Barrscéal
 

Todhchaí san Eoraip don Úcráin?

Céard atá i ndán don Úcráin?

Toghcháin 2014 - Toscaireachtaí / Caidreamh seachtrach - 07-03-2016 - 12:05 / An leagan is deireanaí: 06-04-2017 - 14:23
Comhroinn / Sábháil
Láithreáin líonraithe shóisialta
Ceanáin
 

Naisc níos láidre á gcothú idir an Úcráin agus an Eoraip

Fear le bratach Úcránach i mbun agóide ar an Maidan i lár Chív. ©BELGAIMAGE/AFP/B.KILIC

Lonnaithe ar imeall na Rúise agus ar imeall AE, tá an Úcráin tar éis a bheith idir dhá chomhairle le fada maidir le naisc níos fearr a chothú leis an iarthar nó leis an oirthear. Le teacht i bhfeidhm an chomhaontaithe saorthrádála an 1 Eanáir 2016, thóg an tír céim mhór chun cinn i dtreo comhtháthaithe leis an Eoraip. Tá os cionn dhá bhliain ann ó díbríodh an tUachtarán Yanukovych as oifig le linn na n-agóidí Euromaidan i gCív, ach tá todhchaí mhuintir na hÚcráine fós idir dhá cheann na meá. (Ábhar léitheoireachta...)

Pat Cox: "Tá dúil mhillteach ann i gcónaí i gclaochlú níos doimhne san Úcráin"

Pat Cox, Iar-Uachtarán Pharlaimint na hEorpa

"Tá riachtanais na hÚcráine chomh mór céanna agus a bhí riamh ach de bharr a thromchúisí atá imeachtaí eile, níl aird an domhain dírithe uirthi." B’shin a bhí le rá ag iar-Uachtarán na Parlaiminte Pat Cox in agallamh roimh chomhdháil ar dhea-chleachtas parlaiminteach agus ar reachtóireacht a bhí ar siúl sa Bhruiséil an 29 Feabhra - 2 Márta. Bhí toscaireacht de 40 parlaiminteoir ón Úcráin i láthair ag an gcomhdháil a thosaigh le cur i láthair ón Uasal Cox maidir le hacmhainneacht a neartú. (Ábhar léitheoireachta...)

European Parliament approves €1.8 billion EU loan to Ukraine

Ukraine is living through an acute economic crisis, aggravated by armed conflict in the east© BELGAIMAGE/AFP/DIMITAR DILKOFF

EU plans to lend Ukraine €1.8 billion to help plug its short-term balance of payments gap were approved by MEPs on Wednesday. The EU will borrow the money externally and lend it on to Ukraine with the same interest rate. The disbursement will be tied to Ukraine pledging structural reforms to tackle problems that contributed to the current crisis. (Ábhar léitheoireachta...)

Toscaireacht na Parlaiminte: ba chóir do cheannairí na hÚcráine dul i mbun gnímh chun rialtas a bhunú go luath

Uachtarán na hÚcráine Petro Poroshenko agus ceannaire thoscaireacht Pharlaimint na hEorpa Andrej Plenković i gCív an 27 Deireadh Fómhair 2014

Ag labhairt dóibh i gCív an 27 Deireadh Fómhair dúirt feisirí gur chóir do cheannairí na hÚcráine rialtas a bhunú go luath agus aghaidh a thabhairt ar athchóirithe. Bhuail feisirí le huachtarán agus le príomh-aire na hÚcráine agus gheall siad go ndéanfadh an Pharlaimint gach rud is féidir chun an comhaontú comhlachais a daingníodh le déanaí a chur i bhfeidhm. Agus toghcháin ar siúl sa tír ag deireadh na míosa bhí toscaireacht de chuid na Parlaiminte i láthair chun breathnóireacht a dhéanamh. (Ábhar léitheoireachta...)

European Parliament ratifies EU-Ukraine Association Agreement

President Martin Schulz ratified the EU-Ukraine Association Agreement on behalf of the European Parliament, in Strasbourg right after the vote. © European Union 2014 - European Parliament

The European Parliament gave its consent to the EU-Ukraine Association agreement, which includes a Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA), on Tuesday in Strasbourg. At the same time, the Agreement was also ratified by the Ukrainian Parliament in Kiev. The deal will establish a deep political association and economic integration between the EU and Ukraine and provide for mutual free market access. (Ábhar léitheoireachta...)

Uachtarán na Parlaiminte i gCív: "Baineann an méid atá ag titim amach san Úcráin linne ar fad"

Uachtarán na Parlaiminte Martin Schulz ag cearnóg Maidan i lár Chív

"Baineann an méid atá ag titim amach san Úcráin linne ar fad san Eoraip. Ní féidir linn fanacht ar an gclaí agus prionsabail bhunaidh an chomhphobail idirnáisiúnta á sárú," a dúirt uachtarán na Parlaiminte Martin Schulz agus é i mbun cuairte ar Chív an 12 Meán Fómhair. "Táimid tagtha ar shocrú faoi rialacha atá le leanúint ag stáit agus iad ag plé lena gcéile. Baineann na rialacha seo le gach tír." (Ábhar léitheoireachta...)

MEPs cut customs duties on imports from Ukraine

MEPs agreed to cut EU customs duties on imports from Ukraine to boost the country's ailing economy ©BELGAIMAGE/AFP/S.SUPINSKY

About 98% of the customs duties that Ukrainian iron, steel, farm produce and machinery exporters pay at EU borders will be removed by a proposal backed by European Parliament on Thursday. This unilateral measure will boost Ukraine’s struggling economy by saving its manufacturers and exporters €487 million a year. (Ábhar léitheoireachta...)

Díospóireacht: Iarrann Feisirí ar AE tacú le muintir na hÚcráine agus léirsithe ar siúl acu ar mhaithe le todhchaí Eorpach

(Ar barr ó chlé) Štefan Füle, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Libor Rouček. (Sa lár ó chlé) Graham Watson, Rebecca Harms, Ryszard Legutko. (Ag an mbun ó chlé)

Thug Štefan Füle, Coimisinéir don bheartas comharsanachta Eorpach, an foláireamh gur dona a rachadh sé don Úcráin má thagann méadú ar an teannas agus má bhíonn scoilteanna níos doimhne ann ag tráth a bhfuil géarchéim airgeadais ag bagairt orthu: “Tá sé socraithe ina n intinn ag cuid mhór den phobal cén áit ar chóir don Úcráin a bheith ag triall”. (Ábhar léitheoireachta...)

AE agus a chomharsana is gaire dó

EU neighbourhood policy

Ní hé biorú na gclaíocha amháin a dhéanann dea-chomharsana. Tá an dea-chaidreamh bunaithe ar leasanna frithpháirteacha agus ar luachanna comhroinnte, agus sin a chúis go dtairgeann AE caidreamh pribhléideach dá chomharsana má dhéanann siadsan athchóirithe eacnamaíocha agus polaitiúla, lena n áirítear a bheith tiomanta do luachanna amhail an daonlathas agus cearta an duine. Cliceáil ar ár léarscáil chun tuilleadh a fháil amach faoi na 16 thír atá mar chuid de Bheartas Comhpháirtíochta an Oirthir. (Ábhar léitheoireachta...)

Cogaíocht san Úcráin: 'Buille brúidiúil ar stát Eorpach agus ar ár gcomhluachanna'

Cruinniú an choiste um shlándáil agus cosaint an 7 Feabhra

“Buille brúidiúil ar stát Eorpach agus ar ár gcomhluachanna,” b’shin a bhí le rá ag leasphríomh-aire na hÚcráine faoi ghéarú na cogaíochta in oirthear na tíre sin le déanaí. Tháinig Ivanna Klympush-Tsintsadze os comhair fheisirí an choiste um shlándáil agus cosaint an 7 Feabhra. Chuir sí in iúl go bhfuil ionsaithe reibiliúnaithe atá ar son na Rúise tar éis géarchéim dhaonnúil a chothú i gcúige Donetsk, go mór mór i gceantar Avdiivka, áit a raibh sé faoi bhun 20 céim le deireanas. (Ábhar léitheoireachta...)

Amlíne: an choimhlint san Úcráin

Ukraine Timeline cover pic_v2016

Tá níos mó ná dhá bhliain ann ó bhí ar Uachtarán na hÚcráine Viktor Yanukovych éirí as oifig tar éis caismirtí sa phríomhchathair Cív. Tá corraíl fós ann in oirthear na tíre ach baineadh sprioc thábhachtach amach an 1 Eanáir nuair a tháinig an comhaontú saorthrádála idir AE agus an Úcráin i bhfeidhm. Ó na hagóidí Euromaidan i gCív go dtí na himeachtaí sa Chrimé agus an comhaontú a thángthas air i Mionsc anuraidh, tá an fhaisnéis ar fad faoin méid atá tite amach san Úcráin le fáil anseo. (Ábhar léitheoireachta...)

Seachtain na hÚcráine: "Eiseamláir gan fasach de dhlúthchomhar idir an dá pharlaimint"

Solutions for Ukraine

"Ba chóir don pharlaimint s'againne bheith ina mórinstitiúid dhaonlathach, reachtach agus Eorpach san Úcráin," sin a bhí le rá ag ceann comhairle pharlaimint na hÚcráine Volodymyr Groysman ag comhdháil sa Bhruiséil an tseachtain seo. Bhí thart ar 40 teachtaí de chuid na parlaiminte i gCív i láthaír agus rinne plé ar dhea-chleachtas parlaiminteach agus ar reachtóireacht. (Ábhar léitheoireachta...)

Gabrielius Landsbergis: "Tá toradh ár gcuid smachtbhannaí le feiceáil cheana féin"

An feisire Gabrielius Landsbergis (Páirtí an Phobail Eorpaigh, an Liotuáin)

Rinneadh caidrimh an AE leis an Rúis a phlé le linn an tseisiúin iomlánaigh i Strasbourg níos túisce inniu. Beidh feisirí ag vótáil amárach ar thuarascáil an fheisire Liotuánaigh Gabrielius Lansbergis (ball de Phártí an Phobail Eorpaigh) ar an ábhar. Labhraíomar leis faoi thionchar smachtbhannaí an AE ar an Rúis chomh maith le tionchar thoirmeasc na Rúise ar iontráil pholaiteoirí agus ofigigh an AE sa tír. (Ábhar léitheoireachta...)

MEPs welcome signs of hope in Ukraine and urge the EU to stand up to Russia

MEPs welcome the signing of the ceasefire between Russia and Ukraine, but worry that Russian troops will regroup in order to continue their offensive. ©Belga/AFP/F.Monteforte

The European Parliament welcomes signs of hope in moves towards peace in Ukraine and in the newly-ratified EU-Ukraine association agreement, but worries about Russia’s real intentions in the undeclared "hybrid war" there. In a resolution adopted on Thursday, it urges the EU to stand up to Russia and step up support for EU farmers hit by its trade ban. (Ábhar léitheoireachta...)

Vóta stairiúil: comhaontú comhlachais idir an AE agus an Úcráin daingnithe i bparlaimintí i Strasbourg agus i gCív

Bualadh bos i bParlaimint na hEorpa tar éis d'fheisirí Eorpacha an comhaontú comhlachais idir an AE agus an Úcráin a dhaingniú an 16 Meán Fómhair. Bhí nasc físe le Parlaimint na hÚcráine ar fáil don ócáid.

Bhí bualadh bos mór ann i bParlaimint na hEorpa an 16 Meán Fómhair tar éis d'fheisirí an comhaontú comhlachais idir an AE agus an Úcráin a dhaingniú. Daingníodh an comhaontú stairiúil i bParlaimint na hÚcráine ag an am céanna agus bhí nasc físe ar fáil don ócáid. Agus aighneas fós ann idir an Rúis agus an Úcráin cuireann an vóta comhuaineach seo tús le ré nua sa chaidreamh idir an AE agus an tír. (Ábhar léitheoireachta...)

European Parliament calls on Russia to withdraw military forces from Ukraine

Pro-russian gunmen and Russian soldiers have seized key buildings in the Crimean capital Simferopol ©Belga/AFP/V.Drachev

Russia must immediately withdraw all its military forces from Ukrainian territory, say MEPs in a resolution passed on Thursday. They condemn its "act of aggression in invading Crimea" as a breach of international law, declare Crimea’s plans to hold a referendum on its accession to Russia to be illegal and warn that Russia’s actions pose a threat to the security of the EU. (Ábhar léitheoireachta...)

An Úcráin: Réiteach ar an ngéarchéim

Céard atá i ndán don Úcráin? ©BELGAIMAGE/AFP/G.Savilov

Céard is féidir a dhéanamh chun an ghéarchéim san Úcráin a réiteach? Bhí cainteanna ar siúl ag polaiteoirí ó cheann ceann na hEorpa d'fhonn an cur chuige is fearr a aimsiú chun dul i ngleic leis an Rúis agus an lasóg a bhaint den bharrach. Labhraíomar le Knut Fleckenstein (feisire Gearmánach de chuid na Sóisialaithe agus na nDaonlaithe) agus le Paweł Robert Kowal (feisire Polannach de chuid an Ghrúpa do Choimeádaigh agus Leasaitheoirí na hEorpa.) (Ábhar léitheoireachta...)

Kowal: “I gceann 10 go 15 bliana, is gnáthrud a bheidh ann a bheith ag caint faoi aontachas na hÚcráine.”

Pawel Kowal

B’fhéidir gur imeacht suntasach sa chaidreamh AE-An Úcráin a bheidh i gcruinniú mullaigh Vilnias de Chomhpháirtíocht an Oirthir (28-19 Samhain), mar go meastar go síneofar comhaontú aontachais a thabharfadh an tír níos gaire do AE. Thíolaic toscairí PE, Pat Cox agus Aleksander Kwasniewski, a dtuarascáil ar chás Tymoshenko inniu i rith Chomhdháil na nUachtarán. Labhraíomar faoi le Paweł Kowal, comhalta Polannach de ghrúpa ECR (cathaoirleach ar an gCoiste um Chomhar Parlaiminteach AE-An Úcráin). (Ábhar léitheoireachta...)

 
TAG.: 20140304TST37506