Eljárás : 2007/2624(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B6-0355/2007

Előterjesztett szövegek :

B6-0355/2007

Viták :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Szavazatok :

PV 26/09/2007 - 6.4

Elfogadott szövegek :

P6_TA(2007)0412

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 89kWORD 44k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B6-0351/2007
2007. szeptember 19.
PE 394.794v01-00
 
B6‑0355/2007
a Bizottság nyilatkozatát követően
az eljárási szabályzat 103. cikkének (2) bekezdése alapján
előterjesztette: Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli és Adriana Poli Bortone
az UEN képviselőcsoportja nevében
a veszélyes játékokról

 
B6‑0355/2007

Az Európai Parlament állásfoglalása a veszélyes játékokról

Az  Európai Parlament,

–  tekintettel a játékok biztonságáról szóló 88/378/EGK(1) irányelvre,

–  tekintettel az általános termékbiztonságról szóló 2001/95/EK(2) irányelvre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 103. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel az elmúlt hónapokban több alkalommal is nagyszabású önkéntes visszahívási kampányt jelentettek be az EU-ban a nem biztonságos játékokkal kapcsolatban,

B.  mivel ezek a visszahívások felhívták a figyelmet arra a problémára, hogy nem biztonságos játékok még mindig kaphatók az EU piacán, és ez sürgős intézkedéseket igényel,

C.  mivel a felderített nem biztonságos termékek 48%-a Kínából származik, 27%-a pedig azonosítatlan eredetű,

D.  mivel az összes felderített nem biztonságos termék 25%-a gyermekjáték;

1.  felhívja a Bizottságot, hogy biztosítsa, hogy a CE-jelölés garantálja a biztonságot és a minőséget, illetve akadályozza meg a jelöléssel való visszaélést;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy növelje a RAPEX rendszer hatékonyságát annak biztosítása érdekében, hogy a jövőben a lehető legtöbb, az EU piacára Kínából és egyéb harmadik országokból érkező nem biztonságos terméket derítsen fel;

3.  ösztönzi a Bizottságot az azonosítatlan eredetű veszélyes termékek problémájának sürgős kezelésére;

4.  ösztönzi a Bizottságot, hogy gyorsítsa fel a játékbiztonsági irányelv átdolgozását, ezáltal növelve ezen irányelv végrehajtásának hatékonyságát és koherenciáját, és további késedelem nélkül nyújtsa be az Európai Parlamentnek javaslatát;

5.  felhívja a tagállamokat, hogy biztosítsák a termék- és különösen játékbiztonsági törvények szigorú betartását, és fokozzák erőfeszítéseiket a piacfelügyelet és nemzeti vizsgálatok javítása érdekében;

6.  felhívja a tagállamokat, hogy minden jogilag lehetséges eszközzel biztosítsák, hogy a nem megfelelő vagy nem biztonságos játékok ne kerüljenek a piacra, vagy azokat vonják ki vagy hívják vissza a piacról;

7.  felhívja a Bizottságot, hogy erősítse meg együttműködését a kínai általános minőségfelügyeleti, vizsgálati és karanténigazgatással (AQSIQ);

8.  felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy hozzon létre megfelelő vámfelügyeleti és bűnüldözési mechanizmusokat;

9.  felhívja a Bizottságot, hogy biztosítson technikai segítségnyújtást Kína hatóságai számára az egészségügyi és biztonsági szabályok végrehajtása, illetve a vámügyi együttműködés javítása érdekében;

10.  ösztönzi a Bizottságot és a tagállamokat, hogy határozottan avatkozzanak be a fogyasztók jogainak és elvárásainak védelmében, amennyiben bizonyítást nyer a külföldi gyártók és importőrök megtévesztő magatartása, és/vagy tisztességtelen és félrevezető eredetjelzések alkalmazása;

11.  felhívja a Tanácsot, hogy fogadjon el szabályozást a termékek eredetjelzésének jóváhagyási rendjére annak érdekében, hogy a fogyasztók megfelelő információt és tájékoztatást kapjanak a származási országról;

12.  hangsúlyozza a vámkódex átalakításának sürgősségét és fontosságát annak érdekében, hogy szigorúbb ellenőrzést tegyen lehetővé az európai piacra lépő árukkal szemben, különösen az európai környezetvédelmi és egészségügyi normák biztosítása céljából;

13.  felszólít – különös tekintettel a játékokra – a CE-jelölés nagyfokú ellenőrzésére, amellyel a gyártó egyoldalúan látja el a terméket, annak érdekében, hogy a termékek visszakövethetők legyenek; valamint felszólít a gyermekeknek – különösen a három év alattiaknak – szánt termékek „kémiai biztonságára” vonatkozó európai jogszabályok betartásának szigorú ellenőrzésére;

14  hangsúlyozza, hogy ezt a kérést az is indokolja, hogy megvédjék az európai ipart a környezetvédelmi dömpingen alapuló tisztességtelen versenytől;

15.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 187., 1988.7.16., 1. o.
(2) HL L 11., 2002.1.15., 9. o.

Utolsó frissítés: 2007. szeptember 21.Jogi nyilatkozat