Postopek : 2007/2624(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B6-0355/2007

Predložena besedila :

B6-0355/2007

Razprave :

PV 25/09/2007 - 5
CRE 25/09/2007 - 5

Glasovanja :

PV 26/09/2007 - 6.4

Sprejeta besedila :

P6_TA(2007)0412

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 85kWORD 41k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B6-0351/2007
19. september 2007
PE394.794v01-00
 
B6‑0355/2007
k izjavi Komisije
v skladu s členom 103(2) poslovnika,
ki ga vlagajo Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli in Adriana Poli Bortone
v imenu skupine UEN
o nevarnih igračah

Resolucija Evropskega parlamenta o nevarnih igračah  
B6‑0355/2007

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Direktive 88/378/EGS(1) o varnosti igrač,

–  ob upoštevanju Direktive 2001/95/EGS(2) o splošni varnosti proizvodov,

–  ob upoštevanju člena 103(2) svojega poslovnika,

A.  ker so bili v nekaj zadnjih mesecih v Evropski uniji napovedani številni obsežni prostovoljni odpoklici nevarnih igrač,

B.  ker so ti odpoklici povečali osveščenost o nevarnih proizvodih, ki se še vedno pojavljajo na trgu EU, kar zahteva takojšnje sanacijske ukrepe,

C.  ker 48 % odkritih nevarnih proizvodov prihaja s Kitajske, pri 27 % proizvodov pa je poreklo neznano,

D.  ker je 25 % odkritih nevarnih proizvodov otroških igrač,

1.  poziva Komisijo, da zagotovi, da bo oznaka CE jamstvo za varnost in kakovost ter sprejme ukrepe za preprečevanje zlorabe te oznake;

2.  poziva Komisijo, naj poveča učinkovitost sistema RAPEX in tako zagotovi odkrivanje največjega možnega števila nevarnih proizvodov s Kitajske in drugih tretjih držav, ki se pojavljajo na trgu EU;

3.  poziva Komisijo, da sprejme nujne ukrepe za reševanje problematike nevarnih proizvodov neznanega porekla;

4.  poziva Komisijo, naj pospeši revizijo direktive o varnosti igrač, tako da izboljša učinkovitost in skladnost izvajanja te direktive, ter nemudoma predloži predlog Evropskemu parlamentu;

5.  poziva države članice, da zagotovijo dosledno izvrševanje zakonodaje s področja proizvodov, zlasti varnosti igrač, ter okrepijo prizadevanja za izboljšanje nadzora trga in nacionalne preglede;

6.  poziva države članice, da v celoti uporabijo vse zakonite možnosti, ki so jim na razpolago za zagotovitev, da se neskladnim ali nevarnim igračam prepreči prihod na trg, ali se jih umakne ali odpokliče s trga;

7.  poziva Komisijo, da okrepi sodelovanje z Splošno upravo za nadzor nad kakovostjo, inšpekcijo in karanteno Ljudske republike Kitajske (AQSIQ);

8.  poziva Komisijo in Svet, da uvedeta ustrezne mehanizme carinskega nadzora in izvajanja;

9.  poziva Komisijo, da zagotovi tehnično pomoč kitajskim organom, da bodo lahko izvajali zdravstvene in varnostne predpise ter izboljšali carinsko sodelovanje;

10.  spodbuja Komisijo, da skupaj z državami članicami odločno posreduje za zaščito pravic in pričakovanj potrošnikov, kadar obstajajo dokazi, da so tuji proizvajalci in uvozniki zavajali in/ali uporabili lažne ali zavajajoče označbe porekla;

11.  poziva Svet, da sprejme pravila, potrebna za odobritev uredbe o označbah porekla proizvodov, da bi tako potrošnikom omogočili ustrezne informacije in obveščenost o državi porekla;

12.  poudarja nujnost in pomen reforme carinskega zakonika, ki bi omogočila strožji nadzor nad proizvodi, ki vstopajo na evropski trg, zlasti da bi zagotovili skladnost z evropskimi okoljskimi in zdravstvenimi standardi;

13.  zlasti pri igračah poziva k strogemu nadzoru nad oznakami skladnosti CE, ki jo enostransko pritrdi proizvajalec, da bi tako zagotovil sledljivost proizvodov, kot tudi k strogemu nadzoru nad upoštevanjem evropske zakonodaje o kemični varnosti proizvodov, ki so namenjeni otrokom, zlasti mlajšim od treh let;

14  poudarja, da ta zahteva obenem ščiti evropsko industrijo pred nelojalno konkurenco, ki temelji na okoljskem dampingu;

15.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 187, 16.7.1988, str. 1.
(2) UL L 11, 15.1.2002, str. 9.

Zadnja posodobitev: 21. september 2007Pravno obvestilo