Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B6-0267/2005

Teksty złożone :

B6-0267/2005

Debaty :

PV 14/04/2005 - 16.3

Głosowanie :

PV 14/04/2005 - 17.3

Teksty przyjęte :


PROJEKT REZOLUCJI
PDF 119kWORD 38k
11 kwietnia 2005
PE 357.296v01-00
 
B6‑0267/2005
projekt z wnioskiem o włączenie do porządku dnia debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa
zgodnie z art. 115 Regulaminu
złożyli Stefano Zappalà, Lorenzo Cesa, Amalia Sartori, w imieniu grupy politycznej PPE-DE,
Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Romano Maria La Russa w imieniu grupy politycznej UEN
oraz Mario Borghezio
w sprawie Lampedusy

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Lampedusy 
B6‑0267/2005

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 115 Regulaminu,

A.  zważywszy, że Lampedusa jest niewielką wyspą o powierzchni 20 km2 usytuowaną w Cieśninie Sycylijskiej, o populacji 5 500 mieszkańców, w sposób oczywisty jej zdolności przyjmowania i ulokowania dużej liczby imigrantów i uchodźców, którzy systematycznie pojawiają się na jej brzegach, często w ciężkim stanie, są bardzo ograniczone,

B.  zważywszy, że mimo oczywistych trudności lokalna ludność i policja, jak również władze krajowe, zawsze starają się ulżyć cierpieniom imigrantów, ratując wiele ludzkich żyć,

C.  zważywszy, że dnia 13 marca 2005 r. ponad 1000 osób różnych narodowości zebranych na statku przypłynęło do brzegów Lampedusy, po czym zostało natychmiast przeniesione, po otrzymaniu pierwszej pomocy, do przejściowego ośrodka dla cudzoziemców, gdzie ich sytuacja została należycie przeanalizowana,

D.  zważywszy, że ci którzy zwrócili się o status uchodźcy (ponad 500 osób) zostali przeniesieni z Lampedusy do ośrodka w Crotone, z uwagi na niemożliwość pomieszczenia tak dużej liczby imigrantów na małej wyspie,

E.  zważywszy, że dnia 16 marca włoski minister spraw wewnętrznych powiadomił włoski parlament, że Włochy działały zgodnie z prawem, oświadczając, że wszystkimi imigrantami odpowiednio się zajęto, oraz że tylko ok. 494 osoby spośród 1235 zostały odesłane do Libii,

F.  zważywszy, że odesłanie imigrantów do Libii zostało przeprowadzone w oparciu o porozumienie między Włochami i Libią, zawarte również z innymi krajami południowego M. Śródziemnego,

G.  zważywszy, że Libia ratyfikowała konwencję Organizacji Jedności Afrykańskiej, która uznaje Konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie uchodźców,

H.  zważywszy, że sam minister poinformował, że wielu imigrantów uciekło z ośrodka w Crotone i zraniło kilku policjantów, oraz że kilku uciekinierów zostało później ponownie schwytanych,

I.  zważywszy, że działania podjęte przez włoskie władze opierały się na art. 10 włoskiej ustawy nr 286/98 (tzw. ustawa Turco-Napolitano), która nie uległa zmianie po wprowadzeniu tzw. ustawy Bossi-Fini w sprawie imigracji,

J.  zważywszy, że sprawa odesłania imigrantów została wniesiona przed Trybunał Sprawiedliwości, który nie wydał jeszcze żadnego wyroku i prawdopodobnie zwróci się do włoskich władz o dalsze informacje,

1.  zwraca uwagę, że szczególny przypadek Lampedusy pokazuje, ze istnieje potrzeba zajęcia się problemem nielegalnej imigracji na szczeblu europejskim oraz że konieczne są odpowiednie fundusze wspólnotowe;

2.  uznaje, że włoskie władze czynią wszelkie możliwe wysiłki celem ratowania życia wszystkich imigrantów przypływających do brzegów Włoch oraz że sytuacja każdego z nich jest analizowana indywidualnie;

3.  podkreśla, że Parlament Europejski powinien powstrzymać się przed „politycznym osądem”, ponieważ sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta przez Trybunał Sprawiedliwości;

4.  proponuje wysłanie delegacji posłów Parlamentu Europejskiego na Lampedusę w celu skontrolowania prawomocności działań włoskich władz;

5.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom Państw Członkowskich.

Ostatnia aktualizacja: 13 kwietnia 2005Informacja prawna