Tlačová správa
 

"YOUrope needs YOU": víťazný projekt Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež

Vypočutia - Mládež - 28-05-2009 - 10:08
Všeobecné
Zdieľať

Európska cena Karola Veľkého pre mládež

Víťazným projektom tohtoročnej Ceny Karola Veľkého pre mládež sa stal poľský projekt "YOUrope needs YOU". Cena bola dnes odovzdaná víťazom v nemeckom Aachene. Tento projekt, ktorý prebieha formou workshopov, je určený pre stredoškolákov, ktorí chcú zdieľať svoje poznatky o Európe. Druhú a tretie cenu získali projekty "Európsky festival univerzitného divadla Albi" z Francúzska a projekt "Gumboot Diplomacy" z Nemecka.

Ceny víťazom odovzdali predseda EP Hans-Gert Pöttering a prezident medzinárodnej Nadácie Karola Veľkého Michael Jensen. Európska cena je udeľovaná projektov,  ktorá sa zasadzujú o šírenie európskeho a medzinárodného porozumenia medzi mladými ľuďmi.
 
Hans-Gert Pöttering v úvode svojho príhovoru, v ktorom privítal zástupcov víťazných projektov z 27 členských štátov, predseda Hans-Gert Pöttering uviedol: "Vašimi myšlienkami, kreativitou a angažovanosťou nám ukazujete, čo pre vás znamená európska myšlienka a že spoločnú Európu vidíte ako skutočné spoločenstvo a príležitosť pre budúcnosť".
 
"YOUrope needs YOU"
 
Projekt "YOUrope needs YOU" vytvorili členovia európskeho študentského fóra AEGEE s cieľom umožniť študentom stredných škôl, aby sa stali aktívnymi občanmi. V rámci tohto projektu sú organizované workshopy, ktorých sa môžu zúčastniť študenti, ktorí chcú zdieľať svoje znalosti o EÚ.
 
K tomuto projektu predseda EP Hans-Gert Pöttering uviedol, že "presvedčivým spôsobom odráža európsku rozmanitosť. Prostredníctvom stretnutí a workshopov ovplyvňuje účastníkov a krajiny, z ktorých pochádzajú.
 
"Európsky festival univerzitného divadla v Albi"
 
Luigi Cocilovo, podpredseda Európskeho parlamentu, predal druhú cenu projektu "Európsky festival univerzitného divadla v Albi". Účastníkmi tohto festivalu, ktorý sa koná každoročne vo francúzskom Albi, sú divadelné skupiny, herci a hudobní umelci z celej Európy. Cieľom festivalu je podporiť európsku kultúrnu a umeleckú rozmanitosť a predať ju čo najširšiemu publiku.
 
Luigi Cocilovo vo svojom prejave zdôraznil, že "nadšenie mladých ľudí zo všetkých členských krajín Únie, ktorí sa zúčastnili Európskej ceny Karla Veľkého, je dôležitým signálom pre ďalší rozvoj spoločného európskeho povedomia integrácie.
 
"Gumboot Diplomacy"
 
Starosta mesta Aachen, Jürgen Linden, predal na záver tretiu cenu nemeckému projektu "Gumboot Diplomacy". V rámci tohto projektu skupiny mladých ľudí z Holandska, Poľsko, Maďarska a Nemecka uskutočnili výskum záplav vo svojich krajinách a potom uskutočnili výskum zaplavovaných oblastí pozdĺž rieky Lippe a prestavili svoje závery na konferencii s odborníkmi.
 
O Európskej cene Karola Veľkého pre mládež
 
Európska cena Karola Veľkého je jedným z najprestížnejších ocenení udeľovaných za významný príspevok k projektu európskeho zjednotenia. Cena je spojená s finančnou dotáciou. Víťazné projekty získajú finančný príspevok vo výške 2 000, 3000 a 5 000 eur. Zástupcovia víťazných projektov budú v najbližších mesiacoch pozvaní na návštevu Európskeho parlamentu.
 
Národné poroty pozostávajúce z minimálne dvoch poslancov EP a jedného predstaviteľa mládežníckej organizácie vybrali národného kandidáta z každej z 27 členských krajín EÚ. Slovenská porota mala nasledovné zloženie: poslankyňa EP Irena Belohorská, poslankyňa EP Zita Pleštinská, poslankyňa EP Anna Záborská, poslanec EP Miloš Koterec a výkonný riaditeľ Rady mládeže Slovenska Ondrej Gallo.
 
Európska porota, ktorá pozostávala z troch poslancov EP, jeho predsedu Hans-Gert Pötteringa a štyroch predstaviteľov Nadácie medzinárodnej ceny Karola Veľkého, vybrala v apríli spomedzi 27 projektov tri víťazné. Na ceremóniu udelenia cien do Aachenu boli pozvaní predkladatelia všetkých projektov.
 
Odkaz: 20090508IPR55522