Persbericht
 

"YOUrope needs YOU": Beste Europese Karel de Grote-prijs voor Jongeren project

Hoorzittingen - Jeugd - 19-05-2009 - 17:42
Algemeen
Delen

Europarl TV - Europese Karel de Grote-prijs voor Jongeren

Het Poolse jongerenproject "YOUrope needs YOU" heeft op 19 mei in Aken de eerste prijs van het Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren ontvangen. De tweede en derde prijs werden gewonnen door "European Festival of university theatre of Albi" uit Frankrijk en het Duitse "Gumboot Diplomacy", waar ook Nederlanders bij betrokken zijn.

EP-voorzitter Hans-Gert Pöttering, presenteerde samen met Michael Jansen, voorzitter van de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs, de ceremonie, waar zij de eerste prijs aan de winnaars overhandigden. De Stichting Internationale Karel de Grote-prijs hecht groot belang aan projecten, die onder jongeren het gevoel van een gezamenlijke Europese identiteit versterken.
 
Bij de verwelkoming van de afvaardigingen van de 27 deelnemende projecten, verklaarde Hans-Gert Pöttering: 'Met uw ideeën, creativiteit en betrokkenheid laat u zien dat Europa leeft onder de jongeren en dat Europa een echte gemeenschap en een kans voor jullie toekomst is.'
 
"YOUrope needs YOU"
 
"YOUrope needs YOU" is het ontwerp van het Europese Studenten Forum, AEGEE, waarmee Europese middelbare scholieren de mogelijkheid moeten krijgen om actieve burgers te worden. Het project is bedoeld om universitaire studenten te trainen die bereid zijn om workshops te geven over Europa op scholen.  In december 2008 vond de eerste workshop plaats in het Poolse Gostyn. De universitaire studenten presenteerden Europa en boden de mogelijkheid aan Poolse scholieren deel te nemen aan een uitwisseling met 30 Franse scholieren.
 
Hans-Gert Pöttering noemde het project "een overtuigend voorbeeld van de Europese diversiteit." Verder was hij van mening dat "Het project door de bijeenkomsten en workshops invloed uitoefent op de deelnemers en de landen van herkomst. De deelnemers zijn niet alleen ambassadeurs van het Europese idee, maar zijn ook verantwoordelijk voor de verspreiding ervan.  Dit project blinkt uit als rolmodel, waarop andere initiatieven in de Europese Unie gebaseerd zouden kunnen worden."
 
"European Festival of university theatre of Albi"
 
Luigi Cocilovo, vice-president van het Europees Parlement, overhandigde de tweede prijs aan het project "European Festival of university theatre of Albi". Op het festival, een jaarlijks terugkerend evenement, komen theatergroepen, acteurs, komedianten en muzikale artiesten uit heel Europa bij elkaar in het Franse Albi, waar zij optreden voor het lokale publiek. Doel van het evenement, is de promotie van Europese culturele en artistieke diversiteit onder een zo groot mogelijk publiek.
 
In zijn toespraak, benadrukte Cocilovo dat "het enthousiasme van de deelnemende jongeren uit alle lidstaten van de Europese lidstaten aan de Europese Karel de Grote-prijs voor jongeren, een belangrijk signaal is, om de ontwikkeling van de Europese identiteit en integratie nieuw leven in te blazen". Verder vond hij "het Europese festival van Albi een goede mogelijkheid biedt om Europa en de Europese cultuur te ontdekken door middel van theater". Daarbij, "geeft dit project blijk van een werkelijke "open geest" en onderlijnt het een idee van diversiteit, die een onderdeel vormt van de Europese identiteit".
 
"Gumboot Diplomacy"
 
De derde prijs werd uitgereikt door Jürgen Linden, burgemeester van Aken aan het Duitse "Gumboot Diplomacy". Voor dit project hadden jongeren uit Nederland, Polen, Hongarije en Duitsland lokale wateren onderzocht, om daarna in de Duitse rivier Lippe een gezamenlijk onderzoek uit te voeren. De resultaten van de onderzoeken werden aan elkaar en een panel van experts gepresenteerd op een conferentie.
 
Nederlandse en Belgische  inzending
 
De Europese jury selecteerde de drie winnaars uit de 27 nationale inzendingen. Het project 'Coeliac Youth of Europe' was dit jaar door de Nederlandse jury gekozen om Nederland te vertegenwoordigen., maar is dus niet in de prijzen gevallen.  Coeliakie, ook wel aangeduid met glutenenteropathie of inheemse spruw, is een chronische darmaandoening, zich kenmerkend door een aangeboren glutenintolerantie die bij een onaangepast dieet leidt tot een beschadiging van het darmslijmvlies.  Het project 'Coeliac Youth of Europe' stelt zich tot doel Europese samenwerking tussen verenigingen van jonge coeliakie-patiënten tot stand te brengen. Op dit moment bestaan coeliakie-jongerengroepen in 13 lidstaten. Het is de bedoeling dat ook in de andere lidstaten dergelijke groepen tot stand komen en dat door samenwerking en uitwisseling van 'best practices' de kwaliteit van de (activiteiten van de) nationale organisaties wordt verbeterd.
 
Het project 'EYP(European Youth Parliament) - Europolis' van de vzw EUfrasie  is dit jaar door de Belgische jury gekozen om België te vertegenwoordigen. Sinds vele jaren organiseert de vzw EUfrasie het EYP (European Youth Parliament) en Europolis, een parlementaire zitting voor en door 17/18-jarige leerlingen van het secundair onderwijs. Na een degelijke voorbereiding in de klas tijdens de eerste helft van het schooljaar komen voor elke sessie een 120-tal jongeren uit verschillende scholen twee dagen naar het Europees Parlement in Brussel. De jongeren uit alle hoeken van het land maken tijdens hun verblijf niet alleen kennis met de werking van het Europees Parlement, maar leren ook omgaan met de culturele en taalkundige verscheidenheid van jongeren uit de drie taalgemeenschappen. Het project Europolis-EYP is op die manier een intensief project voor politieke vorming en een oefening in democratie.
 
Prijzen en selectieprocedure 
 
De drie winnaars krijgen respectievelijk €5 000, €3 000 en €2 000. De winnaars zullen daarnaast de komende maanden een bezoek brengen aan het Europees Parlement.
 
In maart werden de nationale winnaars uit de 27 lidstaten geselecteerd door een jury. Deze bestond uit minimaal twee Europarlementariërs en één vertegenwoordiger van een jongeren organisatie. In april, kwam de Europese jury bijeen, bestaande uit drie Europarlementariërs, de voorzitter van het Europees Parlement Hans-Gert Pöttering en vier vertegenwoordigers van de Stichting Internationale Karel de Grote-prijs.
 
REF.: 20090508IPR55522