Postup : 2010/2916(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0606/2010

Předložené texty :

B7-0606/2010

Rozpravy :

PV 11/11/2010 - 5
CRE 11/11/2010 - 5

Hlasování :

PV 11/11/2010 - 8.12
CRE 11/11/2010 - 8.12

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0402

NÁVRH USNESENÍ
PDF 107kWORD 62k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0605/2010
3. 11. 2010
PE450.424v01-00
 
B7-0606/2010

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B7‑0559/2010

v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu


o krizi v odvětví živočišné výroby v EU


Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Stéphane Le Foll, Iratxe García Pérez za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o krizi v odvětví živočišné výroby v EU  
B7‑0606/2010

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 115 odst. 5 a čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že životaschopnost mnoha podniků živočišné výroby je vážně ohrožena nedávným prudkým nárůstem cen obilovin v EU, který byl způsoben převážně neočekávanými extrémními klimatickými podmínkami a rovněž spekulacemi,

B.  vzhledem k tomu, že obrovské investice, které odvětví živočišné výroby vyžaduje, vedou k tomu, že je zvláště citlivé na krize na trhu, zejména na volatilitu trhu s obilovinami,

C. vzhledem k tomu, že podíl na trhu Evropské unie získávají dovozy ze třetích zemí, které vyvíjejí další tlak na tržní ceny živočišných výrobků,

D. vzhledem k tomu, že evropští výrobci jsou vůči výrobcům ze třetích zemí znevýhodněni, neboť mají vyšší výrobní náklady, které jsou do velké míry důsledkem toho, že je třeba dosahovat velmi vysokých standardů v oblasti zdraví a dobrých životních podmínek zvířat, bezpečnosti potravin, ochrany životního prostředí a pracovních podmínek,

E.  vzhledem k tomu, že je naléhavě zapotřebí, aby EU přijala opatření usilující o ukončení volatility cen a bojující proti spekulacím na trhu, které jsou jednou z hlavních příčin nedávného nárůstu cen obilovin,

F.  vzhledem k tomu, že konkurenceschopná živočišná výroba je neoddělitelně provázána s cenami krmiv; vzhledem k tomu, že zvýšená volatilita cen komodit způsobuje, že pro výrobce živočišných krmiv a chovatele hospodářských zvířat je nyní velmi komplikované přijímat rozhodnutí,

1.  vyzývá Komisi, aby v rámci příštího legislativního balíčku týkajícího se odvětví mléka a mléčných výrobků, jenž byl ohlášen na závěr tohoto roku, předložila návrhy konkrétních a horizontálních opatření, která by řešila problém spekulací a volatility cen i v jiných odvětvích;

2.  vyzývá Komisi, aby zvážila zavedení nových nástrojů pro řízení trhu, jež by byly dostatečně pružné k tomu, aby bylo možné rychleji reagovat na kritické situace v rámci jednotné společné organizace trhu (kapitola II, oddíl 1, mimořádná opatření);

3.  vyzývá Komisi, aby přijala nezbytná opatření zaměřená proti nadměrným spekulacím jak na trzích Společenství, tak na světových trzích, a to v rámci nové směrnice o finančních nástrojích;

4.  vyzývá Komisi, aby zaručila odpovídající dodávky obilovin pro živočišná krmiva; bere na vědomí oznámení Komise, že do konce listopadu uvolní prostřednictvím nabídkového řízení 2,8 milionu tun obilovin, které jsou v současné době v intervenčním skladu;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a členským státům.

Poslední aktualizace: 5. listopadu 2010Právní upozornění