Eljárás : 2007/2502(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0036/2007

Előterjesztett szövegek :

B6-0036/2007

Viták :

PV 31/01/2007 - 15
CRE 31/01/2007 - 15

Szavazatok :

PV 01/02/2007 - 7.8
CRE 01/02/2007 - 7.8

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0018

Állásfoglalásra irányuló indítvány
PDF 95kWORD 45k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0032/2007
2007. január 24.
PE 384.969v01-00
 
B6‑0036/2007
a Tanács és a Bizottság nyilatkozatait követően
az Eljárási Szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček, Angelika Beer, Daniel Cohn-Bendit és Monica Frassoni
a Verts/ALE képviselőcsoportja nevében
a halálbüntetésről

az Európai Parlament állásfoglalása a halálbüntetésről 
B6‑0036/2007

Az Európai Parlament,

–  tekintettel korábbi – különösen a 2003. október 23-i(1) – állásfoglalásaira a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumról,

–  tekintettel a halálbüntetés kapcsán a harmadik országokkal kapcsolatos uniós politikára vonatkozó 1998. június 6-án elfogadott iránymutatásaira,

–  tekintettel az ENSZ több testülete, köztük az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa által elfogadott, a halálbüntetés egyetemes moratóriumáról szóló határozatra,

–  tekintettel az EU nyilatkozataira, amelyek a halálbüntetés egyetemes moratóriumát és annak kellő időben való megszüntetését támogatták,

–  tekintettel az EU Szaddám Husszein perében hozott ítélettel kapcsolatos, 2006. november 5-i nyilatkozatára,

–  tekintettel az EU halálbüntetés megszüntetésére vonatkozó elnökségi nyilatkozatára, amelyet az ENSZ közgyűlésének 61. ülésszakán hangzott el 2006. december 19-én,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az Európai Unió Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának ülésén 2007. január 22-én úgy határozott, hogy további, a halálbüntetés moratóriumával kapcsolatos kezdeményezéseket fog tenni nemzetközi fórumokon, így az ENSZ-ben, és hogy folyamatosan sürgeti a halálbüntetés eltörlését az 1998-ban elfogadott iránymutatások szerint,

B.  emlékeztet rá, hogy 2006. július 27-én az olasz képviselőház egyhangúlag elfogadta azt az indítványt, amely kötelezi az olasz kormányt, hogy az uniós partnerekkel folytatott konzultációt követően – de függetlenül az összes EU-tagállam egyhangú jóváhagyásától – terjesszen az ENSZ legközelebbi közgyűlése elé a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumról szóló határozatra irányuló indítványt a halálbüntetésnek az egész világon történő teljes eltörlése céljából,

C.  mivel a halálbüntetés eltörlése az Európai Unió vívmányainak része és az EU-hoz való csatlakozás keretében a koppenhágai kritériumok egyike,

D.  mivel az Európai Unió határozottan bátorítja az országokat, hogy fontolják meg a Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezmény második fakultatív jegyzőkönyvéhez és az ehhez hasonló olyan regionális eszközökhöz való csatlakozást, amelyek arról rendelkeznek, hogy az államok kötelezettséget vállaljanak a halálbüntetés állandó jelleggel történő eltörlésére,

E.  mély aggodalmának ad hangot a kivégzések miatt, amelyek emberek ezreit fenyegetik a világon, a kiskorúak kivégzése miatt, amely néhány országban, például Iránban előfordul, valamint amiatt, hogy néhány olyan országban, ahol már eltörölték a halálbüntetést, arról vitáznak, hogy esetleg visszavezessék azt a jogszabályokba,

F.  emlékeztet e tekintetben, hogy az Amnesty International 2005-ös jelentése szerint több, mint 2000 embert végeztek ki és hogy az ismert kivégzések többsége Kínában (legalább 1770 kivégzés), Iránban (legalább 94 kivégzés) történt, utánuk pedig Szaúd-Arábia (legalább 86) és az Egyesült Államok (60) következik,

G.  komoly aggodalmának ad hangot a halálbüntetés Irakban történő újbóli bevezetése, valamint Szaddám Husszein és az iraki diktatúra más fontos alakjai kivégzése, valamint amiatt, hogy a biztonsági erők bizonyos elemei visszaéltek ezzel,

H.  mivel ugyanakkor tovább folytatódnak a halálbüntetés világszerte történő eltörlése felé tett lépések; e tekintetben üdvözli a halálbüntetés teljes eltörlését Libériában, Mexikóban, a Fülöp-szigeteken és Moldovában az elmúlt évek során, valamint azt, hogy a perui kongresszus elutasította a halálbüntetés terrorista cselekmények esetére való bevezetésére irányuló jogalkotási javaslatot;

1.  megismétli a halálbüntetéssel szemben régóta fenntartott álláspontját minden esetben és minden körülmények között és ismételten kifejezi meggyőződését, hogy a halálbüntetés eltörlése hozzájárul az emberi méltóság növeléséhez és az emberi jogok folyamatos fejlődéséhez;

2.  ismételten felhívja a Tanács elnökségét, hogy sürgősen intézkedjék annak biztosítására, hogy nyújtsanak be egy, a halálbüntetésre vonatkozó egyetemes moratóriumra felhívó állásfoglalást az ENSZ Közgyűlésének;

3.  sürgeti az EU intézményeit és tagállamait, hogy politikai és diplomáciai téren tegyenek meg minden erőfeszítést annak biztosítására, hogy ez a határozat megkapja a legmegfelelőbb támogatást az ENSZ Közgyűlésében,

4.  felszólítja a Tanácsot és a Bizottságot, hogy a vita lezárását követő első plenáris ülésen tájékoztassák az Európai Parlamentet az ENSZ Közgyűlésében elért eredményekről;

5.  határozottan arra ösztönzi az EU azon tagállamait, amelyek még nem tették meg – Franciaország, Lettország és Lengyelország –, hogy haladéktalanul ratifikálják a Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezmény második fakultatív jegyzőkönyvét, amelynek célja a halálbüntetés teljes eltörlése;

6.  Felszólítja ugyanakkor Oroszországot – akivel az Európai Unió partnerségi megállapodásról tárgyal –, hogy haladéktalanul ratifikálja a Polgári és Politikai Jogokról szóló Nemzetközi Egyezmény második fakultatív jegyzőkönyvét, amely a halálbüntetés békeidőben való eltörléséről rendelkezik; bátorítja az európai szomszédsági politika déli országait, hogy ratifikálják a halálbüntetés eltörlésével kapcsolatos nemzetközi szerződéseket és egyezményeket és tartsák is be azokat;

7.  ösztönzi a Tanácsot és a tagállamokat, hogy teljes mértékben hajtsák végre a halálbüntetéssel kapcsolatos iránymutatásokat és tegyenek meg minden olyan politikai és diplomáciai kezdeményezést harmadik országokkal, amelynek célja a halálbüntetés teljes eltörlése;

8.   utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezen állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, az ENSZ főtitkárának, az ENSZ közgyűlése elnökének és az ENSZ minden tagállamának.

(1) HL C 82E, 2004.4.1., 609. o.

Utolsó frissítés: 2007. január 26.Jogi nyilatkozat