-ben

A plenáris ülések során kijelölt EP-képviselők a parlament szakbizottságai által már elfogadott jelentéseket mutatnak be. Ezek a jelentések állásfoglalásokra vagy jogszabály-módosításokra vonatkozó javaslatokat tartalmaznak, amelyekről végül a teljes parlament szavaz. A jelentések gyakran az őket kidolgozó és bemutató EP-képviselő nevén válnak ismertté, mint például a „Spinelli-jelentés”. A jelentéstevők rendkívül fontos szerepet játszanak az EP-ben.

A jelentést elkészítő EP-képviselő elnevezése franciául „rapporteur”, magyarul jelentéstevő, előadó. Őket a többi EP-képviselő választja meg, amikor a parlament valamelyik szakbizottsága megkapja a feladatot, hogy egy adott jogszabályjavaslatról, az Európai Bizottság valamilyen egyéb dokumentumáról vagy meghatározott kérdésről jelentést készítsen. A jelentéstevő fő feladata, hogy elemezze a projektet, egyeztessen az adott terület szakértőivel és az érintettekkel, megvitassa a kérdést a szakbizottság többi tagjával, illetve javaslatot tegyen a követendő politikai irányvonalra. Ezek a szempontok mind megjelennek a bizottságnak leadott jelentésben.
 
Lépésről lépésre – a szakbizottságtól a plenáris ülésig
 
A jelentéstevő gyakorlati segítséget kap a szakbizottság munkatársaitól, és a kifejezetten technikai kérdések kapcsán támogatást kérhet külső szakértőktől és más EU-intézmények szakértőitől is.
 
Először egy munkadokumentum készül, melyet a szakbizottság megvitat. A legfontosabb ügyekben szakértők részvételével tartott közmeghallgatást szerveznek, hogy akár több EP-szakbizottság is megismerhesse az álláspontokat.
 
A viták eredménye alapján egy jelentéstervezet készül, amelyet addig tárgyalnak és módosítanak, amíg készen nem áll a plenáris ülésre. A folyamat során a jelentés alapvetően átalakulhat, ezért az előadó dönthet úgy, hogy lemond tisztségéről, és átadja azt a szakbizottság egy másik tagjának. A szakbizottság által elfogadott szöveg tartalmaz egy indokolást, egy állásfoglalási indítványt és módosításokat. A plenáris ülésen csak az állásfoglalásokat és a módosításokat vitatják meg, és bocsátják szavazásra.
 
Hogyan választják ki a jelentéstevőket?
 
Az előadó kiválasztása általában egy bonyolult pontrendszer alapján történik. A parlament hét képviselőcsoportja a mérete arányában kapott pontokkal licitál a jelentésre, akár egy árverésen. Könnyebb és általában kevesebb pontba kerül a javasolt jogszabály területén elismert szakértőt javasolni. Egyezséget is lehet kötni más frakciókkal későbbi jelentésekre vonatkozóan, és nagyon különleges esetben egy jelentéshez két társelőadót is el lehet fogadni. A rendszeresen ismétlődő jelentések, például az EU költségvetési jelentése esetén rotációs rendszer működik.
 
REF: 20060725STO09938