Процедура : 2012/2660(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0282/2012

Внесени текстове :

B7-0282/2012

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/06/2012 - 9.3

Приети текстове :

P7_TA(2012)0247

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 119kWORD 80k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.311v01-00
 
B7-0282/2012

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Гвинея-Бисау (2012/2660(RSP))


Charles Goerens от името на групата ALDE

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Гвинея-Бисау (2012/2660(RSP))  
B7‑0282/2012

Европейският парламент,

–   като взе предвид Резолюция 2048(2012) на Съвета за сигурност на ООН,

–   като взе предвид изявлението на Съвета на ЕС от 31 май 2012 г.,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно Гвинея-Бисау,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че на 12 април 2012 г. десетки военни превзеха улиците на столицата на Гвинея-Бисау, щаба на управляващата историческа политическа партия АПНГКВ и националното радио;

Б.  като има предвид, че нито един от президентите, избрани след обявяването на независимостта на Гвинея-Бисау през 1974 г. не е завършил мандата си и че страната живее в обстановка на милитаризъм;

В.  като има предвид съществуващата безнаказаност и липсата на напредък в разследването на убийствата на политически и военни дейци след 2009 г.;

Г.  като има предвид, че през юли 2011 г. хиляди хора преминаха през столицата в протестно шествие срещу липсата на напредък в разследването на политическите убийства от 2009 г. и с искане за оставка и изправяне пред съда на министър-председателя Карлуш Гомеш и на други, които според тях са отговорни за убийствата;

Д. като има предвид загрижеността за сигурността на членовете на гражданското общество в Гвинея-Бисау, някои от които се укриват, докато някои представители на неправителствени организации са получили анонимни смъртни заплахи;

Е.  като има предвид, че извънсъдебните екзекуции през последните месеци засилиха чувството за несигурност;

Ж. като има предвид, че Съветът добави 15 лица към списъка на лица, подлежащи на забрана за влизане и на замразяване на активите им на територията на ЕС;

З.  като има предвид, че помощта за развитие на ЕС за Гвинея-Бисау беше спряна след военния бунт на 1 април 2010 г. и последвалото назначаване на основните му подбудители като главнокомандващ на армията и началник на военноморските сили;

И. като има предвид, че настоящата криза в Гвинея-Бисау ясно разкрива поредния опит на военните за намеса в цивилния живот и за установяване на контрол върху политическите дела на страната;

Й. като има предвид, че ЕС категорично осъди военния преврат в Гвинея-Бисау на 12 април 2012 г. и призова за незабавно възстановяване на законното правителство и за довеждане до край на президентските избори съгласно закона;

К. като има предвид, че страната остава една от най-бедните на света, че е засегната от трафик на наркотици и че нейните проблеми пряко засягат Европа чрез търговията с наркотици;

1.  категорично осъжда неотдавнашния държавен преврат в Гвинея-Бисау и изисква незабавно възстановяване на конституционния ред; призовава военните сили да се оттеглят и да възстановят своя неутралитет; призовава военните да бъдат надпартийни по отношение на политическия спор в страната и да реформират армията;

2.  отправя искане към армията незабавно да освободи всички политически лидери и други задържани от нея лица и да зачита правата и физическата неприкосновеност на всички задържани;

3.  подчертава, че от нарушителите на правата на човека трябва да се търси отговорност и че всяко трайно разрешение на проблема с нестабилността в Гвинея-Бисау следва да гарантира изправянето пред съд на отговорните за политически мотивираните убийства и други сериозни престъпления и нарушения на конституционния ред;

4.  призовава за приобщаваща пътна карта, с договорени критерии за оценка и график, за възстановяване на конституционния ред, за осъществяване на реформа в сектора на сигурността, за борба срещу безнаказаността и трафика на наркотици и за отпускане на военната хватка върху властта;

5.  приветства решението на Съвета от 31 май за затягане на санкциите на ЕС срещу лица, които застрашават мира, сигурността и стабилността на страната;

6.  подчертава готовността на ЕС активно да подкрепя усилията за посредничество в настоящата криза за постигане на приобщаващо преходно споразумение;

7.  призовава ЕС да следи последните политически събития и събитията свързани със сигурността;

8.  изразява загриженост във връзка с влошаващото се хуманитарно положение и непрекъснатия риск от насилие;

9.  изразява дълбока загриженост, че Гвинея-Бисау може да попадне в нова спирала на несигурност;

10. възлага на своите съпредседатели да предадат настоящата резолюция на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност/заместник-председател на Европейската комисия, на Европейската комисия, на Съвета на АКТБ-ЕС, на представителя на Съвета на ЕС, на институциите на Африканския съюз, на ECOWAS, на Съвета за сигурност и на Генералния секретар на ООН, на правителството на Гвинея-Бисау и на правителствата на държавите − членки на ЕС.

Последно осъвременяване: 8 юни 2012 г.Правна информация