Paziņojumi presei
 

EP aicina veicināt izpratni par totalitāro režīmu noziegumiem

2009. gada vēlēšanas - Tieslietas un iekšlietas - 02-04-2009 - 15:36
Plenārsesija
Pārsūtīt / Saglabāt

Eiropas Parlaments aicina atbalstīt iniciatīvas, kuru mērķis ir labāk izprast pagājušā gadsimta Eiropas vēsturi. Tāds viedoklis pausts šodien pieņemtajā rezolūcijā „par Eiropas sirdsapziņu un totalitārismu”. Deputāti cita starpā aicina izveidot platformu Eiropas pētnieku sadarbībai, stiprināt profesionālai izpētei paredzētos ES finanšu instrumentus un noteikt 23. augustu par Visu totalitāro un nedemokrātisko režīmu upuru atceres dienu.

Atkalapvienotā Eiropa 2009. gadā svinēs 20. gadadienu kopš Centrāleiropas un Austrumeiropas komunistisko režīmu sabrukuma un Berlīnes mūra nojaukšanas. Eiropas Parlamenta deputātu skatījumā šī iespēja  jāizmanto, lai uzlabotu informētību   par visu totalitāro un autoritāro režīmu noziegumiem un panāktu izlīgumu.
 
Parlaments uzsver: „(..) ir jāatbalsta Eiropas nemierīgās pagātnes dokumentēšana un liecību vākšana, lai palielinātu Eiropas informētību par noziegumiem, kas pastrādāti totalitāro un nedemokrātisko režīmu laikā, jo nav iespējams panākt samierināšanos bez pagātnes notikumu atceres.”
 
Šajā nolūkā deputāti prasa izveidot Eiropas Atmiņas un sirdsapziņas platformu sadarbībai starp valstu pētniecības institūtiem, kā arī Eiropas mēroga dokumentācijas centru/memoriālu visu totalitāro režīmu upuriem. Parlaments arī aicina stiprināt profesionālas vēstures izpētei domātos ES finanšu instrumentus un visās dalībvalstis pielikt pūles, lai nodrošinātu piekļuvi atbilstošajiem arhīviem, vienlaikus garantējot, lai šis process netiek ļaunprātīgi izmantots politiskiem mērķiem.. Parlaments   arī atkārto aicinājumu visā Eiropā pasludināt 23. augustu par Visu totalitāro un nedemokrātisko režīmu upuru atceres dienu.
 
Rezolūciju, kas balstīta uz iepriekšējās plenārsēdes debatēm 25.martā, Parlaments pieņēma ar 553 balsīm par, 44 pret, un 33 atturoties.   
 
Ats.: 20090401IPR53245