Komunikat prasowy
 

Studenci z Krakowa zdobyli Europejską Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży

Wybory 2009 - Młodzież - 19-05-2009 - 16:53
Informacje ogólne
Wyślij do znajomego

Polski projekt edukacyjny "YOUrope needs YOU" realizowany przez oddział Europejskiego Forum Studentów AEGEE w Krakowie zdobył główną Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży za 2009 rok.

Nagrodę wręczyli przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering i prezes Fundacji Nagrody Karola Wielkiego Michael Jansen. Celem konkursu jest wspomaganie projektów budujących europejską tożsamość i integrujących Europejczyków z różnych krajów członkowskich UE.
 
Witając laureatów z 27 państw członkowskich UE wyróżnionych w edycjach krajowych konkursu, przewodniczący PE Hans-Gert Pöttering powiedział: "Swoją kreatywnością, swoją pomysłowością i zaangażowaniem pokazujecie w jaki sposób młodzi ludzie realizują ideę europejską oraz udowadniacie to, że postrzegacie Europę jako prawdziwą wspólnotę i szansę na przyszłość".
 
YOUrope needs YOU
 
AEGEE (Association des Etats Généraux des Étudiants de l'Europe) to organizacja studencka mająca na celu promowanie idei zjednoczonej Europy, wspieranie kontaktów i współpracy między studentami różnych krajów. W ramach nagrodzonego projektu realizowanego przez krakowski oddział AEGEE studenci organizują warsztaty i spotkania na tematy europejskie dla uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku od 15 do 18 lat.
 
Projekt ma międzynarodowy charakter - jest realizowany przez zespół studentów z siedmiu krajów, m.in. z Niemiec, Holandii, Hiszpanii i Turcji. Inicjatywa zyskała także uznanie za stosowanie nowatorskich metod nauczania i olbrzymie możliwości rozwojowe. Pierwsze warsztaty odbyły się w grudniu 2008 roku w Gostyniu dla młodzieży z Polski oraz grupy 30 uczniów z Francji biorących udział w programie wymiany młodzieżowej.
 
Wręczając główną Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans-Gert Pöttering powiedział dziś w Akwizgranie, że nagrodzony projekt to "modelowy przykład zaangażowania, na którym opierać powinny się przedsięwzięcia Unii Europejskiej". "To inicjatywa, która propaguje europejską różnorodność i przekonuje do niej poprzez cykl spotkań i warsztatów adresowanych do młodych ludzi. Uczestnicy tych spotkań stają się ambasadorami Unii Europejskiej i promotorami jej idei" - powiedział Hans-Gert Pöttering.
 
Zwycięzcy głównej nagrody odebrali czek na 5 tysięcy euro. Wraz z krakowskim projektem nagrodzone zostały także francuski projekt "European Festiwal of university theatre of Albi" oraz "Gumboot Diplomacy" z Niemiec.
 
Europejski Festiwal teatrów uniwersyteckich w Albi
 
Drugą Nagrodę wręczył wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Luigi Cocilovo. "Festiwal teatralny, który odbywa się każdego roku, przyciąga do Albi zespoły teatralne, aktorów i muzyków z całej Europy, których występy podziwia lokalna społeczność. To wydarzenie, które popularyzuje europejską różnorodność kulturalną i artystyczną" - powiedział Luigi Cocilovo.
 
Gumboot Diplomacy
 
Trzecia nagroda trafiła do autorów niemieckiego pomysłu z rąk burmistrza Akwizgranu Jurgena Lindena. W ramach tego projektu młodzi ludzie z Holandii, Polski, Węgier i Niemiec przeprowadzali wstępne badania na obszarach dotkniętych lokalnymi powodziami, a następnie wspólnie gromadzili dane na obszarze objętym rozlewiskiem rzeki Lippe (Niemcy). Wyniki badań przedstawione zostały na konferencji naukowej z udziałem ekspertów.
 
Zdobywcy drugiej nagrody otrzymali 3 tysiące, a trzeciej - dwa tysiące euro. Wszyscy laureaci Nagrody im. Karola Wielkiego dla Młodzieży zostali zaproszeni do złożenia wizyty w Parlamencie Europejskim.
 
Nagroda i procedura selekcji
 
Nagroda Karola Wielkiego dla Młodzieży jest adresowana do ludzi w wieku od 16 do 30 lat, którzy realizują projekty ułatwiające porozumienie i współpracę między obywatelami krajów europejskich oraz budujące poczucie europejskiej tożsamości. W konkursie biorą udział osoby lub grupy realizujące np. programy wymiany młodzieży, projekty internetowe w skali europejskiej oraz organizujące imprezy przeznaczone dla młodzieży.
 
Organizatorami konkursu są Parlament Europejski i Fundacja Nagrody im. Karola Wielkiego w Akwizgranie.
 
Eliminacje krajowe odbyły się w każdym z państw członkowskich. Jury krajowe, składające się z co najmniej dwóch posłów do Parlamentu Europejskiego oraz jednego reprezentanta organizacji młodzieżowych, wybierało najlepsze projekty, które promują porozumienie na poziomie europejskim i międzynarodowym, sprzyjają pobudzaniu wspólnego poczucia tożsamości europejskiej oraz integracji, a także służą za wzór postawy dla młodych ludzi w Europie. W kwietniu, jury europejskie składające się z trzech posłów do Parlamentu Europejskiego, przewodniczącego PE Hansa-Gerta Pötteringa  oraz czterech przedstawicieli Fundacji Nagrody im. Karola Wielkiego podjęło decyzję o wyróżnieniu trójki laureatów.
 
Więcej informacji można uzyskać od rzeczników prasowych Parlamentu Europejskiego, którzy byli obecni na rozdaniu nagród.
 
Dot.: 20090508IPR55522