Процедура : 2012/2512(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0019/2012

Внесени текстове :

B7-0019/2012

Разисквания :

OJ 01/02/2012 - 59

Гласувания :

PV 02/02/2012 - 12.8
CRE 02/02/2012 - 12.8
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2012)0024

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 133kWORD 86k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0017/2012
25.1.2012
PE479.457v01-00
 
B7-0019/2012

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Иран и неговата ядрена програма (2012/2512(RSP))


María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Pino Arlacchi от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно Иран и неговата ядрена програма (2012/2512(RSP))  
B7‑0019/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Иран,

–   като взе предвид член 110 от своя правилник,

А. като има предвид, че външните министри на ЕС приеха допълнителни ограничителни мерки срещу Иран в енергийния сектор, включително поетапно налагане на ембарго върху вноса на ирански суров петрол в ЕС, във финансовия сектор, включително срещу Централната банка на Иран, в транспортния сектор, както и допълнителни ограничения върху износа, по-конкретно на злато и чувствителни стоки и технологии с двойна употреба, както и включването на допълнителни лица и образувания в ограничителните мерки, няколко от които под контрола на Ислямската революционна гвардия (IRGC),

Б.  като има предвид, че приетите ограничителни мерки отразяват сериозната и задълбочаваща се загриженост по отношение на „евентуалните военни измерения на иранската ядрена програма“, както е посочено в последния доклад на Международна агенция за атомна енергия (МААЕ); като има предвид, че започналите неотдавна дейности по обогатяване на уран до 20 % в съоръжение във Фордо, недалеч от Ком, засилват още повече безпокойството от евентуалните военни измерения на иранската ядрена програма; като има предвид, че въпреки това МААЕ не е обявила категорично, че Иран се стреми към ядрени оръжия;

В.  като има предвид, че Съветът потвърди отново ангажимента си да работи в посока постигане на дипломатическо решение на иранския ядрен въпрос в съответствие с подхода с двойна насоченост;

Г.  като има предвид, че Съветът отново потвърди, че целта на ЕС остава постигането на всеобхватно и дългосрочно уреждане на въпроса, което да изгради международно доверие в изцяло мирния характер на ядрената програма на Иран, като същевременно се зачита легитимното право на Иран да използва ядрена енергия за мирни цели в съответствие с Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО);

Д. като има предвид, че липсата на съдържателен диалог между Запада и Иран доведе до опасно повишаване на напрежението в района на Персийския залив, включително до заплахи от страна на лидерите в Техеран за затваряне на Ормузкия проток, ако износът на петрол от страната бъде блокиран;

1.  подкрепя допълнителните ограничителни мерки, приети от Съвета срещу Иран в енергийния и финансовия сектор, както и допълнителните санкции срещу лица и образувания, включително няколко, които са под контрола на Ислямската революционна гвардия (IRGC);

2.  призовава Съвета и Комисията да изпратят ясни предупреждения до всички частни и публични образувания, които извършват дейност в Европа, относно правните последици при опит по какъвто и да е начин да бъдат нарушени или заобиколени ограничителните мерки, приети срещу Иран;

3.  изразява дълбоката си загриженост относно нарастващото международно напрежение и размяната на заплахи по повод ядрената програма на Иран;

4.  изразява дълбоко съжаление във връзка с ускоряването на дейностите по обогатяване на уран, предприето от Иран, в нарушение на шестте резолюции на Съвета за сигурност на ООН и на единадесетте резолюции на Съвета на МААЕ, както е видно от неотдавнашното започване на операции за обогатяване на уран до 20 % в подземното съоръжение във Фордо, близо до Ком;

5.  припомня, че Иран е член на ДНЯО и че като такъв допуска МААЕ да извършва проверки на признатите ядрени съоръжения на страна; призовава Иран да съдейства изцяло на МААЕ, включително в контекста на планираното посещение на заместник-генералния директор на Агенцията, отговарящ за предпазните мерки;

6.  подчертава, че следва да се избегне военен сблъсък и че с всички средства следва да бъде намерено дипломатическо решение на ядрената криза;

7.  припомня, че санкциите не представляват цел сами по себе си; припомня ангажимента на върховния представител/заместник-председател на комисията Катрин Аштън и на Съвета за стратегия с двойна насоченост; настоятелно призовава Е3+3 и Иран да се върнат на масата за преговори и призовава преговарящите да постигнат приемлив и за двете страни компромис за обмен на нискообогатения уран на Иран в замяна на гориво за реактора, използван за научноизследователски цели в областта на медицината;

8.  подчертава, че хуманитарните последствия от допълнителните санкции срещу Иран следва да бъдат задълбочено оценени и наблюдавани; изразява загриженост от възможните им отрицателни последици за обикновеното население на Иран, което ще подхранва опортюнистична пропагандна кампания от страна на иранското правителство;

9.  изразява пълната си солидарност с всички иранци, които смело се противопоставят на грубите нарушения на правата на човека, извършвани от иранските органи, и призовава Съвета и върховния представител/заместник-председателя на Комисията да намерят нови интелигентни начини да предоставят конкретна подкрепа на всички активисти в областта на правата на човека и демокрацията, които работят в Иран;

10. изразява загриженост от масовото задържане на ирански журналисти и блогъри, особено случаите на Parastoo Dokouhaki и Marzieh Rasouli, за които се твърди че са задържани в единични килии в затвора „Евин“ в Техеран; счита тези действия за ясен опит от страна на иранското правителство да прекъсне свободния обмен на информация с всички необходими средства преди парламентарните избори през март 2012 г.;

11. осъжда всички актове на агресия, убийство и провокация, като очевидно планираните убийства на ирански ядрени учени, включително последния случай на Мустафа Ахмади Рошан, както и задържането и осъждането на смърт на чуждестранни граждани от страна на иранските сили за сигурност с цел увеличаване на политическия натиск, като последния случай на американския гражданин Амир Мирзаи Хекмати;

12. призовава настоятелно иранския парламент и правителство да ратифицират и прилагат Допълнителния протокол и да прилагат изцяло разпоредбите на Общото споразумение за предпазните мерки;

13. счита, че за да бъде намалено напрежението с Иран, отношенията с тази страна не следва да бъдат ограничени само да ядрения въпрос; следователно призовава за постоянно и настойчиво усилие от страна на върховния представител/заместник-председателя и на Съвета в посока стремеж към по-широк дневен ред, които да включва и други въпроси, като положението в Ирак и Афганистан, регионална сигурност и права на човека, и който би могъл да се развие в по-широко сътрудничество след пълното решаване на ядрения въпрос;

14. подчертава, че в страни, срещу които ЕС прилага ограничителни мерки, присъствие на ЕС на място е от особено съществено значение, за да се гарантира, че държавите членки, както и ръководителите на делегациите на ЕС са тясно ангажирани в процеса на изготвяне, насочване, прилагане, мониторинг и оценка на ограничителните мерки и техните последствия, като свеждат до минимум доколкото е възможно последствията за иранския народ; следователно настоява ЕС да има делегация в Техеран;

15. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на председателя на ЕС, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, на генералния секретар на ООН, на Съвета за сигурност на ООН, на генералния директор на МААЕ, на правителствата и парламентите на държавите от Машрек, на Съвета за сътрудничество в Персийския залив, на Израел, Палестина, Ирак, Турция и на правителството и парламента на Ислямска република Иран.

Последно осъвременяване: 31 януари 2012 г.Правна информация