Procedūra : 2012/2660(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B7-0282/2012

Iesniegtie teksti :

B7-0282/2012

Debates :

Balsojumi :

PV 13/06/2012 - 9.3

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2012)0247

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 121kWORD 69k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.311v01-00
 
B7-0282/2012

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu


par stāvokli Gvinejā-Bisavā (2012/2660(RSP))


Charles Goerens ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Gvinejā-Bisavā (2012/2660(RSP))  
B7‑0282/2012

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā ANO Drošības padomes Rezolūciju Nr. 2048 (2012),

–   ņemot vērā ES Padomes 2012. gada 31. maija deklarāciju,

–   ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Gvineju-Bisavu,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā ceturtdien, 2012. gada 12. aprīlī, desmitiem militārpersonu ieņēma Gvinejas-Bisavas galvaspilsētas ielas, valdošās politiskās partijas (PAIGC) mītni un Valsts radio;

B.  tā kā kopš valsts neatkarības iegūšanas 1974. gadā nevienam no Gvinejā-Bisavā ievēlētajiem prezidentiem nav izdevies palikt amatā visu pilnvaru termiņu, un šī valsts dzīvo militārā režīmā;

C. tā kā valda nesodāmība un nav panākts progress kopš 2009. gada notikušo politisko un militāro amatpersonu slepkavību izmeklēšanā;

D. tā kā 2011. gada jūlijā tūkstošiem cilvēku devās gājienā galvaspilsētas ielās, lai protestētu pret 2009. gadā notikušo politisko slepkavību nepietiekamo izmeklēšanu un pieprasītu premjerministra Carlos Gomes un citu, viņuprāt, šajās slepkavībās vainojamo personu atkāpšanos no amata un saukšanu pie atbildības;

E.  tā kā pastāv bažas par Gvinejas-Bisavas pilsoniskās sabiedrības pārstāvju drošību un daži no viņiem dzīvo slepenībā, jo kopš martā notikušajām prezidenta vēlēšanām vairāki nevalstisko organizāciju vadītāji ir saņēmuši anonīmus nāves draudus;

F.  tā kā nedrošību ir veicinājuši arī pēdējo mēnešu laikā izpildītie ārpustiesas nāvessodi;

G. tā kā Padome ir iekļāvusi vēl 15 personas to personu sarakstā, kurām ir aizliegts ieceļot Eiropas Savienībā, un ir noteikusi, ka šo personu aktīvi ES tiek iesaldēti;

H. tā kā kopš 2010. gada 1. aprīlī notikušā militārā dumpja, pēc kura par bruņoto spēku un jūras spēku virspavēlniekiem tika iecelti tā galvenie rīkotāji, ES ir pārtraukusi sniegt Gvinejai-Bisavai palīdzību attīstības jomā;

I.   tā kā Gvinejas-Bisavas pašreizējā krīze vēlreiz skaidri liecina par militārpersonu centieniem iejaukties civilajā jomā un kontrolēt valsts politiskos jautājumus;

J.   tā kā ES pauda stingru nosodījumu par Gvinejā-Bisavā 2012. gada 12. aprīlī notikušo militāro apvērsumu un prasīja nekavējoties atjaunot likumīgo valdību un pabeigt prezidenta vēlēšanas likumā noteiktajā kārtībā;

K. tā kā šī ir viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm, kas cieš no narkotiku tirdzniecības, un šīs valsts problēmas tieši ietekmē Eiropu caur narkotiku tirdzniecību;

1.  pauž stingru nosodījumu par Gvinejā-Bisavā notikušo valsts apvērsumu un prasa nekavējoties atjaunot konstitucionālo kārtību; prasa bruņotos spēkus atkāpties un no jauna ievērot neitralitāti; prasa militārpersonām valstī notiekošajās politiskajās domstarpībās būt neitrālām un reformēt armiju;

2.  prasa armijai nekavējoties atbrīvot visus politiskos vadītājus un citas aizturētās personas un ievērot visu apcietināto tiesības un fizisko neaizskaramību;

3.  uzsver, ka cilvēktiesību pārkāpēji ir jāsauc pie atbildības un ka jebkādam noturīgam Gvinejas-Bisavas nestabilitātes risinājumam ir jāparedz politiskās slepkavībās, citu nopietnu noziegumu un konstitucionālās kārtības pārkāpšanā vainīgo saukšanu pie atbildības;

4.  prasa izstrādāt visaptverošu ceļvedi, tostarp saskaņotus rādītājus un grafiku, par atgriešanos pie konstitucionālās kārtības, drošības sektora reformas īstenošanu, cīņu ar nesodāmību, narkotiku tirdzniecības apkarošanu un jebkādas militārās jomas ietekmes likvidēšanu valsts varā;

5.  atzinīgi vērtē Padomes 31. maija lēmumu pastiprināt ES sankcijas pret personām, kas apdraud mieru, drošību un stabilitāti šajā valstī;

6.  uzsver ES gatavību aktīvi atbalstīt starpniecības centienus šajā krīzē, lai panāktu integrējošu pārejas režīmu;

7.  aicina ES uzraudzīt jaunāko notikumu attīstību politikas un drošības jomā;

8.  pauž bažas par humanitārās situācijas pasliktināšanos un pastāvīgu vardarbības iespējamību;

9.  pauž dziļas bažas par to, ka Gvineja-Bisava var ieslīgt jaunā nenoteiktības posmā;

10. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Eiropas Komisijai, ĀKK un ES Padomei, ES Padomes pārstāvim, Āfrikas Savienības institūcijām, ECOWAS, ANO Drošības padomei un ANO ģenerālsekretāram, Gvinejas-Bisavas valdībai un ES dalībvalstu valdībām.

 

Pēdējā atjaunošana - 2012. gada 8. jūnijaJuridisks paziņojums