Pranešimas spaudai
 

ES elektroninių ryšių srities teisės aktai – dar negalutiniai

2009 m. rinkimai - Žinių visuomenė - 06-05-2009 - 16:01
Plenarinė sesija
Pasidalinti
Socialiniai tinklai
Adresynas
 
ES teisės aktai paskatins naujų ryšių technologijų plėtrą

©BELGA_JULIEN WARNAND

Trečiadienį Europos Parlamentas patvirtino ataskaitas dėl telekomunikacijų srities teisės aktų rinkinio. Jis išplės vartotojų teises elektroninių ryšių srityje, užtikrins teisingesnę rinkos konkurenciją ir priežiūrą, paskatins investicijas į naujas interneto technologijas bei jų saugą, taip pat įgalins perskirstyti radijo dažnių spektrą. EP siekia, kad ryšio paslaugos vartotojams nebūtų nutraukiamos be teismo sprendimo. Šis klausimas bus svarstomas toliau.

EP priimta pataisa (407 balsai už, 57 prieš, 171 susilaikė) neleidžia valstybėms atjungti vartotojui interneto ar telefono ryšio be teismo sprendimo. Ši pataisa pažeidė Parlamento ir ES Tarybos atstovų pasiektą kompromisą. Prancūzija šiuo metu svarsto įstatymo projektą, numatantį, kad jei vartotojas trečiąkart aptinkamas neteisėtai besisiunčiantis kūrinius iš interneto, jam interneto ryšys būtų atjungiamas be teismo. Dėl minėtos EP pataisos visas įstatymų rinkinys bus toliau svarstomas pagal taikinimo procedūrą. Galutinis sprendimas turėtų būti priimtas per aštuonis mėnesius.
 
Kitos įstatymų rinkinio nuostatos išliko nepakeistos. Mobiliojo bei fiksuotojo telefono ryšio abonentams turės būti užtikrinta galimybė skambinti į visas ES šalis. Pagalbos telefonas 112 turės nemokamai veikti visuose telefono ryšio tinkluose. Ryšio operatoriai privalės suteikti galimybę nemokamai nustatyti skambinančiojo pagalbos telefonu buvimo vietą. Be to, visose ES šalyse turės būti įsteigta dingusių vaikų paieškos linija 116000. Taip pat numatoma pagerinti neįgalių telefonijos ir interneto naudotojų padėtį – jiems turės būti suteiktos tokios pačios ryšių galimybės kaip ir kitiems vartotojams.
 
Ryšių bendrovės bus įpareigotos prieš pasirašydamos paslaugų sutartį skaidriau informuoti klientą apie telefono ar interneto ryšio įkainius, jo apribojimus, paslaugų sutarties sąlygas ir trukmę, taip pat sutarties nutraukimo sąlygas bei telefono numerio perkėlimo kaštus. Maksimali ryšių paslaugų sutarties trukmė galės būti dveji metai, tačiau klientui turės būti suteikta galimybė nutraukti sutartį vėliausiai po metų. Ryšio operatorių pakeitusiam klientui, kuris to pageidauja, esamas telefono numeris turės būti perkeltas per vieną dieną, išskyrus atvejus, kuriems gautas ryšių reguliavimo tarnybos leidimas.
 
Vartotojai turės teisę patys spręsti dėl internetu siunčiamos ar gaunamos informacijos turinio, taip pat dėl jų naudojamos įrangos ar programų; be to, interneto ryšys turės būti „pakankamos kokybės“. Nebus leidžiama taikyti jokių sutartyje nenumatytų techninių apribojimų vartotojui prieiti prie ryšio tinklų arba prie tam tikros informacijos. Ryšių operatoriai privalės užtikrinti savo klientų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą viešuose ir privačiuose tinkluose bei serveriuose. Vartotojai turės būti įspėjami tuomet, kai jų asmens duomenų saugumas buvo rimtai pažeistas. Operatoriai taip pat turės sustiprinti apsaugą nuo interneto šiukšlių. Savo ruožtu ryšių reguliavimo tarnybos turės teikti patarimus apie duomenų apsaugą internete, taip pat apie apsaugą nuo žalingos informacijos (pvz., pornografijos), virusų ir šnipinėjimo programų.
 
Kitas teisės aktas suteiks daugiau galimybių ES šalių radijo dažnių tarnyboms valdyti šių dažnių spektrą. Skaitmeninės televizijos plėtros dėka dalis radijo dažnių tampa laisvi, taigi juos bus galima panaudoti naujoms technologijoms – visų pirma mobiliajam internetui bei vaizdo telefonijai. Pagal naująjį teisės aktą bet kuris dažnis galės būti naudojamas bet kuriai technologijai, jei ji atitinka šalių dažnių paskirstymo planus. Europos Komisija turės parengti europinius dažnių paskirstymo normatyvus.
 
Patikslintas „ryšių tinklo neutralumo“ principas geriau apsaugos ryšių operatorius bei interneto paslaugų tiekėjus nuo diskriminavimo. ES šalių ryšių reguliavimo institucijos galės įsikišti tik paslaugų kokybei kritus žemiau oficialiai nustatytų standartų, sulėtėjus ryšiui, taip pat siekdamos apginti kitų vartotojų bei ryšio operatorių teises. Pritarus Europos Komisijai, išimtiniais atvejais ryšių reguliuotojai taip pat galės pareikalauti, kad ryšių bendrovė funkciškai atskirtų savo ryšių tinklų ir paslaugų teikimo valdymą. Taip pat numatyta įsteigti patariamąją nepriklausomą Europos telekomunikacijų reguliuotojų instituciją.
 
Malcolm HARBOUR (PPE-DE, UK)
A6-0257/2009
Dėl universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių tinklais


Catherine TRAUTMANN (PSE, FR)
A6-0272/2009
Dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos

Pilar DEL CASTILLO VERA (PPE-DE, ES)
A6-0271/2009
Dėl Europos telekomunikacijų reguliuotojų grupės (GERT) įsteigimo

Francisca PLEGUEZUELOS AGUILAR (PSE, ES)
A6-0276/2009
Dėl dažnių juostų, kurios turi būti paliktos viešajam paneuropiniam koriniam skaitmeniniam antžeminiam judriajam ryšiui suderintai diegti Bendrijoje
 
1-3. Bendro sprendimo procedūra, antrasis svarstymas. 4. Bendro sprendimo procedūra, pirmasis svarstymas. Svarstymas: 2009-05-05. Balsavimas: 2009-05-06
Nuoroda: 20090505IPR55085