Comunicat de presă
 

Condamnarea regimurilor totalitare şi autoritare

Alegeri 2009 - Justiţie şi afaceri interne - 02-04-2009 - 15:36
Şedinţe plenare
Distribuie

Parlamentul European condamnă în mod ferm şi neechivoc toate crimele împotriva umanităţii şi încălcările grave ale drepturilor omului comise de toate regimurile totalitare şi autoritare. În acelaşi timp îşi exprimă compasiunea, înţelegerea şi recunoaşterea suferinţelor victimelor acestor crime şi faţă de membrii familiilor acestora.

Integrarea europeană a fost de la început o reacţie la suferinţa provocată de cele două războaie mondiale şi de tirania nazistă care a condus la Holocaust, precum şi la expansiunea regimurilor totalitare şi nedemocratice din Europa Centrală şi de Est, şi a fost, de asemenea, o modalitate de a depăşi disensiunile profunde şi ostilitatea din Europa prin cooperare şi integrare, pentru a pune capăt războaielor şi a asigura democraţia în Europa.
 
"Europa nu va fi niciodată unită dacă nu va reuşi să aibă o viziune comună asupra istoriei sale, dacă nu recunoaşte nazismul, stalinismul şi regimurile fasciste şi comuniste ca parte din moştenirea comună şi dacă nu poartă o dezbatere sinceră şi aprofundată cu privire la crimele lor din secolul trecut.", se arată în rezoluţia Parlamentului European.
 
23 august - Ziua europeană a memoriei victimelor regimurilor totalitare şi autoritare
Deputaţii europeni solicită "declararea zilei de 23 august ca Ziua europeană a memoriei victimelor tuturor regimurilor totalitare şi autoritare, care să fie comemorată cu demnitate şi imparţialitate."
 
2009 - 20 de ani de la prăbuşirea dictaturilor comuniste din Europa Centrală şi de Est
De reamintit că în 2009, Europa celebrează cea de a 20-a aniversare a prăbuşirii dictaturilor comuniste din Europa Centrală şi de Est, precum şi a căderii Zidului Berlinului. Potrivit rezoluţiei PE aceasta "ar trebui să constituie o oportunitate pentru o mai bună conştientizare a trecutului şi pentru recunoaşterea rolului iniţiativelor cetăţeneşti democratice, precum şi un stimul pentru aprofundarea sentimentelor de solidaritate şi coeziune." J
 
Membrii Parlamentului European regretă că, după 20 de ani, accesul la documentele de relevanţă personală şi la cele necesare pentru cercetarea ştiinţifică este încă restricţionat în mod nejustificat în anumite state membre. De aceea se solicită tuturor statelor membre să depună un efort veritabil pentru a deschide arhivele, inclusiv pe cele ale fostelor servicii de securitate internă, ale poliţiei secrete şi ale agenţiilor de informaţii. 6
           
Solicitări ale Parlamentului European
Deputaţii europeni solicită instituirea unei platforme a memoriei şi conştiinţei europene care să ofere asistenţă relaţiilor şi cooperării dintre institutele de cercetare naţionale specializate în domeniul istoriei totalitarismului, precum şi creării unui centru/memorial pan-european pentru victimele tuturor regimurilor totalitare.
 
Rezoluţia Parlamentului European fost adoptată cu 553 voturi pentru, 44 împotrivă şi  33 abţineri.
 
 
REF.: 20090401IPR53245