Lehdistötiedote
 

EP: Euroopalla vastuu historiansa perkaamisesta

Vaalit 2009 - Oikeus- ja sisäasiat - 02-04-2009 - 12:34
Täysistunto
Jaa / tallenna

Euroopan parlamentti hyväksyi torstaina päätöslauselman eurooppalaisesta tietoisuudesta ja totalitarismista. Siinä vaaditaan Euroopan totalitaarisen ja epädemokraattisen menneisyyden perkaamista, dokumenttikeskuksen luomista ja muistopäivän julistamista.

Parlamentin mukaan Eurooppa ei yhdisty milloinkaan, ellei se pysty muodostamaan yhteistä näkemystä historiasta, tunnustamaan natsismia, stalinismia sekä fasistisia ja kommunistisia hallituksia yhteisenä perintönä ja saamaan aikaan rehellisen ja perusteellisen keskustelun viime vuosisadan totalitaarisista rikoksista.
 
Parlamentti katsoo, että Euroopan yhdentyminen on alusta alkaen merkinnyt vastausta kärsimykseen, jonka aiheuttivat kaksi maailmansotaa ja natsivalta. Nämä johtivat juutalaisten joukkomurhaan sekä totalitarismin ja epädemokraattisten kommunistihallintojen leviämiseen Keski- ja Itä-Euroopassa.
 
Päätöslauselmassa todetaan, että Euroopan kauhistuttavan menneisyyden muistot on säilytettävä, jotta voitaisiin kunnioittaa uhreja, tuomita syylliset ja luoda perusta totuuteen ja muistoihin perustuvalle sovinnolle. EU:lla on parlamentin mukaan erityinen vastuu demokratian sekä ihmisoikeuksien ja oikeusvaltion periaatteiden kunnioittamisen edistämisestä ja turvaamisesta.
 
Parlamentti kunnioittaa kaikkien totalitarismin ja epädemokraattisten hallintojen uhreja Euroopassa ja palauttaa mieliin, että Euroopassa tapahtui kansanmurhia ja rikoksia ihmisyyttä vastaan vielä heinäkuussa 1995. Sen mukaan tarvitaan jatkuvaa valppautta epädemokraattisten, muukalaisvihamielisten, autoritaaristen tai totalitaaristen aatteiden ja suuntausten torjumiseksi.
 
Parlamentti pyytää kaikkia jäsenvaltioita avaamaan arkistonsa, mukaan lukien entisten sisäisten turvallisuuspalvelujen, salaisen poliisin ja tiedustelupalvelujen arkistot. Se kehottaa myös luomaan Euroopan laajuisen dokumentaatio- ja muistamiskeskuksen kaikkien totalitaaristen hallitusten uhreille.
 
Täysistunto toisti parlamentin toiveen elokuun 23. päivän julistamisesta kaikkien totalitaaristen ja autoritaaristen hallitusten uhrien Euroopan laajuiseksi muistopäiväksi.
 
Hyväksytty teksti oli neljän ryhmän (EPP-ED, Greens/EFA, UEN, ALDE) yhteinen päätöslauselmaesitys. Se hyväksyttiin äänin 553 puolesta, 44 vastaan ja 33 tyhjää.
 
Asiakirja: B6-0165/2009
Menettely: päätöslauselma
Keskustelu: 25.3.2009
Äänestys: 2.4.2009
 
 
Viite: 20090401IPR53245