Връщане към портала Europarl

Choisissez la langue de votre document :

Статия
 

Алтернативните горива и бъдещето на транспорта в Европа

Транспорт - 14-02-2013 - 11:50
Сподели
Социални мрежи
Любими
 
Биогоривата са една от възможните алтернативи за по-чист транспорт © BELGA_DPA_David Ebener

Биогоривата са една от възможните алтернативи за по-чист транспорт © BELGA_DPA_David Ebener

Нефтените продукти заемат дял от 94% от горивата в транспорта в Европа, а 84% от нефта е внос според данни на Европейската комисия. Зависимостта може да бъде намалена чрез използването на биогорива, природен газ или електричество, но популяризирането на тези горива изисква подкрепа. Комисията публикува стратегия за "Чиста енергия за транспорта", която ще представи на 19 февруари в парламентарната комисия по транспорт. Говорихме с председателя на комисията Браян Симпсън (С&Д, Великобритания).

"Приветствам предложената дългосрочна стратегия, защото не можем да продължим да разчитаме на изкопаемите горива", заявява г-н Симпсън. Той обаче се застъпва за по-широк набор от алтернативни източници: "Голяма част от вниманието е посветено на електрическите коли, но трябва да помним, че все още има проблеми с това решение, един от които е издръжливостта на батериите. Смятам, че други горива като тези, основани на водата, и биогоривата също ще играят роля".

Алтернативните горива могат да бъдат решение за един по-чист транспорт, но в момента тяхното развитие е възпрепятствано от липсата на търсене поради високите цени и липсата на станции за презареждане, което от своя страна намалява интереса към екологично чистите коли.

Как да се прекъсне порочният кръг?

Европейската комисия предлага пакет от обвързващи цели, които да наложат на страните-членки минимални изисквания за налична инфраструктура за чисти горива.

Браян Симпсън е съгласен, но смята, че разходите трябва да се поемат от заинтересованите лица: "Инфраструктурата трябва да бъде налична, за да даде увереност на потребителите и да ги подтикне да закупят превозни средства, които не са задвижвани от изкопаеми горива". "Производителите на такива алтернативи следва да финансират изграждането на инфраструктурата, точно както производителите на петрол плащат за бензиностанциите", казва той.


Колко от колите по света (общо около 1,3 млрд.) използват алтернативни горива?


Електрически коли (2011 г.)

Коли на природен газ (2011 г.)

Коли с водородно гориво (2012 г.)

Биогорива (2009 г.)

Брой коли

Места за презареждане

Брой коли

Станции за презареждане

Брой коли

Дял от всички горива (%)

САЩ

19,860

САЩ

7,500

Иран

2,859,386

Пакистан

3,285

В целия свят

650

Латинска

Америка

11,2

Япония

7,671

Великобритания

1,600

Пакистан

2,850,500

Аржентина

1,878

САЩ

300

САЩ

4

Германия

1,858

Китай

1,500

Аржентина

1,900,000

Бразилия

1,725

Южна Корея

130

ЕС

3

Франция

1,796

Франция

1,270

Бразилия

1,694,278

Иран

1,574

Германия

65

Бразилия

3

Китай

1,560

Япония

1,100

Италия

746,000

Германия

903

Япония

50

Китай

1

Великобритания

1,170

Германия

960

Германия

100,000

Италия

858

Източници: Европейска комисия, ОИСР, Международна асоциация за превозни средства на природен газ

 
РЕФ.: 20130211STO05806