Komunikat prasowy
 

Zakaz handlu produktami z fok

Przesłuchania - Konsumenci - 05-05-2009 - 14:09
Posiedzenie plenarne
Wyślij do znajomego

Parlament wprowadził zakaz handlu produktami z fok

Parlament przyjął uzgodniony z państwami członkowskimi projekt rozporządzenia, na mocy którego wprowadzony zostanie zakaz handlu produktami z fok. Nieliczne wyjątki będą możliwe pod warunkiem spełnienia określonych wymogów dotyczących sposobu i metod stosowanych przy zabijaniu i skórowaniu zwierząt. Zakaz nie będzie obejmował produktów z fok uzyskanych w drodze tradycyjnych polowań prowadzonych przez społeczności Eskimosów i przyczyniających się do ich utrzymania.

Przeważająca większością głosów (550/49/41) posłowie zatwierdzili kompromisową treść rozporządzenia, które wprowadza daleko idące obostrzenia we wprowadzaniu na wspólny rynek produktów uzyskanych z fok. Nowe regulacje na poziomie wspólnotowym zastąpią różnorodne środki stosowane przez niektóre państwa członkowskie, co sprawi, że handel tymi produktami na terenie UE będzie odbywał się na ujednoliconych warunkach. Projekt wychodzi naprzeciw zaniepokojeniu opinii publicznej odnośnie przestrzegania zasad dobrostanu zwierząt przy zabijaniu i skórowaniu fok. Istniały obawy, że wiele produktów jest wytwarzanych z fok zabitych i oskórowanych w warunkach, w których zwierzęta te, jako ssaki zdolne do odczuwania, doświadczyły bólu, strachu i cierpienia.
 
W praktyce zakaz oznacza, że z rynku znikną towary produkowane z mięsa, tłuszczu i skór fok, takie jak torby, buty, nakrycia głowy i rękawice używane m.in. przez narciarzy, bokserów i motocyklistów. Nie będzie wolno wprowadzać na rynek niektórych produktów farmaceutycznych produkowanych z fok, na przykład suplementów diety zawierających kwasy tłuszczowe Omega 3.
 
Odstępstwa
 
Produkty z fok będące owocem tradycyjnych polowań prowadzonych przez społeczności Eskimosów i przyczyniające się do ich utrzymania zostaną wyłączone z zakresu rozporządzenia. Dozwolone będą także polowania, których zasady określone zostały na podstawie prawa krajowego i których celem jest zapewnienie zrównoważonego użytkowania zasobów morskich.
 
Import
 
Zakaz obejmuje nie tylko produkty wyrabiane na terenie UE, ale także importowane z krajów trzecich. Wyjątkiem będzie import towarów przeznaczonych do osobistego użytku podróżnych lub ich rodzin. Charakter i ilość tych towarów nie mogą wskazywać na ich przywóz w celach handlowych.
 
Wejście w życie
 
Rozporządzenie wejdzie w życie 20 dni po opublikowaniu. Zapisy dotyczące wprowadzania na rynek produktów z fok będą obowiązywać państwa członkowskie bezpośrednio po 9 miesiącach od wejścia w życie.
 
Diana WALLIS (ALDE, GB)
Handel wyrobami uzyskiwanymi z fok
 
Procedura: Współdecyzja
Debata: 04.05.2009
Głosowanie: 05.05.2009
 
Dot.: 20090504IPR54952