Pressemeddelelse
 

Kritik af tidligere kommunistiske EU-lande

Valg 2009 - Retlige og indre anliggender - 02-04-2009 - 13:58
EP Samling
Del/Gem

I et beslutningsforslag om totalitarisme erklærer MEP'erne at der stadig findes spor efter totalitære regimer i Europa. Der foreslås en europæisk mindedag for ofre for totalitære regimer og der støttes op om dokumentation af den vanskelige fortid, for derved at skabe forsoning.

Beslutningsforslaget, der blev vedtaget med 553 stemmer for og 44 imod, giver udtryk for sin respekt for alle ofre for totalitære og udemokratiske regimer i Europa.
 
Idet det seneste folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden i Europa fandt sted i 1995, er det "nødvendigt hele tiden at være på vagt for at bekæmpe udemokratiske, fremmedfjendtlige, autoritære og totalitære tanker og tendenser." For at opnå forsoning for de forbrydelser der er sket i Europa, vil MEP'erne støtte dokumentation af og vidneudsagn om de forbrydelser der er begået i Europa.
 
Ligeledes rettes der en kritik mod "visse medlemsstater" der 20 år efter kommunismens fald, stadig har urimelige restriktioner for adgangen til dokumenter, der har personlig relevans, eller som er nødvendige i forskningsøjemed.
 
Desuden foreslår Europa-Parlamentet, at den 23. august skal være europæisk mindedag for ofrene for alle totalitære og autoritære regimer.
 
Fælles beslutningsforslag / forhandling: 25.3.2009 / afstemning: 2.4.2009
Ref.: 20090401IPR53245