Persbericht
 

Geen akkoord over een hervorming van de telecomwetgeving

Verkiezingen 2009 - Informatiemaatschappij - 06-05-2009 - 17:50
Plenaire Vergaderingen
Delen
Geen akkoord over een hervorming van de telecomwetgeving  ©BELGA_JULIEN WARNAND

Geen akkoord over een hervorming van de telecomwetgeving ©BELGA_JULIEN WARNAND

De toegang tot het internet kan niet worden afgesloten zonder uitspraak van rechterlijke instanties, zegt het EP dat vasthoudt aan een amendement uit eerste lezing. Door het amenderen van een informeel akkoord met de Raad verwijst het het hele "telecompakket" naar de bemiddelingsfase. Het is het wel met de Raad eens wat betreft investeringen in nieuwe communicatie-infrastructuur, de hervorming van het gebruik van het radiospectrum, duidelijke consumentenrechten en de privacybescherming.

Europarlementsleden amenderen een informeel akkoord dat ze met de Raad hadden bereikt over de hervorming van het regelgevend kader voor elektronische communicatie, met inbegrip van mobiele en vaste telefoons, radio, televisie en draadloos internet. Het hele "telecompakket" wordt hoogstwaarschijnlijk het voorwerp van bemiddeling tijdens de volgende wetgevingsperiode van het Europees Parlement, na de Europese verkiezingen.
 
Het pakket omvat de herziening van het regelgevend kader voor elektronische communicatienetwerken en - diensten (verslag van Catherine TRAUTMANN (PES, FR), de richtlijn inzake gebruikersrechten (verslag van Malcolm HARBOUR (EVP-ED, UK) en de oprichting van een nieuw Europees Orgaan van regelgevende instanties voor telecommunicatie (BEREC) (verslag van Pilar del CASTILLO VERA (EVP-ED, ES)).
 
Het Parlement en de Raad zijn het wel eens over de richtlijn inzake gebruikersrechten en de oprichting van een nieuw Europees Orgaan van regelgevende instanties voor telecommunicatie, maar Europarlementsleden hebben het met de Raad bereikte compromis over de kaderrichtlijn geamendeerd. Gezien alle drie de voorstellen met elkaar samenhangen, is het waarschijnlijk dat het hele pakket in de bemiddelingsfase wordt behandeld.
 
Punt van discussie: geen beperkingen op de toegang tot diensten zonder voorafgaande uitspraak van de rechterlijke instanties
 
Met 407 stemmen vóór, 57 tegen en 171 onthoudingen heeft het Parlement een amendement uit eerste lezing weer aangenomen, dat stelde: "zonder voorafgaande beslissing van de rechter (mag) geen enkele beperking aan de rechten en fundamentele vrijheden van de eindgebruikers worden opgelegd (...) tenzij er een gevaar bestaat voor de openbare veiligheid, in welk geval de beslissing van de rechter nadien mag volgen.".
 
De Raad had het amendement in eerste lezing verworpen.
 
Procedures: Medebeslissing, tweede lezing / Gecombineerd debat: 5 mei 2009 / Stemming: 6 mei 2009
REF.: 20090505IPR55085