Съобщение за пресата
 

ЕП призовава за отваряне на всички архиви в резолюция относно тоталитаризма

Избори 2009 г. - Правосъдие и вътрешни работи - 02-04-2009 - 15:36
Пленарни сесии
Сподели
Социални мрежи
Любими
 

Днес депутатите от Европейския парламент приеха резолюция относно "европейската съвест и тоталитаризма". В нея те отдават почит към всички жертви на тоталитарните и авторитарни режими в Европа и призовават за отваряне на архивите във всички държави членки, включително тези на бившите служби за сигурност, тайната полиция и разузнавателните агенции.

Резолюцията беше внесена от името на групите на ЕНП-ЕД, Зелени/ЕСА, СЕН и АЛДЕ, и беше приета с 553 гласа "за", 44 "против" и 33 "въздържали се".
 
В нея депутатите подчертават, че трябва да бъдат "поддържани живи спомените за трагичното минало на Европа, за да бъдат почетени жертвите, да бъдат осъдени извършителите и да бъде подготвена почвата за помирение". Според тях Европа няма да бъде обединена, ако не съумее да има общ поглед върху историята си, да признае комунизма, нацизма и фашизма като общо наследство и да започне честен дебат за всички престъпления на тоталитаризма през миналия век.
 
В резолюцията Европейският парламент изразява почит към всички жертви на тоталитарните и авторитарни режими в Европа и недвусмислено осъжда всички престъпления срещу човечеството и масовото нарушаване на правата на човека от страна на тези режими. Депутатите потвърждават своята "решителна единна позиция срещу всяка форма на тоталитарно управление, независимо от идеологическия контекст".
 
Отваряне на архивите във всички държави членки
 
Текстът на приетата резолюция изразява съжаление, че двадесет години след рухването на комунистическите диктатури в Централна и Източна Европа достъпът до документи от личен характер или за целите на научни изследвания е все още "необосновано ограничен" в някои държави членки. Затова членовете на ЕП призовават за отваряне на архивите във всички държави членки, включително тези на бившите служби за сигурност, тайната полиция и разузнавателните агенции, "въпреки че трябва (...) да се гарантира, че с този процес не се злоупотребява за политически цели".
 
По-нататък депутатите призовават Съвета и Комисията да подпомагат дейността на неправителствени организации като Мемориал в Русия, която е ангажирана активно с проучването и събирането на документи, свързани с престъпленията през сталинисткия период.
 
Създаване на Платформа за европейска памет и съвест
 
Европейският парламент иска да бъде създадена Платформа за европейска памет и съвест, която да подкрепя сътрудничеството между националните изследователски институти в областта на тоталитарните режими, както и пан-европейски документален център или мемориал на жертвите на всички тоталитарни режими. Депутатите настояват за засилване на съществуващите финансови инструменти с оглед предоставяне на подкрепа за професионални исторически проучвания на тези въпроси.
 
Крайната цел на разкриването на престъпленията на комунистическите режими е помирение
 
През 2009 г. обединена Европа ще отбележи 20-та годишнина от събарянето на комунистическите диктатури в Централна и Източна Европа и падането на Берлинската стена, което според ЕП трябва да бъде използвано като повод за по-добра осведоменост за миналото.
 
В този контекст членовете на ЕП са убедени, че "крайната цел на разкриването и оценката на престъпленията на комунистическите тоталитарни режими е помирение, което може да се постигне с поемане на отговорност, молба за прошка и насърчаване на морално възраждане".
 
В заключение депутатите повтарят своето искане (от 23 септември 2008 г.) 23 август да бъде обявен за Ден за почитане на паметта на жертвите на всички тоталитарни и авторитарни режими в цяла Европа.
 
 
 
Предложение за резолюция
Европейската съвест и тоталитаризма
Дебат: 25 март 2009 г.
Гласуване: 2 април 2009 г.
553 гласа "за", 44 "против" и 33 "въздържали се".
 
РЕФ.: 20090401IPR53245