Pressmeddelande
 

Parlamentet bromsar telekompaketet

Valet 2009 - Informationssamhället - 06-05-2009 - 16:01
Plenarsammanträde
Dela
Telekompaketet går till förlikning   ©BELGA_JULIEN WARNAND

Telekompaketet går till förlikning ©BELGA_JULIEN WARNAND

Användarnas tillgång till Internet får inte begränsas utan föregående beslut från domstol. Detta klargjorde Europaparlamentet idag vid omröstningen om telekompaketet. Ledamöterna valde att inte godkänna överenskommelsen med rådet i den här frågan, något som innebär att hela telekompaketet nu går till förlikning.

Ledamöterna ställde sig bakom övriga delar i överenskommelsen som gäller konsumentregler, infrastruktursatsningar och modernare användning av radiospektrum. Men eftersom de valde att ändra den föreslagna, gemensamma formuleringen om användarnas grundläggande rättigheter faller hela överenskommelsen. De texter som antagits idag är parlamentets ståndpunkt i andra behandling. Nu har parlamentet och rådet 8 månader på sig att nå en ny överenskommelse i förlikning.
 
Svenska inlägg i debatten som föregick omröstningen
Vänsterpartisten Eva-Britt SVENSSON (GUE/NGL) talade om "gamla maktstrukturer" som känner sig hotade och som därför vill kontrollera vad som sker på Internet. Eva-Britt Svensson framhöll att "vi som faktiskt älskar Internet och de möjligheter Internet ger, vi säger att användarnas rättigheter ska definieras av vad vi använder vårt abonnemang till."
 
Moderaten Gunnar HÖKMARK (EPP-ED) välkomnade telekompaketet och menade att det innebär "klarare regler för konkurrens" och möjliggör "att fler tjänster, fler operatörer kan agera". Gunnar Hökmark framhöll att lagstiftningen säkrat "att ingen ska kunna kränka de enskilda användarnas frihet på Internet utan att det finns en legal och juridisk process som uppfyller de grundläggande kraven".
 
Moderaten Charlotte CEDERSCHIÖLD (EPP-ED) framhöll att huvudsyftet med telekompaketet är "att uppnå ökad konkurrens som leder till ökat utbud, lägre priser och bättre kvalitet för slutkunderna". Integritetsproblem är "en framtidsutmaning" och Charlotte Cederschiöld menade att "kommissionen skulle kunna bidra genom att inrätta en gemensam task force för att finna gemensamma principer och balans".
 
Moderaten Christofer FJELLNER (EPP-ED) poängterade att telekompaketet "är i grunden bra" och att det "stärker konkurrensen och användarnas rättigheter". Samtidigt undanröjer inte telekompaketet, enligt Christofer Fjellner, alla hot som finns mot Internet men det är ett "steg i rätt riktning" och tydliggör medborgarnas fri- och rättigheter, framför allt "att slippa bli avstängd utan rättslig prövning".
 
Miljöpartisten Carl SCHLYTER (De Gröna/ALE) noterade att ministerrådet inte deltog i debatten och framförde krav på rådets närvaro vid omröstningen. "Jag tror att det är många medborgare i Europa som skulle vilja ha ett svar från rådet om varför de motsätter sig en text som uttryckligen säger att inga ska stängas av från Internet utan ett föregående domstolsbeslut".
 
 
 
Föredragande: Catherine TRAUTMANN (PSE, FR), Pilar DEL CASTILLO VERA (EPP-ED, ES), Malcolm HARBOUR (EPP-ED, GB) och Francisca PLEGUEZUELOS AGUILAR (PSE, ES) Betänkande: A6-0272/2009, A6-0271/2009, A6-0257/2009 och A6-0276/2009 Beslutsförfarande: Medbeslutande - 2:a behandlingen (***II) Debatt: 5.5.2009 Omröstning: 6.5.2009
Ref.: 20090505IPR55085