Tisková zpráva
 

„YOUrope needs YOU”: vítězný projekt Evropské ceny Karla Velikého pro mladé Evropany

Slyšení - Mládež - 19-05-2009 - 16:26
Další informace
Sdílet

Cena Karla Velikého pro mládež

Vítězným projektem letošní Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany se stal polský projekt „YOUrope needs YOU”. Cena byla vítězi předána dnes v německých Cáchách. Tento projekt, který probíhá formou workshopů, je určen pro středoškolské studenty, kteří chtějí sdílet své poznatky o Evropě. Druhou a třetí cenu získaly projekty „Evropský festival univerzitního divadla v Albi” a „Gumboot Diplomacy”.

Ceny vítězům předali předseda EP Hans-Gert Pöttering a prezident mezinárodní Nadace Karla Velikého Michael Jensen. Evropská cena je udělována projektům, které se zasazují o šíření evropského a mezinárodního porozumění mezi mladými lidmi.
 
Při zahajovacím proslovu, v němž uvítal zástupce vítězných projektů 27 členských států, předseda Hans-Gert Pöttering uvedl: „Vašimi myšlenkami, kreativitou a angažovaností nám ukazujete, co pro vás znamená evropská myšlenka a že společnou Evropu vidíte jako skutečné společenství a příležitost pro budoucnost”.
 
„YOUrope needs YOU”
 
Projekt „YOUrope needs YOU” vytvořili členové evropského studentského fóra AEGEE s cílem umožnit studentům středních škol, aby se stali aktivními občany. V rámci tohoto projektu jsou pořádány workshopy, kterých se mohou účastnit studenti, kteří chtějí sdílet své znalosti o EU. V prosinci 2008 se konal v polské Gostyni první školní workshop. Univerzitní studenti při něm představili Evropu a možnosti, které nabízí, studentům z Polska a 30 francouzským studentům výměnného programu.
 
K tomuto projektu předseda Hans-Gert Pöttering uvedl, že „přesvědčivým způsobem odráží evropskou rozmanitost. Prostřednictvím setkání a workshopů ovlivňuje účastníky a země, z nichž pocházejí. Tento projekt by tak mohl sloužit jako „příklad pro ostatní evropské iniciativy”, dodal.
 
„Evropský festival univerzitního divadla v Albi”
 
Luigi Cocilovo, místopředseda Evropského parlamentu, předal druhou cenu projektu „Evropský festival univerzitního divadla v Albi”. Tohoto festivalu, který se koná každoročně ve francouzském Albi, se účastní divadelní skupiny, herci a hudební umělci z celé Evropy. Cílem festivalu je podpořit evropskou kulturní a uměleckou rozmanitost a předat ji co nejširšímu publiku.
 
Pan Cocilovo ve svém projevu zdůraznil, že „nadšení mladých lidí ze všech členských států Unie, kteří se zúčastnili Evropské ceny Karla Velikého, je důležitým signálem pro další rozvoj společného evropského povědomí a integrace”. V tomto ohledu je evropský festival v Albi „významnou příležitostí pro objevení Evropy a její kultury prostřednictvím divadla”. Tento projekt se kromě toho vyznačuje otevřeností a zdůrazňuje myšlenku rozmanitosti, která je součástí evropské identity.
 
„Gumboot Diplomacy”
 
Jürgen Linden, starosta Cách, předal na závěr třetí cenu německému projektu „Gumboot Diplomacy”.  V rámci tohoto projektu skupiny mladých lidí z Nizozemí, Polska, Maďarska a Německa prováděly výzkum záplav ve svých zemích a poté společně provedly výzkum záplavových oblastí podél řeky Lippe a představili své závěry na konferenci s odborníky.
 
Cena a výběrové řízení
 
Cena je spojená s finanční dotací. Vítězné projekty získají granty ve výši €2000, €3000 a €5000. Představitelé nejlepších projektů z 27 členských států Unie byli pozváni, aby se zúčastnili slavnostní ceremonie v Cáchách. Zástupci vítězných projektů obdrží také pozvání na návštěvu Evropského parlamentu.
 
Národní poroty složené z nejméně dvou poslanců Evropského parlamentu a jednoho zástupce mládežnické organizace zvolili výherce každého z 27 národních kol. Evropská porota složená ze tří europoslanců, předsedy EP Hanse-Gerta Pötteringa a čtyř zástupců mezinárodní Nadace Ceny Karla Velikého vybrala v dubnu tohoto roku tři vítězné projekty.
 
 
Odkaz: 20090508IPR55522