Sajtóközlemény
 

Harmadik olvasatra kerül a távközlési jogszabálycsomag

Választások 2009 - Információs társadalom - 06-05-2009 - 23:37
Plenáris ülés
Küldje el ezt a cikket
Közösségi oldalak
Kedvencek
 
Kép vezeték nélkül

Kép vezeték nélkül

Az EP nem a Tanáccsal korábban egyeztetett szövegváltozatot fogadta el a telekommunikációs csomag bizonyos részeiről történt szavazáskor, hanem újra beszavazta saját korábbi módosításait. A csomag célja a telekommunikációs verseny és a fogyasztóvédelem erősítése. A jogszabályok rendelkeznek majd a rádióspektrum kiosztásáról, az adatvédelemről és a nemzeti szabályozó hatóságok közötti együttműködésről.

Az EP szerdán, Strasbourgban voksolt az uniós telekommunikációs jogszabálycsomagról, amely kiterjed a mobil- és vezetékestelefon-szolgáltatásra, a rádiózásra, valamint a vezetékes és vezeték nélküli internetezésre is.
 
A 407-57 arányban, 171 tartózkodás mellett visszaszavazták a telekommunikációs keretjogszabály tervezetébe azt a parlamenti első olvasatban már szerepelt, aztán a Tanács által kivett rendelkezést, hogy az internethozzáférést ne lehessen igazságügyi hatóság előzetes döntése nélkül korlátozni. Az EP ezért most módosította a Tanács és a parlament tárgyalódelegációi által korábban nem hivatalosan egyeztetett tervezetet.
 
Az EP elfogadta viszont az előzetes kompromisszumos szöveget az új kommunikációs infrastruktúrába történő befektetésről, a rádióspektrum-használat reformjáról, a fogyasztói jogokról és a magánszféra védelméről. Mivel azonban az egyes jogszabályok erősen összefüggnek egymással, jó eséllyel a teljes csomagot újra kell tárgyalni, és arról így harmadik olvasatban, a két intézmény képviselőiből álló hivatalos egyeztetőbizottság tárgyalásai után dönthetnek.
 
Egyetemes szolgáltatás
 
A szöveg rögzíti a távközlési szolgáltatók kötelezettségét, hogy megfelelő minőségű szolgáltatást tegyenek elérhetővé mindenki számára, megfizethető áron. Idetartozna az internethozzáférés biztosítása is. A szövegből kivették az 56 kbit/másodpercre történő utalást, hogy ezzel is elősegítsék a szélessáv terjedését.
 
Az egyetemes szolgáltatások körébe tartoznak az ingyenes vészhívó számok (az uniós 112, valamint a tagállamokban használatos számok), a tájékoztató szolgálatok, telefonkönyvek és - köztelefonokon vagy más hozzáférési pontokon keresztül - a megfelelő földrajzi lefedettség biztosítása.
 
Teljes körű tájékoztatás
 
Az új szabályok erősítik a fogyasztók védelmét. A szolgáltatónak például - a szerződéskötés előtt - egyértelmű tájékoztatást kell adnia a díjakról, az esetleges hozzáférés-korlátozásokról, a vásárlás utáni szolgáltatásokról és a szolgáltatóváltás költségeiről.
 
A szolgáltatóknak átlátható, összehasonlítható módon kell közölniük aktuális áraikat, díjaikat, az általános szerződési feltételeket és azt is, hogy milyen feltételekkel lehet felmondani a szerződést. A szabályozás egyik célja, hogy a fogyasztók egyértelműen meg tudják ítélni, melyik szolgáltató nyújt számukra kedvezőbb feltételeket.
 
112 és 116000
 
A 112-es, egységes európai vészhívó 2002 óta működik. A képviselők most szeretnék elérni, hogy a számot minél többen ismerjék, és hogy azt minden elektronikus kommunikációs eszközzel, mindenkor - katasztrófák esetén is - el lehessen érni. A 116-tal kezdődő számokon más, „társadalmi célú” segítséget lehetne kapni. A 116000 számon gyermekek eltűnése esetén lehet segítséget kérni.
 
Számhordozhatóság
 
A képviselők támogatták azt a javaslatot, amely szerint egy telefonszámot egy munkanapon belül át lehessen vinni egy másik szolgáltatóhoz. Az EP szankciókkal büntetné az ezt be nem tartó szolgáltatókat. A képviselők 24 hónapban maximálnák a szerződések hosszát. Az előfizetők viszont 12 hónap után felmondhatnák szerződéseiket.
 
Hálózatbiztonság és szpem
 
Az EP előírná, hogy a szolgáltatónak kötelessége legyen értesíteni a szabályozó hatóságot a biztonsági rendszer elleni támadásokról, így például arról, ha illetéktelenek megszereznek egy ügyféllistát. A felhasználókat figyelmeztetni kell a személyes adataikat érintő minden támadásról, amennyiben azok komolysága ezt szükségessé teszi.
 
A képviselők által megszavazott további módosítások a szpemek, „sütik”, vírusok, „trójai falovak” és kémszoftverek elleni hatékonyabb védelemmel is foglalkoznak. A sütik telepítéséhez a felhasználó egyetértését kell kérni. A kereskedelmi, akár telefonos, akár internetes üzenetek küldőinek azonosíthatóvá kell tenniük magukat, és lehetővé kell tenni a fogyasztó számára, hogy lemondhasson további anyagok fogadásáról.
 
Hozzáférés-korlátozás
 
A szolgáltatásokhoz történő hozzáférés bárminemű korlátozása a nemzeti jogszabályok alapján történhet. Az uniós szabályozás előírná viszont, hogy ezekről a nemzeti rendelkezésekről tájékoztassák a fogyasztókat.
 
Bereccel kell konzultálni
 
A nemzeti szabályozó hatóságok a vertikálisan integrált vállalkozásokat rendkívüli intézkedésként arra kötelezhetik, hogy tevékenységüket önállóan működő gazdasági egység keretében végezzék.
 
Az elektronikus hírközlő hálózatokról megszavazott tervezet szerint a nemzeti szabályozó hatóságoknak szabályozó döntéseik meghozatala előtt konzultálniuk kellene az Európai Távközlési Szabályozók Csoportjával (Body of European Regulators for Electronic Communications - BEREC).
 
A BEREC a 27 nemzeti hatóság vezetőiből és az Európai Bizottság képviselőjéből áll majd. A testület kétharmados többséggel véleményeket, ajánlásokat fogad el.
 
Beruházás az új generációs hálózatokba
 
A nemzeti hatóságoknak elő kell segíteniük az új és fejlett infrastruktúrákba történő hatékony beruházást.
 
Uniós rádióspektrum-stratégia
 
Az elfogadott szöveg szerint uniós szinten kell optimalizálni az amúgy tagállami hatáskörbe tartozó rádiófrekvencia-kiosztást, hogy megfelelően tudják ellátni a vezeték nélküli szolgáltatások, a rádió, a mobiltévé, a szélessávú internet és például a műholdas navigáció, a légiirányítás, az időjárás-előrejelzés, az e-kormányzás, e-egészségügy igényeit, úgy, hogy ezek közben ne zavarják egymást. Ehhez a tagállamok és a Bizottság közötti harmonizációra, közös stratégiai tervezésre van szükség.
 
Ennek érdekében az Európai Bizottságnak jogalkotási javaslatot kell előterjesztenie egy többéves rádióspektrum cselekvési tervről.
 
A parlamenti vitában felszólaló Herczog Edit (szocialista) azt mondta, a távközlési csomag jelentősen hozzájárul a lisszaboni stratégia sikeréhez, a tudásalapú gazdaság eléréséhez, mivel a telekommunikációs szektor adja az EU GDP-jének 4, növekedésének 25 százalékát. A képviselőnő szólt a hálózatfejlesztés elősegítéséről, a fogyasztóvédelem erősítéséről, a fogyasztók lehetőségeinek bővüléséről is. Mindezek szerinte a demokrácia fejlődéséhez is hozzájárulnak.
 
REF: 20090505IPR55085