Blikvangers
 

Blikvangers 2007 - Een tussentijds overzicht van de werkzaamheden van het Europees Parlement

Instellingen - 18-12-2007 - 10:35
Delen
Dit document bevat geselecteerde, korte overzichten van de werkzaamheden van het EP in het afgelopen jaar. Het betreft wetgevende, toezichthoudende en begrotingswerkzaamheden die hun beslag kregen gedurende de plenaire vergaderingen in Brussel en Straatsburg.
 
Het Parlement blikt terug op zijn werkzaamheden van het afgelopen jaar. Een jaar waarin het Verdrag van Lissabon werd aangenomen dat aan het Parlement meer bevoegdheden geeft. 2007 heeft daarnaast de uitbreiding van de Europese Unie met Roemenië en Bulgarije en de uitbreiding van de Schengenruimte gezien. Het jaar begon met een nieuwe EP-voorzitter, Hans-Gert Pöttering.
 
In de webversie van dit document wordt ieder artikel gevolgd door een link naar het betreffende persbericht. Meer informatie (in het Engels) over enkele van de belangrijkste onderwerpen is te vinden op de volgende website:
 
Het overzicht van alle rondom plenaire zittingen verschenen persberichten (in het Nederlands) is hier te vinden: http://www.europarl.europa.eu/news/expert/tous_les_briefing/default/default_nl.htm.
 
REF.: 20071217TMN15631

Instellingen

Begin paginaVolgende
 
Het Parlement verkiest Hans-Gert PÖTTERING (EVP-ED, DE) tot zijn nieuwe voorzitter
(16.01.2007)
 
Het Parlement verkiest in de eerste ronde Hans-Gert Pöttering tot zijn voorzitter, met 450 stemmen. De 61-jarige christen-democraat vervangt Josep Borrell en wordt voorzitter voor tweeënhalf jaar, tot juli 2009.
 
Begin paginaVolgende

Transport

Begin paginaVolgendeVorige
 
Installatie van dodehoekspiegels op vrachtwagens
(10.05.2007)
 
Door een richtlijn uit 2003 moeten vanaf dit jaar alle nieuwe vrachtwagens voorzien worden van dodehoekspiegels. Het EP bepaalt dat ook vrachtwagens die na 1 januari 2000 zijn ingeschreven, voorzien moeten worden van dodehoekspiegels, en wel uiterlijk op 31 maart 2009. Ieder jaar stervan circa 400 Europeanen, onder wie veel fietsende kinderen, omdat zij door vrachtwagenchauffeurs niet worden opgemerkt.
 
 
Parlement stemt in met derde spoorwegpakket
(25.09.2007)
 
Het Parlement stemt in derde lezing in met het resultaat van de bemiddelingsprocedure en neemt zodoende het derde spoorwegpakket aan. Onderdelen van dit derde pakket zijn de liberalisering van het internationale passagiersvervoer per spoor in 2010, geld terug bij vertragingen en de certificering van treinmachinisten.
 
Begin paginaVolgendeVorige

Vrouwenrechten

Begin paginaVolgendeVorige
 
Daphne III-programma
(22.05.2007)
 
Het Parlement hecht zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt van de Raad over Daphne III, het EU-programma dat tot doel heeft geweld tegen kinderen, jongeren en vrouwen te voorkomen en te bestrijden en slachtoffers en risicogroepen te beschermen. Het programma loopt van 2007 tot en met 2013 en heeft een budget van € 116,85 mln.
 
Begin paginaVolgendeVorige

Justitie en binnenlandse zaken

Begin paginaVolgendeVorige
 
EP neemt eindverslag CIA-commissie aan
(14.02.2007)
 
Tussen 2001 en 2005 hebben meer dan 1200 CIA-vluchten gebruik gemaakt van het Europese luchtruim en zijn er mogelijk geheime gevangenissen op militaire bases van de VS in Europa geweest. Het Parlement laakt de passieve opstelling van sommige EU-lidstaten ten aanzien van illegale operaties door de CIA. Het verslag wordt aangenomen met 382 stemmen voor, 256 tegen, bij 74 onthoudingen.
 
 
Snel inzetbare teams die optreden bij illegale immigratie
(26.04.2007)
 
Het EP stemt in met een verordening die het mogelijk maakt speciale, snel inzetbare teams op te zetten die technische en operationele bijstand kunnen bieden aan lidstaten die plotseling met een grote toestroom van illegale immigranten worden geconfronteerd. De verordening is het resultaat van een compromis dat het Parlement in eerste lezing met de Raad bereikt heeft.
 
 
Programma drugspreventie en -voorlichting (2007-2013)
(06.09.2007)
 
Het Parlement hecht in tweede lezing zijn goedkeuring aan het gemeenschappelijk standpunt met betrekking tot het programma "Drugspreventie en -voorlichting" (2007-2013). Het programma heeft ten doel de preventie van druggebruik en het bestrijden van afhankelijkheid van drugs.
 
Begin paginaVolgendeVorige

Milieu

Begin paginaVolgendeVorige
 
Instelling tijdelijke commissie klimaatverandering
(25.04.2007)
 
Het Europees Parlement besluit tot instelling van een tijdelijke commissie Klimaatverandering. De commissie krijgt 60 leden en een mandaat voor één jaar.
 
 
Beoordeling en beheer van overstromingsrisico's
(25.04.2007)
 
Jaarlijks treden in de EU rivieren buiten hun oevers, met soms aanzienlijke materiële schade tot gevolg. De meeste rivieren in de Unie zijn grensoverschrijdend. In het licht van de overstromingen van 2002 en 2005 besloten de EU-lidstaten om, op basis van een Commissievoorstel, meer te doen op het gebied van gedeeld beheer van overstromingsrisico's. Het EP versterkt de voorgestelde maatregelen en gaat akkoord met een compromis met de Raad.
 
 
Verbod op kwikhoudende thermo- en barometers
(10.07.2007)
 
Het Parlement keurt in tweede lezing het gemeenschappelijk standpunt van de Raad goed en stemt daarmee voor een verbod op kwikhoudende meettoestellen. Wat betreft het gebruik van kwik in barometers is er een compromis gevonden tussen de verschillende standpunten van Parlement en Raad, door een tijdelijke ontheffing van twee jaar toe te kennen aan bedrijven die kwikbarometers produceren. Reeds gekochte producten mag men blijven gebruiken.
 
 
Uitstoot CO2 van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen
(24.10.2007)
 
Het Parlement geeft in een initiatiefverslag zijn input aan de strategie om de CO2-uitstoot van personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen te verminderen. Het EP vindt dat de CO2-uitstoot van personenauto's vanaf 2015 niet meer mag bedragen dan 125 gram per gereden kilometer.
 
 
Kaderrichtlijn bodembescherming
(14.11.2007)
 
De lidstaten moeten registers van verontreinigde locaties opzetten, aldus het Parlement dat in eerste lezing een aantal amendementen aanneemt die de lidstaten meer flexibiliteit bieden in de uitvoering van de kaderrichtlijn bodembeleid. De richtlijn is de eerste Europese richtlijn met betrekking tot de bescherming van de bodem.
 
 
Luchtkwaliteit: compromis in tweede lezing
(11.12.2007)
 
Het Parlement stemt in tweede lezing in met het met de Raad bereikte compromis over de richtlijn inzake luchtkwaliteit. De richtlijn voorziet in maximum concentratieniveaus voor de aanwezigheid in de lucht van fijnstof (PM 2,5), waarvoor nog niets geregeld was.
 
Begin paginaVolgendeVorige

Economische en sociale zaken

Begin paginaVolgendeVorige
 
Overeenkomst in eerste lezing over bankovernames en -fusies
(13.03.2007)
 
Het Parlement wijzigt de regels betreffende de goedkeuring van overnames en fusies in de bankensector. De tekst die het EP aanneemt, is een compromis met de Raad en kan daarom zonder verdere wijzigingen in werking treden.
 
 
Gemakkelijker betalen in de EU
(24.04.2007)
 
Het EP neemt een kader aan om niet-contante betalingen, zoals via bankoverschrijvingen en credit cards, gemakkelijker te maken. Dit is het begin van de instelling van een uniforme Europese betalingsruimte. Er is een compromis met de Raad bereikt, zodat de procedure in eerste lezing kan worden afgerond en de banken voldoende tijd hebben om de nieuwe regels in te voeren.
 
Begin paginaVolgendeVorige

Consumenten

Begin paginaVolgendeVorige
 
Verbod op handel in katten- en hondenbont
(19.06.2007)
 
Het Europees Parlement verbiedt de in- en uitvoer van en de handel in honden- en kattenbont. De verordening wordt van toepassing vanaf 31 december 2008.
 
 
Strengere controle op wapenbezit
(29.11.2007)
 
De controle op het verwerven en voorhanden hebben van vuurwapens dient in alle lidstaten op een gelijke manier te verlopen, vindt het Parlement. Het EP wijzigt de vuurwapenrichtlijn uit 1991 om deze in lijn te brengen met het VN-Protocol inzake vuurwapens. De tekst die het Parlement aanneemt is een compromis met de Raad, waarover achttien maanden onderhandeld is.
 
Begin paginaVolgendeVorige

Informatiemaatschappij

Begin paginaVolgendeVorige
 
Lagere kosten voor mobiel bellen in het buitenland (roaming)
(23.05.2007)
 
Het EP neemt het met de Raad bereikte akkoord aan over roaming op publieke, mobiele netwerken. Hierdoor, en door aan te dringen op een snelle inwerkingtreding van de verordening, kunnen klanten reeds vanaf de zomer van 2007 profiteren van lagere roamingtarieven. De verordening treedt in werking voor een periode van drie jaar, waarna ze afloopt. De maximumprijs voor mobiel bellen vanuit het buitenland wordt gesteld op 49 cent per minuut (excl. BTW), de maximumprijs voor inkomende gesprekken in het buitenland wordt 24 cent per minuut (excl. BTW). Deze tarieven worden verder verlaagd in het tweede en derde jaar van de verordening.
 
Begin paginaVolgendeVorige

Voedselveiligheid

Begin paginaVolgendeVorige
 
Definitie en etikettering van sterke dranken
(19.06.2007)
 
Het Parlement stemt in met een met de Raad bereikt akkoord over de definitie, presentatie en etikettering van sterke dranken. Heetste hangijzer was de definitie van wodka. Wodka mag ook wodka heten indien hij van andere landbouwproducten dan aardappelen of granen is gemaakt.
 
Begin paginaVolgendeVorige

Cultuur

Begin paginaVolgendeVorige
 
Lux Filmprijs naar 'Auf der anderen Seite'
(24.10.2007)
 
EP-voorzitter Hans-Gert PÖTTERING maakt de winnaar van de eerste editie van de Lux Filmprijs van het Europees Parlement bekend: 'Auf der anderen Seite' van regisseur Fatih Akin. Ten overstaan van de leden van het EP neemt actrice Hanna Schygulla de bij de prijs behorende trofee in ontvangst uit handen van de voorzitter.
 
 
Televisierichtlijn aangenomen
(29.11.2007)
 
Het Parlement bereikt in tweede lezing een compromis met de Raad over de actualisering van de richtlijn Televisie zonder Grenzen uit 1997. Het compromis bevat regels voor productplaatsing en voor reclame gericht op kinderen. Ieder uur mag niet meer dan twaalf minuten reclame worden uitgezonden.
 
Begin paginaVolgendeVorige

Mensenrechten

Begin paginaVolgendeVorige
 
Uitreiking Sacharovprijs 2007 aan Salih Mahmoud Osman
(11.12.2007)
 
De voorzitter van het Parlement reikt de Sacharovprijs 2007 voor de Vrijheid van Denken uit aan Salih Mahmoud OSMAN, mensenrechtenadvocaat in Soedan. De heer Osman verleent gratis rechtsbijstand aan de slachtoffers van mensenrechtenschendingen in Darfur.
 
Begin paginaVolgendeVorige

Schengen

Begin paginaVolgendeVorige
 
Uitbreiding Schengenruimte
(15.11.2007)
 
Het Parlement stemt in met de toetreding van negen EU-lidstaten tot het Schengen-acquis. Het betreft Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Slovenië en Malta.
 
Begin paginaVolgendeVorige

Landbouw

Begin paginaVolgendeVorige
 
EP: suiker mag toegevoegd worden aan wijn
(12.12.2007)
 
Weigering van de automatische liberalisering van aanplantrechten, een uitgebreide rooiregeling, behoud van het chaptaliseren (het toevoegen van suiker aan wijn), versterking van promotie, de afwezigheid van de overdracht van fondsen naar plattelandsontwikkeling, striktere regels voor etikettering en voor geregistreerde oorsprongbenamingen, dat zijn de belangrijkste elementen van de hervorming van de wijnsector die het EP voorstaat.
 
Begin paginaVolgendeVorige

Grondrechten

Begin paginaVolgendeVorige
 
Ondertekening Handvest van de Grondrechten
(12.12.2007)
 
EP-voorzitter Hans-Gert PÖTTERING (EVP-ED, DE), Commissievoorzitter José Manuel BARROSO en de Portugese premier José SÓCRATES ondertekenen het Handvest van de Grondrechten.
 
Begin paginaVolgendeVorige

Begroting

Begin paginaVorige
 
EP neemt begroting 2008 aan
(13.12.2007)
 
Het EP neemt in tweede lezing de begroting voor 2008 aan, waarmee de begrotingsprocedure tot een einde komt. De totale EU-begroting voor 2008 komt uit op € 120.346.758.612 in betalingskredieten, dat is 0,96% van het bruto nationale inkomen van de lidstaten en een stijging met 5,7% ten opzichte van de begroting van 2007.
 
Begin paginaVorige