Eljárás : 2012/2660(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B7-0284/2012

Előterjesztett szövegek :

B7-0284/2012

Viták :

Szavazatok :

PV 13/06/2012 - 9.3

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2012)0247

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 135kWORD 85k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.313v01-00
 
B7-0284/2012

benyújtva a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője nyilatkozatát követően

az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján


a Bissau-guineai helyzetről (2012/2660(RSP))


Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra az S&D képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a Bissau-guineai helyzetről (2012/2660(RSP))  
B7‑0284/2012

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének 2012. április 12-i és 14-i nyilatkozatára,

–   tekintettel az Európai Unió Tanácsa 2012. április 23-i, 2012. május 3-i és 2012. május 31-i következtetéseire,

–   tekintettel az ENSZ Biztonsági Tanácsa elnökének 2012. április 21-i és 2012. május 7-i nyilatkozatára,

–   tekintettel a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közössége (ECOWAS) 2012. április 26-i és május 3-i rendkívüli csúcsértekezletén hozott határozatokra,

–   tekintettel az ECOWAS-tagállamok vezérkari főnökeinek 2012. május 14-i ülésére,

–   tekintettel az Afrikai Unió 2012. április 24-i határozataira,

–   tekintettel a Portugál Nyelvű Országok Közössége (CPLP) 2012. április 14-i és május 5-i állásfoglalásaira,

–   tekintettel az Európai Unió választási szakértői missziójának jelentésére,

–   tekintettel a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozó, a Bissau-Guinea által is aláírt Cotonoui Megállapodásból eredő kötelezettségekre,

–   tekintettel eljárási szabályzata 110. cikkének (2) bekezdésére,

A.  mivel 2012. március 18-án sor került a korábbi elnök halálát követő elnökválasztások első fordulójára;

B.  mivel a választói részvétel lényegesen nagyobb volt, mint a 2008-as parlamenti választások során;

C.  mivel a választásokat az összes nemzetközi megfigyelő hitelesnek ítélte, és a miniszterelnök, Carlos Gomes Júnior a szavazatok 48,97%-át szerezte meg;

D.  mivel a második forduló április 29-ére volt kitűzve;

E.  mivel április 12-én katonai puccsra került sor, amellyel eltávolították hivatalából Raimundo Pereira ideiglenes elnököt és Carlos Gomes Júnior miniszterelnököt, valamint feloszlatták a parlamentet;

F.  mivel Bissau-Guineának tizenhárom év alatt hat elnöke volt, de közülük senki sem töltötte ki mandátumát;

G.  mivel a junta az ECOWAS ultimátumát követően szabadon engedte az ideiglenes elnököt és a miniszterelnököt, akiknek el kellett hagyniuk az országot;

H.  mivel demokratikus jogállamban a fegyveres erőknek alá kell vetniük magukat a választott polgári hatóságoknak;

I.  mivel fosztogatásokról és emberi jogi jogsértésekről érkeznek hírek, ideértve különösen az önkényes fogva tartást és a békés tüntetések erőszakos leverését;

J.  mivel Bissau-Guinea 102 800 000 eurót kapott a tizedik Európai Fejlesztési Alap keretében;

K.  mivel a Bissau-guineai gazdaság a régió egyik legszegényebb és leginkább függésben lévő gazdasága, és az állami költségvetés mintegy 80%-át a nemzetközi segélyek teszik ki;

L.  mivel a politikai válság eltereli a figyelmet a lakosság szükségleteiről, és gyorsítja a humanitárius válság kialakulását;

M.  mivel a nemzetközi közösség szilárd támogatása segítheti Bissau-Guineát abban, hogy megtalálja a fejlődés útját, és visszatérjen az alkotmányos rendhez;

N.  mivel az Európai Unió Tanácsa úgy határozott, hogy célzott intézkedéseket hoz hat olyan személlyel szemben, akik veszélyeztetik „a Bissau-guineai Köztársaság békéjét, biztonságát és stabilitását”;

O.  mivel a Világbank és az Afrikai Fejlesztési Bank határozott az általuk folyósított segélyek felfüggesztéséről;

P.  mivel az Afrikai Unió minden szervében felfüggesztette Bissau-Guinea tagságát, és szankciókkal fenyegeti a puccsistákat;

Q.  mivel a Frankofónia Nemzetközi Szervezete felfüggesztette Bissau-Guinea szervezetbeli tagságát;

R.  mivel az ENSZ Kábítószer- és Bűnügyi Hivatala 2007 óta rámutatott arra, hogy milyen szerepet tölt be Bissau-Guinea a Latin-Amerikából kiinduló és Európába irányuló kábítószer-kereskedelemben;

S.  mivel a politikai és katonai vezetők kölcsönösen az illegális kábítószer-kereskedelemben való részvétellel vádolják egymást;

T.  mivel a Guineai Köztársaság elnöke a katonai puccsistákat „a régióra nézve veszélyt jelentő drogcsempészeknek” nevezte;

U.  mivel fennáll a veszélye annak, hogy a katonai hatalomátvétel nyomán felélénkül az Európába irányuló kábítószer-kereskedelem;

V.  mivel az ECOWAS úgy határozott, hogy 500–600 fős alakulatot vet be az angolai misszió távozásának előkészítése céljából;

W.  mivel Nigéria késznek mutatkozott egy 320 fős kontingens küldésére; és mivel Szenegál, Elefántcsontpart és Togo kész rendelkezésre bocsátani a további kontingenseket;

X.  mivel a művelet becsült költsége hat hónapra számítva 127 000 000 USA-dollár, és mivel az Egyesült Államokat és az Európai Uniót kérték ennek finanszírozására;

Y.  mivel a katonai puccsisták hozzájárulásukat adták az ECOWAS-erők érkezéséhez;

Z.  mivel az Angola által elnökölt CPLP intervenciós haderő létrehozását javasolja az ENSZ égisze alatt, a Nyugat-afrikai Államok Gazdasági Közösségével, az Afrikai Unióval és az Európai Unióval egyetértésben;

AA.  mivel a 2011 márciusa óta – egy 2010. októberi kétoldalú egyezmény keretében – az országban állomásozó angolai csapatok kivonása még nem kezdődött meg;

BB.  mivel az egyezmény azt követően született, hogy az Európai Unió beszüntette a biztonsági erők reformjához folyósított támogatást;

CC.  mivel az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2048. számú határozata szankciókkal sújtja a puccsért felelős személyeket;

DD.  mivel Raimundo Pereira ideiglenes köztársasági elnök és Carlos Gomes Júnior miniszterelnök nem volt hajlandó lemondani mandátumáról, noha az ország elhagyására kényszerítették őket;

EE.  mivel az ECOWAS, a puccsista katonák és az ellenzéki pártok közötti, tárgyalás alatt álló átmeneti megállapodás, amely a puccsisták által javasolt elnök és kormány kinevezéséről rendelkezik, sérti az alkotmányt és legitimálja a puccsot;

1.  elítéli a Bissau-guineai puccsot, és felszólít az államcsínyekkel szembeni zéró toleranciára; követeli az alkotmányos rend azonnali helyreállítását, ami magában foglalja az ideiglenes elnök, a legitim kormány és a parlament – demokratikus folyamatok során szerzett – tisztségébe történő, feltételek nélküli visszahelyezését, valamint a választási folyamat véghezvitelét;

2.  elutasítja a nem választott átmeneti intézmények elismerését;

3.  követeli az összes, jogtalanul fogva tartott személy azonnali és feltétel nélküli szabadon bocsátását;

4.  elítéli azt, hogy az ideiglenes elnököt és a miniszterelnököt az ország elhagyására kényszerítették;

5.  elítéli az emberi jogok bármilyen megsértését, különösen a felelős politikai vezetőkkel és a nem kormányzati szervezetekkel szemben elkövetett erőszakot, és nyugtalanítja az emberi biztonsággal kapcsolatos Bissau-guineai helyzet – különösen az élelmezésbiztonság és az egészségügyi ellátás – fokozódó romlása;

6.  aggodalommal töltik el a helyi nem kormányzati szervezetek jelentései, amelyek a puccsisták alkotta illegitim kormány által elkövetett folyamatos és egyre súlyosbodó emberi jogi jogsértésekről, nevezetesen az állampolgári jogok – például a szólásszabadság, a sajtószabadság, valamint a mozgási és a gyülekezési szabadság – elfojtásáról számolnak be; emellett elítéli az önjelölt puccsista kormánnyal való szembenállásukat kinyilvánító aktivisták és politikusok önkényes letartóztatását, fogva tartását és zaklatását;

7.  követeli, hogy – lehetőség szerint a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt – vonják felelősségre tetteikért az emberi jogi jogsértések elkövetőit, és állítsák bíróság elé az alkotmányos renddel szembeni cselekedetek elkövetőit;

8. aggodalmának ad hangot amiatt, hogy humanitárius válság alakulhat ki Bissau-Guineában, és felhívja az Európai Uniót, az ENSZ-t, az Afrikai Uniót, az ECOWAS-t és a CPLP-t, hogy hangolják össze erőfeszítéseiket ennek megelőzése érdekében, és helyezzenek kilátásba közös fellépéseket is, különösen az egészségügyi ágazatban, többek között segítséget nyújtva a legnagyobb Bissau-guineai kórház számára, amely nélkülözi a napi működéshez szükséges eszközöket, és amely nem fogja tudni kezelni a közelgő esős időszakban súlyosbodó közegészségügyi válságot;

9.  felhívja az ECOWAS-t, az Afrikai Uniót, a CPLP-t, az Európai Uniót és az ENSZ-t, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt a demokrácia és az emberi jogok Bissau-guineai tiszteletben tartása érdekében, és hangolják össze erőfeszítéseiket a nemzetközi jog és a demokratikus alkotmányos rend Bissau-guineai helyreállítása céljából;

10.  üdvözli az Európai Unió által hozott szankciókat, és kéri, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa váltsa valóra fenyegetéseit, amennyiben nem áll helyre az alkotmányos rend;

11.  szorgalmazza, hogy az Európai Unió csatlakozzon a „kapcsolattartó csoporthoz”, amelyet nemcsak fejlesztési partnerként, hanem a biztonságot és a demokratikus stabilitást célzó partnereként is kell létrehozni;

12.  kéri, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsának égisze alatt vessenek be stabilizációs erőt és egy, a biztonsági erők reformját célzó missziót;

13.  kéri az Európai Uniót, az ENSZ-t, az Afrikai Uniót, az ECOWAS-t és a CPLP-t, hogy hangolják össze a szomszédos országok – nevezetesen Angola, Nigéria, Szenegál és Burkina Faso – már jelen lévő különféle katonai erőit; ösztönzi az Európai Uniót, hogy kérje fel ezen katonai és biztonsági erőket küldő országok hatóságait – amelyek mindegyike a Cotonoui Megállapodás hatálya alá tartozó AKCS-partner – annak biztosítására, hogy az említett erők ne szolgálják a puccsisták által szorgalmazott illegitim rend támogatását, illetve a Bissau-guineai lakossággal szembeni emberi jogi jogsértések elkövetését;

14.  kéri a Tanácsot annak mérlegelésére, hogy a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) keretében támogatást nyújtson ennek a missziónak, és felkéri az alelnököt/főképviselőt, hogy tegyen javaslatot egy, a biztonsági erők reformjához, a közigazgatási kapacitások megerősítéséhez és a jogállamiság támogatásához való hozzájárulást célzó megerősített mandátummal rendelkező KBVP-misszió Bissau-Guineába való visszatérésére, amint a legitim hatóságok visszavették a közhatalom gyakorlását Bissau-Guineában;

15.  kéri, hogy az Európai Unió helyezze kilátásba, hogy támogatást nyújt a legitim Bissau-guineai kormánynak az országon belüli kábítószer-csempészettel szembeni küzdelemben, amely csempészet évek óta növeli a korrupciót a Bissau-guineai katonai erők és az államapparátus körében; emlékeztet rá, hogy a kábítószercsempészek az európai piac irányában keresztülhaladnak Bissau-Guineán, és kapcsolatokat építenek ki a régióban működő más bűnözői hálózatokkal, így például a Száhel-övezetben és különösen Nigériában működő terroristákkal;

16. felhívja a Bizottságot, hogy továbbra is nyújtson közvetlen támogatást a lakosságnak;

17. kéri, hogy a büntetlenség elleni harc és Bissau-Guinea társadalmi-gazdasági fejlődésének előmozdítása legyen kiemelt terület egy, a regionális szintű összefüggéseket és kihívásokat figyelembe vevő hosszú távú stratégiában;

18.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének/a Bizottság alelnökének, valamint az ECOWAS, az Afrikai Unió és az AKCS-országok intézményeinek.

Utolsó frissítés: 2012. június 8.Jogi nyilatkozat