Persbericht
 

23 augustus uitroepen tot herdenkingsdag voor slachtoffers totalitaire en autoritaire regimes

Verkiezingen 2009 - Justitie en binnenlandse zaken - 02-04-2009 - 15:10
Plenaire Vergaderingen
Delen

Het Europees Parlement dringt er op aan om 23 augustus tot pan-Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van totalitaire en autoritaire regimes uit te roepen en om een Europees monument op te richten. De gedachtenis aan het verleden moet levend worden gehouden, omdat verzoening zonder waarheid en herdenking volgens Parlementsleden niet mogelijk is. Ze stellen dat Europa niet kan worden verenigd, tenzij het erin slaagt het communisme, nazisme en fascisme als gezamenlijk erfgoed te beschouwen.

In een vandaag aangenomen resolutie over "Europees geweten en totalitarisme" betuigen Europarlementsleden hun "respect voor alle slachtoffers van de totalitaire en ondemocratische regimes van Europa en betuigen hun dank aan al degenen die tegen de tirannie en onderdrukking gestreden hebben." "Met kracht en op ondubbelzinnige wijze" veroordelen ze alle misdrijven tegen de menselijkheid en de grootschalige schendingen van de mensenrechten door alle totalitaire en autoritaire communistische regimes.
 
23 augustus als herdenkingsdag voor slachtoffers totalitaire en autoritaire regimes
 
De herinnering aan Europa's trieste verleden moet levend worden gehouden om de slachtoffers in ere te houden, de daders te veroordelen en de basis te leggen voor een verzoening die op de waarheid en herdenking stoelt, stelt de resolutie. 23 augustus moet daarom worden uitgeroepen tot een pan-Europese herdenkingsdag voor de slachtoffers van alle totalitaire en autoritaire regimes. De dag moet "worden gekenmerkt door waardigheid en onpartijdigheid."
 
"Europa moet zijn geschiedenis herenigen"
 
Europarlementsleden benadrukken dat "Europa niet kan worden verenigd tenzij het erin slaagt zijn geschiedenis te herenigen en het communisme, het nazisme en het fascisme als zijn gezamenlijk erfgoed te beschouwen." Ze vinden dat het "in stand houden van historische herinneringen, een algemene herevaluatie van de geschiedenis van Europa en een pan-Europese erkenning van alle historische aspecten van het moderne Europa de Europese integratie zullen versterken."
 
Europees monument voor de slachtoffers van alle totalitaire regimes
 
Een "Platform Europese nagedachtenis en Europees geweten" moet volgens Europarlementsleden worden opgericht, ter ondersteuning van de vorming van netwerken en de samenwerking tussen nationale onderzoeksinstituten die zich specialiseren in de geschiedenis van het totalitarisme. Het Parlement pleit ook voor het opzetten van een Europees documentatiecentrum en monument voor de slachtoffers van alle totalitaire regimes.
 
Archieven openstellen
 
Europarlementsleden betreuren het dat de toegang tot persoonlijk en wetenschappelijke documenten 20 jaar na de ineenstorting van de communistische dictaturen in Midden-Europa in sommige lidstaten nog steeds ten onrechte wordt beperkt. Ze roepen alle lidstaten op alles in het werk te stellen om de betrokken archieven open te stellen, met inbegrip van de archieven van de voormalige geheime diensten, geheime politie en spionagediensten. Wel moet erop worden toegezien "dat dit proces niet voor politieke doeleinden wordt misbruikt."
 
De Raad en de Commissie worden verzocht de activiteiten te steunen en te behartigen van ngo's die zich actief bezighouden met het onderzoek naar en het verzamelen van documenten die verband houden met de misdrijven die onder Stalin zijn begaan.
 
Procedure: Gezamenlijke ontwerpresolutie / Debat: 25 maart 2009 / Stemming: 2 april 2009 / Resolutie aangenomen met wijzigingen (553-44-33)
REF.: 20090401IPR53245