Menettely : 2012/2660(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0284/2012

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0284/2012

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/06/2012 - 9.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2012)0247

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 125kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.313v01-00
 
B7-0284/2012

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Guinea-Bissaun tilanteesta (2012/2660(RSP))


Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra S&D-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Guinea-Bissaun tilanteesta  
B7‑0284/2012

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 12. ja 14. huhtikuuta 2012 antamat julkilausumat,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston 23. huhtikuuta 2012, 3. toukokuuta 2012 ja 31. toukokuuta 2012 antamat päätelmät,

–   ottaa huomioon YK:n turvallisuusneuvoston puheenjohtajan 21. huhtikuuta 2012 ja 7. toukokuuta 2012 antamat julkilausumat,

–   ottaa huomioon Länsi-Afrikan valtioiden talousyhteisön (ECOWAS) ylimääräisten huippukokousten 26. huhtikuuta 2012 ja 3. toukokuuta 2012 tekemät päätökset,

–   ottaa huomioon ECOWASin jäsenvaltioiden yleisesikuntien päälliköiden 14. toukokuuta 2012 pidetyn kokouksen,

–   ottaa huomioon Afrikan unionin 24. huhtikuuta 2012 tekemät päätökset,

–   ottaa huomioon Portugalinkielisten maiden yhteisön (CPLP) 14. huhtikuuta 2012 ja 5. toukokuuta 2012 antamat päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin vaaliasiantuntijoiden vierailuraportin,

–   ottaa huomioon Cotonoun sopimuksesta, jonka osapuolena Guinea-Bissau on, johtuvat demokratian ja ihmisoikeuksien kunnioittamista koskevat velvoitteet,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että presidentin kuoleman johdosta pidettyjen presidentinvaalien ensimmäinen kierros toimitettiin 18. maaliskuuta 2012;

B.  ottaa huomioon, että äänestysaktiivisuus oli huomattavasti suurempi kuin vuonna 2008 pidetyissä parlamenttivaaleissa;

C. ottaa huomioon, että kansainväliset tarkkailijat pitivät vaaleja uskottavina ja että pääministeri Carlos Gomes Júnior sai 48,97 prosenttia äänistä;

D. ottaa huomioon, että toinen kierros suunniteltiin pidettäväksi 29. huhtikuuta;

E.  ottaa huomioon, että 12. huhtikuuta tehtiin sotilasvallankaappaus, joka syrjäytti virkaatekevän presidentin Raimundo Pereiran ja pääministeri Carlos Gomes Júniorin ja hajotti maan parlamentin;

F.  ottaa huomioon, että Guinea-Bissaussa on ollut kuusi presidenttiä kolmentoista vuoden aikana, mutta yksikään heistä ei ole päättänyt toimikauttaan;

G. ottaa huomioon, että ECOWASin uhkavaatimuksen johdosta sotilasjuntta vapautti virkaatekevän presidentin ja pääministerin, joiden täytyi lähteä maasta;

H. ottaa huomioon, että demokraattisen maan armeijan on toteltava valittuja siviiliviranomaisia;

I.   ottaa huomioon uutiset, jotka kertovat rosvouksesta, ihmisoikeuksien loukkauksista ja erityisesti mielivaltaisista pidätyksistä ja rauhanomaisten mielenosoitusten välivaltaisesta tukahduttamisesta

J.   ottaa huomioon, että kymmenennestä Euroopan kehitysrahastosta Guinea-Bissaulle on myönnetty 102 800 000 euroa;

K. ottaa huomioon, että Guinea-Bissau on yksi kaikkein köyhimmistä ja riippuvaisimmista maista alueella ja että kansainvälisen avun osuus valtion budjetista on noin 80 prosenttia;

L.  ottaa huomioon, että poliittinen kriisi kääntää huomion pois väestön tarpeista ja kärjistää humanitaarista kriisiä;

M. ottaa huomioon, että kansainvälisen yhteisön luja tuki voi auttaa Guinea-Bissauta pääsemään kehityksen tielle ja palauttamaan perustuslaillisen järjestyksen;

N. ottaa huomioon Euroopan unionin neuvoston päätöksen toimenpiteiden toteuttamisesta niitä kuutta henkilöä vastaan, jotka "uhkaavat Guinea-Bissaun rauhaa, turvallisuutta ja vakautta";

O. ottaa huomioon Maailmanpankin ja Afrikan kehityspankin päätöksen avun keskeyttämisestä;

P.  ottaa huomioon, että Afrikan unioni on pidättänyt Guinea-Bissaun osallistumisen toimintaansa ja uhannut vallankaappaajia pakotteilla;

Q. ottaa huomioon, että Ranskankielisten maiden järjestö on pidättänyt Guinea-Bissaun osallistumisen työhönsä;

R.  ottaa huomioon, että vuonna 2007 Yhdistyneiden Kansakuntien huumausaine- ja kriminaalipolitiikan toimisto (UNODC) painotti, että Guinea-Bissau on Latinalaisesta Amerikasta Eurooppaan suuntautuvan kokaiinin salakuljetuksen kauttakulkumaa;

S.  ottaa huomioon, että poliittisia johtajia ja sotilasjohtajia syytetään molempia osallistumisesta huumeiden laittomaan kauppaan;

T.  ottaa huomioon, että Conakryn Guinean presidentti on nimittänyt vallan kaapanneita sotilaita "alueelle vaarallisiksi huumeiden salakuljettajiksi";

U. ottaa huomioon, että on vaara, että huumeiden salakuljetus Eurooppaan lisääntyy siksi, että sotilaat kaappasivat vallan;

V. ottaa huomioon ECOWASin päätöksen lähettää 500–600 sotilasta, jotka valmistautuvat angolalaisten joukkojen lähtöön;

W. ottaa huomioon, että Nigeria on valmis antamaan 320 sotilasta ja että Senegal, Norsunluurannikko ja Togo ovat valmiita antamaan lisäjoukkoja;

X. ottaa huomioon, että operaation kustannukset arvioidaan 127 000 000 Yhdysvaltain dollariksi kuuden kuukauden ajalta ja että Yhdysvaltoja ja Euroopan unionia on pyydetty turvaamaan rahoitus;

Y. ottaa huomioon, että vallan kaapanneet sotilaat ovat antaneet suostumuksensa ECOWASin joukkojen tuloon;

Z.  ottaa huomioon, että CPLP, jonka puheenjohtajana toimii Angola, on ehdottanut YK:n suojeluksessa toimivien väliintulevien joukkojen perustamista yhteisymmärryksessä ECOWASin, Afrikan unionin ja Euroopan unionin kanssa;

AA. ottaa huomioon, että angolalaisten joukkojen, jotka ovat olleet Guinea-Bissaussa maaliskuusta 2011 lokakuussa 2010 tehdyn kahdenvälisen sopimuksen perusteella, poistuminen ei ole vielä käynnistynyt;

BB. ottaa huomioon, että tämä sopimus allekirjoitettiin sen jälkeen, kun Euroopan unionin oli lopettanut tukensa turvallisuusjoukkojen uudistamiselle;

CC. ottaa huomioon Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman nro 2048, jossa määrätään seuraamuksista vallankaappaajille;

DD. ottaa huomioon, että nykyinen virkaatekevä tasavallan presidentti Raimundo Pereira ja pääministeri Carlos Gomes Júnior ovat kieltäytyneet luopumasta tehtävistään, vaikka heidän oli pakko lähteä maasta;

EE. ottaa huomioon, että siirtymäkautta koskeva sopimus, josta on juuri neuvoteltu ECOWASin, vallan kaapanneiden sotilaiden ja oppositiopuolueiden välillä ja jossa määrätään vallankaappaajien ehdottamien presidentin ja hallituksen nimittämisestä, rikkoo perustuslakia ja legitimoi vallankaappauksen;

1.  tuomitsee vallankaappauksen Guinea-Bissaussa ja vaatii, että tällaisia vallankaappauksia ei saa suvaita; vaatii välittömästi palauttamaan perustuslaillisen järjestyksen, mikä merkitsee virkaatekevän presidentin, laillisen hallituksen ja parlamentin, jotka ovat saaneet tehtävänsä demokraattisen menettelyn kautta, toimintojen palauttamista ennalleen ilman ehtoja, sekä vaaliprosessin liropuunsaattamista;

2.  kieltäytyy tunnustamasta mitään siirtymäajan toimielimiä, joita ei ole valittu vaaleilla;

3.  vaatii välittömästi ja ehdoitta vapauttamaan kaikki henkilöt, joita pidetään laittomasti vangittuina;

4.  tuomitsee sen, että virkaatekevä presidentti ja pääministeri pakotettiin lähtemään maasta;

5.  tuomitsee kaikki ihmisoikeuksien loukkaukset, erityisesti kaikenlaisen väkivallan poliittisia vastuunkantajia ja kansalaisjärjestöjen johtajia vastaan, ja on huolissaan ihmisoikeustilanteen kiihtyvästä heikentymisestä Guinea-Bissaussa ja erityisesti elintarviketurvasta ja terveydenhuollosta;

6.  on huolissaan paikan päällä olevien kansalaisjärjestöjen raporteista, joissa kerrotaan jatkuvista ja lisääntyvistä ihmisoikeuksien loukkauksista, joihin vallankaappaajien muodostama laiton hallinto syyllistyy, erityisesti kansalaisvapauksien, kuten ilmiasunvapauden, tiedotusvälineiden vapauden ja liikkumisen sekä kokoontumisvapauden tukahduttamisesta; tuomitsee lisäksi mielivaltaiset pidätykset, vangitsemiset sekä häirinnän, joka kohdistuu aktivisteihin ja poliitikkoihin, jotka osoittavat mieltään vallankaappaajien itse asettamaa hallitusta;

7.  vaatii ihmisoikeusrikkomuksiin syyllistyneitä vastaamaan teoistaan mahdollisesti kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ja että perustuslaillisen järjestyksen loukkauksista nostetaan syytteitä;

8.  on huolissaan mahdollisesta humanitaarisesta kriisistä Guinea-Bissaussa ja kehottaa Euroopan unionia, YK:ta ja Afrikan unionia, ECOWASia sekä CPLP:tä koordinoimaan toimiaan tällaisen kriisin ehkäisemiseksi erityisesti siten, että suunnitellaan yhteisiä tukitoimia varsinkin maan terveydenhuollossa ja myös tukemalla Bissaun tärkeimmän sairaalan toimintaa, jolla ei ole välttämättömiä tarvikkeita päivittäisiin tarpeisiin ja joka ei voi käsitellä kärjistyvää kansanterveyden kriisiä sadekauden lähestyessä;

9.  kehottaa ECOWASia, Afrikan unionia, CPLP:tä, Euroopan unionia ja YK:ta jatkamaan toimia, joilla edistetään demokratiaa ja ihmisoikeuksien kunnioittamista Guinea-Bissaussa, ja koordinoimaan toimiaan niin, että kansainvälinen laillisuus ja perustuslain mukainen demokraattinen järjestys voidaan palauttaa Guinea-Bissauhun;

10. suhtautuu myönteisesti Euroopan unionin määräämiin pakotteisiin ja toivoo, että YK:n turvallisuusneuvosto panee täytäntöön uhkauksensa, jos perustuslaillista järjestystä ei palauteta;

11. toivoo, että Euroopan unioni on mukana "yhteysryhmässä", joka on määrä perustaa, eikä pelkkänä kehitysyhteistyön kumppanina vaan myös turvallisuutta ja demokraattista vapautta edistävänä kumppanina;

12. toivoo, että YK:n turvallisuusneuvoston suojeluksessa otetaan käyttöön vakautusjoukot ja käynnistetään operaatio turvallisuusjoukkojen uudistamiseksi;

13. kehottaa Euroopan unionia, YK:ta, Afrikan unionia, ECOWASia ja CPLP:tä koordinoimaan jo olemassa olevia naapurimaiden, kuten Angolan, Nigerian, Senegalin ja Burkina Fason monia sotilaallisia joukkoja; kehottaa Euroopan unionia pyytämään sotilaita ja turvallisuusjoukkoja toimittavien maiden – kaikki AKT-kumppaneita, joita sitoo Cotonoun sopimus – viranomaisia varmistamaan, että kyseisiä joukkoja ei käytetä tukemaan vallankaappaajien asettamaa laitonta järjestystä ja että ne eivät syyllisty ihmisoikeuksien loukkauksiin Guinea-Bissaun kansaa vastaan;

14. pyytää neuvostoa tutkimaan mahdollisuutta tuen antamiseen tälle operaatiolle yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan (YTPP) puitteissa ja kehottaa korkeaa edustajaa / varapuheenjohtajaa ehdottamaan YTPP-operaation palaamista Guinea-Bissauhun, vahvistetuilla valtuuksilla, joilla autetaan uudistamaan turvallisuusjoukkoja, vahvistetaan julkishallinnon valmiuksia ja tuetaan oikeusvaltiota heti, kun lailliset viranomaiset ovat palanneet hoitamaan julkisen viranomaisen tehtäviä Guinea-Bissaussa;

15. kehottaa Euroopan unionia harkitsemaan Guinea-Bissaun laillisen hallituksen tukemista huumeiden salakuljettamisen torjumisessa tässä maassa, jossa huumekauppa on jo vuosia turmellut armeijaa ja valtiokoneistoa; muistuttaa, että huumekauppa kulkee Guinea-Bissaun kautta Euroopan markkinoita kohtia ja luo siellä suhteita muiden alueella toimivien rikosverkostojen kanssa, erityisesti terroriverkostojen kanssa Sahelin alueella ja Nigeriassa;

16. kehottaa komissiota jatkamaan suoran avun antamista maan väestölle;

17. vaatii, että rankaisemattomuuden torjuminen ja sosiaalis-taloudellisen kehityksen edistäminen Guinea-Bissaussa asetetaan painopisteiksi pitkän aikavälin strategiassa, jossa otetaan huomioon alueellinen konteksti ja alueelliset panokset;

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ECOWASille, Afrikan unionille ja AKT-maille.

 

 

Päivitetty viimeksi: 8. kesäkuuta 2012Oikeudellinen huomautus