Procedūra : 2007/2624(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B6-0355/2007

Pateikti tekstai :

B6-0355/2007

Debatai :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Balsavimas :

PV 26/09/2007 - 6.4

Priimti tekstai :

P6_TA(2007)0412

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 88kWORD 47k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B6-0351/2007
2007 m. rugsėjo 19 d.
PE394.794v01-00
 
B6‑0355/2007
siekiant baigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį
pateikė Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli ir Adriana Poli Bortone
UEN frakcijos vardu,
dėl pavojingų žaislų

Europos Parlamento rezoliucija dėl pavojingų žaislų 
B6‑0355/2007

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į direktyvą 88/378/EEB(1) dėl žaislų saugos,

–  atsižvelgdamas į direktyvą 2001/95/EB(2) dėl bendros gaminių saugos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi per pastaruosius kelis mėnesius ES keletą kartų buvo paskelbta apie plataus masto savanorišką žaislų, kurie yra nesaugūs, grąžinimą,

B.  kadangi dėl šių grąžinimų padidėjo nesaugių gaminių, kurie vis dar pasiekia ES rinką, problemos supratimas, ir dėl to reikia skubiai imtis priemonių padėčiai gerinti,

C.  kadangi 48 proc. aptiktų nesaugių gaminių kilmės šalis yra Kinija, o 27 proc. gaminių kilmė nenustatyta;

D.  kadangi 25 proc. visų aptiktų nesaugių gaminių yra vaikų žaislai,

1.  ragina Komisiją užtikrinti, kad ženklas CE būtų saugos ir kokybės garantija, ir imtis priemonių, kad būtų užkirstas kelias juo piktnaudžiauti;

2.  ragina Komisiją padidinti sistemos RAPEX efektyvumą siekiant užtikrinti, kad būtų aptinkamas didžiausias įmanomas nesaugių gaminių, ES rinką pasiekiančių iš Kinijos ir kitų trečiųjų šalių, skaičius;

3.  primygtinai ragina Komisiją skubiai imtis veiksmų siekiant kovoti su nenustatytos kilmės pavojingų gaminių problema;

4.  ragina Komisiją paspartinti Žaislų direktyvos peržiūrą, pagerinti šios direktyvos metodų veiksmingumą bei vykdymą, taip pat kuo greičiau pateikti Europos Parlamentui savo pasiūlymą;

5.  ragina valstybes nares užtikrinti, kad būtų griežtai laikomasi gaminiams taikomų teisės aktų, ypač žaislų saugą reglamentuojančių teisės aktų, ir aktyviau siekti geresnės rinkos stebėsenos ir valstybėse narėse vykdomos patikros;

6.  ragina valstybes nares pasinaudoti visomis įmanomomis teisinėmis galimybėmis siekiant užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantys arba nesaugūs žaislai nepatektų į rinką arba būtų pašalinti arba atšaukti iš rinkos;

7.  ragina Komisiją glaudžiau bendradarbiauti su Kinijos centrine kokybės priežiūros, inspekcijos ir karantino administracija (AQSIQ);

8.  ragina Komisiją ir Tarybą įkurti tinkamus muitinės stebėjimo ir įgyvendinimo mechanizmus;

9.  ragina Komisiją užtikrinti techninę paramą Kinijos institucijoms, kad būtų įgyvendinami sveikatos ir saugos reikalavimai ir pagerintas muitinių bendradarbiavimas;

10.  ragina Komisiją kartu su valstybėmis narėmis imtis ryžtingų veiksmų ir visada ginti vartotojų teises ir lūkesčius, jei paaiškėja, kad buvo sukčiaujama ir (arba) užsienio gamintojai ir importuotojai pateikė klaidinančias ar apgaulingas nuorodas apie kilmę;

11.  ragina Tarybą priimti tvarką reglamentui dėl kilmės ženklinimo patvirtinti, siekiant suteikti vartotojams tinkamą informaciją bei žinių apie kilmės šalį;

12.  pabrėžia muitinės kodekso reformų svarbą ir skubą, siekiant griežčiau vykdyti į Europos rinką patenkančių produktų kontrolę, ypač užtikrinant jų atitiktį Europos aplinkosaugos ir sveikatos apsaugos standartams;

13.  ragina, ypač atsižvelgiant į žaislus, vykdyti CE ženklinimo atitikties kontrolę, nes gamintojai vienašališkai ją nustato ir siekiant užtikrinti produktų atsekamumą, taip pat vykdyti griežtą kontrolę atitikties Europos teisės aktams, reglamentuojantiems produktų, skirtų vaikams, ypač jaunesniems nei 3 metų amžiaus, cheminį saugumą;

14  pabrėžia, kad šis reikalavimas taip pat keliamas dėl to, jog siekiama Europos pramonę apsaugoti nuo nesąžiningos konkurencijos, pagrįstos aplinkosauginiu dempingu;

15.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

(1) OL L 187, 2000 7 16, p. 1.
(2) OL L 11, 2000 1 15, p. 9.

Atnaujinta: 2007 m. rugsėjo 21 d.Teisinis pranešimas