Procedură : 2012/2512(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0019/2012

Texte depuse :

B7-0019/2012

Dezbateri :

OJ 01/02/2012 - 59

Voturi :

PV 02/02/2012 - 12.8
CRE 02/02/2012 - 12.8
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0024

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 121kWORD 75k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0017/2012
25.1.2012
PE479.457v01-00
 
B7-0019/2012

depusă pe baza declaraţiei Vicepreşedintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la Iran şi la programul său nuclear (2012/2512(RSP))


María Muñiz De Urquiza, Ana Gomes, Pino Arlacchi în numele Grupului S&D

Rezoluţia Parlamentului European referitoare la Iran şi la programul său nuclear (2012/2512(RSP))  
B7‑0019/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluţiile sale anterioare referitoare la Iran,

–   având în vedere articolul 110 din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât miniștrii de externe ai UE au aprobat măsuri restrictive suplimentare împotriva Iranului în sectorul energetic, inclusiv un embargo aplicat treptat asupra importurilor de ţiţei iranian în UE, în sectorul financiar, inclusiv împotriva Băncii Centrale a Iranului, în sectorul transporturilor, precum şi restricţii suplimentare la export, în special asupra aurului şi asupra bunurilor şi tehnologiilor sensibile cu dublă utilizare şi, totodată, a aprobat desemnarea unor noi persoane şi entităţi, dintre care o parte sunt controlate de către Garda Revoluţionară Islamică (IRGC);

B.  întrucât măsurile restrictive adoptate reflectă preocupările din ce în ce mai grave cu privire la „posibilele dimensiuni militare ale programului nuclear iranian”, după cum se menționează în raportul AIEA; întrucât demararea recentă a operaţiunilor de îmbogăţire a uraniului până la un nivel de aproape 20%, în instalaţia din Fordow, lângă Qom, intensifică îngrijorarea privind posibilele dimensiuni militare ale programului nuclear al Iranului; întrucât, cu toate acestea, AIEA nu a declarat fără echivoc că Iranul ar urmări producerea de arme nucleare;

C. întrucât Consiliul și-a reafirmat angajamentul de a depune eforturi pentru găsirea unei soluţii diplomatice la chestiunea nucleară iraniană, în conformitate cu dubla abordare;

D. întrucât Consiliul a reafirmat că obiectivul UE rămâne acela de a ajunge la o înţelegere cuprinzătoare şi pe termen lung, care ar da încredere comunităţii internaţionale în caracterul exclusiv paşnic al programului nuclear iranian şi care ar respecta totodată drepturile legitime ale Iranului referitoare la utilizarea paşnică a energiei nucleare în conformitate cu Tratatul de neproliferare;

E.  întrucât absența unui dialog real între Occident și Iran a condus la o escaladare periculoasă a tensiunilor în regiunea Golfului Persic, care include amenințări din partea conducerii de la Teheran de a închide Strâmtoarea Ormuz în cazul în care sunt blocate exporturile de petrol ale țării,

1.  susține măsurile restrictive suplimentare adoptate de Consiliu împotriva Iranului în sectorul energiei și în cel financiar, precum și sancțiunile adiționale împotriva unor persoane și entități, printre care și unele controlate de Garda Revoluţionară Islamică (IRGC);

2.  solicită Consiliului și Comisiei să adopte măsuri clare de avertizare a tuturor entităților publice și private care operează în Europa cu privire la consecințele juridice ale oricărei încercări de a încălca sau conturna măsurile restrictive adoptate împotriva Iranului;

3.  își exprimă profunda îngrijorare cu privire la agravarea tensiunilor internaționale și la amenințările reciproce legate de programul nuclear iranian;

4. regretă accelerarea de către Iran a activităților de îmbogățire a uraniului, încălcând șase rezoluții ale CSONU și unsprezece rezoluții ale Consiliului AIEA, cum s-a întâmplat în cazul inițierii recente a operațiunilor de îmbogățire a uraniului până la un nivel de 20% în uzina subterană din Fordow, lângă Qom;

5.  reamintește că Iranul este membru al TNP, ceea ce permite inspectarea instalațiilor sale nucleare cunoscute de către AIEA; solicită Iranului să coopereze pe deplin cu AIEA, inclusiv în contextul vizitei planificate a Directorului general adjunct pentru garanţii al AIEA;

6.  subliniază faptul că trebuie evitată confruntarea militară și că ar trebui urmărită prin toate mijloacele o soluționare diplomatică a crizei nucleare;

7.  reamintește că sancțiunile nu reprezintă un scop în sine; reamintește angajamentul ÎR/VP Catherine Ashton și al Consiliului pentru o strategie bidirecțională; lansează un apel stringent către E3+3 și Iran pentru a se întoarce la masa negocierilor și solicită negociatorilor să găsească un compromis acceptat reciproc pentru a schimba uraniul slab îmbogățit iranian pe combustibil pentru un reactor destinat cercetării medicale;

8.  atrage atenția asupra faptului că ar trebui evaluate în detaliu și monitorizate implicațiile umanitare ale unor sancțiuni suplimentare împotriva Iranului; este îngrijorat de posibilele lor consecințe negative asupra populației iraniene în general, care ar alimenta campania de propagandă oportunistă a guvernului iranian;

9.  își exprimă totala solidaritate cu acei iranieni care au opus o rezistență curajoasă încălcărilor grave ale drepturilor omului de către autorităților iraniene și solicită ÎR/VP și Consiliului să găsească noi modalități inteligente de a aduce un ajutor concret tuturor activiștilor pentru drepturile omului și democrație din Iran;

10. își exprimă îngrijorarea cu privire la valul de arestări ale jurnaliștilor și autorilor de blogguri, în special cu privire la cazurile lui Parastoo Dokouhaki și Marzieh Rasouli, care se pare că sunt deținuți în celule izolate în penitenciarul din Teheran; consideră că aceste acțiuni constituie tentative clare ale guvernului iranian de a bloca prin orice mijloace libera circulație a informațiilor în preajma alegerilor parlamentare din martie 2012;

11. condamnă agresiunile, omorurile și provocările, cum ar fi asasinatele - se pare - concertate ale unor oameni de știință iranieni, specialiști în domeniul nuclear, printre care Mostafa Ahmadi Roshan, precum și arestarea și condamnarea la moarte de către forțele de securitate iraniene a unor cetățeni străini, pentru a crește presiunea politică, așa cum s-a întâmplat de curând în cazul cetățeanului american Amir Mirzaei Hekmati;

12. solicită insistent parlamentului şi guvernului iranian să ratifice şi să pună în aplicare Protocolul adiţional, precum şi să implementeze în totalitate dispoziţiile Acordului de garanţii generalizate;

13. consideră că, pentru a reduce tensiunile cu Iranul, relațiile cu această țară nu ar trebui să se limiteze doar la problema nucleară; solicită, de aceea, o acțiune susținută și consecventă a ÎR/VP și a Consiliului pentru a urma un program mai extins, care să includă și alte chestiuni, cum ar fi situația din Irak și Afganistan, securitatea regională și drepturile omului, și care să poată conduce la o cooperare mai largă, după soluționarea corespunzătoare a problemei nucleare;

14. subliniază că, în țările împotriva cărora UE aplică măsuri restrictive, este esențială o prezență UE la fața locului, pentru a asigura implicarea îndeaproape a statelor membre și a șefilor delegațiilor UE în procesul de concepere, orientare, aplicare, monitorizare și evaluare a măsurilor restrictive și a consecințelor lor, minimizând astfel pe cât posibil impactul asupra populației iraniene; insistă, de aceea, ca UE să aibă o delegație la Teheran;

15. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Preşedintelui UE, Vicepreşedintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe şi politica de securitate, Comisiei, guvernelor şi parlamentelor statelor membre, Secretarului General al ONU, Consiliului de Securitate al ONU, directorului general al AIEA, guvernelor şi parlamentelor ţărilor Mashreq, statelor din Consiliul de Cooperare al Golfului, Israelului, Palestinei, Irakului, Turciei şi guvernului şi parlamentului Republicii Islamice Iran.

Ultima actualizare: 27 ianuarie 2012Notă juridică