Procedură : 2012/2660(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0284/2012

Texte depuse :

B7-0284/2012

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/06/2012 - 9.3

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0247

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 132kWORD 90k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.313v01-00
 
B7-0284/2012

depusă pe baza declarației Vice-președintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din Guineea-Bissau (2012/2660(RSP))


Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra au nom du groupe S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din Guineea-Bissau (2012/2660(RSP))  
B7‑0284/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere declarația Vicepreședintei Comisiei/Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 12 și 14 aprilie 2012,

–   având în vedere concluziile Consiliului Uniunii Europene din 23 aprilie 2012, din 3 mai 2012 și din 31 mai 2012,

–   având în vedere declarațiile Președinției Consiliului de Securitate al ONU din 21 aprilie 2012 și din 7 mai 2012,

–   având în vedere hotărârile adoptate în cadrul summit-urilor extraordinare ale Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest (CEDEAO) din 26 aprilie și 3 mai 2012,

–   având în vedere reuniunea șefilor de stat major ai țărilor membre ale CEDEAO din 14 mai 2012,

–   având în vedere hotărârile Uniunii Africane din 24 aprilie 2012,

–   având în vedere Rezoluțiile Comunității Țărilor Lusitanofone (CPLP) din 14 februarie și din 5 mai 2012,

–   având în vedere misiunea experților electorali ai Uniunii Europene,

–   având în vedere obligațiile în materie de respectare a democrației și a drepturilor omului care decurg din Acordul de la Cotonou, la care Guineea-Bissau este parte,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât primul tur al alegerilor prezidențiale, survenite în urma decesului Președintelui, a avut loc la 18 martie 2012;

B.  întrucât participarea populară a fost semnificativ mai mare decât la alegerile legislative din 2008;

C.  întrucât toți observatorii internaționali au apreciat că scrutinul a fost credibil și că Prim-ministrul, Carlos Gomes Júnior, a obținut 48,97 % din sufragii;

D.  întrucât cel de al doilea tur de scrutin era prevăzut să aibă loc la 29 aprilie

E.  întrucât lovitura de stat militară survenită la 12 aprilie, care a condus la înlăturarea Președintelui interimar, Raimundo Pereira și a Prim-ministrului, Carlos Gomes Júnior, precum și la dizolvarea Adunării Naționale;

F.  întrucât Guineea-Bissau a avut, în treisprezece ani, șase președinți, fără ca vreunul să-și fi încheiat mandatul;

G.  întrucât, în urma unui ultimatum al CEDEAO, junta i-a eliberat pe Președintele interimar și pe Prim-ministru, care au trebuit să părăsească țara;

H.  întrucât, într-un stat de drept democratic, forțele armate trebuie să se supună autorităților civile alese;

I.  întrucât există informații care se referă la jafuri, încălcări ale drepturilor omului, în special la rețineri arbitrare și la reprimarea violentă a manifestațiilor pașnice;

J.  întrucât Guineii-Bissau i s-au atribuit 102.800.000 EUR în cadrul celui de al 10-lea Fond european pentru dezvoltare;

K.  întrucât economia Guineii-Bissau este una dintre cele mai sărace și mai dependente din regiune, iar ajutoarele internaționale alimentează bugetul de stat în proporție de 80 %;

L.  întrucât criza politică îndepărtează atenția de la nevoile populației și grăbește criza umanitară;

M.  întrucât un sprijin ferm al comunității internaționale poate ajuta Guineea-Bisau să găsească drumul către dezvoltare și revenirea la ordinea constituțională;

N.  întrucât Consiliul Uniunii Europene a hotărât să ia măsuri punctuale împotriva unui număr de șase persoane „care amenință pacea, securitatea și stabilitatea Guineii-Bissau”

O.  întrucât Banca Mondială și Banca Africană pentru Dezvoltare au luat hotărârea de a-și suspenda ajutoarele;

P.  întrucât Uniunea Africană a suspendat Guineea-Bissau din toate structurile sale și amenință puciștii cu aplicarea unor sancțiuni;

Q.  întrucât Oganizația Internațională a Francofoniei a suspendat Guineea-Bissau din cadrul său;

R.  întrucât Oficiul Organizației Națiunilor Unite pentru combaterea traficului de droguri și prevenirea criminalității (UNODC) a subliniat rolul de tranzit al Guineii-Bissau în ceea ce privește traficul cu cocaină provenind din America Latină cu destinația Europa;

S.  întrucât conducătorii politici și militari s-au acuzat reciproc de implicare în comerțul ilegal cu stupefiante;

T.  întrucât Președintele Guineii (Conakry) i-a calificat pe militarii puciști drept „traficanți de droguri periculoși pentru regiune”;

U.  întrucât preluarea puterii de către militari implică pericolul intensificării traficului cu stupefiante cu destinația Europa;

V.  întrucât CEDEAO a hotărât desfășurarea unui contingent de 500 până la 600 de oameni care ar trebui să pregătească plecarea misiunii angoleze;

W.  întrucât Nigeria s-a declarat gata să furnizeze un contingent de 320 de oameni; întrucât Senegalul, Coasta de Fildeș și Togo sunt dispuse să ofere contingente suplimentare;

X.  întrucât costul operației a fost estimat la 127.000.000 USD pe o perioadă de șase luni, iar Statele Unite și Uniunea Europeană au fost solicitate să asigure finanțarea;

Y.  întrucât militarii puciști și-au exprimat acordul în ceea ce privește venirea forțelor CEDEAO;

Z.  întrucât CPLP, sub președinția angoleză, propune crearea unei forțe de menținere a păcii sub egida ONU, cu acordul CEDEAO, al Uniunii Africane și al Uniunii Europene;

AA.  întrucât retragerea trupelor angoleze, prezente din luna martie 2011, în virtutea unui acord bilateral datând din octombrie 2010, nu a început;

BB.  întrucât acest acord a fost încheiat după ce Uniunea Europeană a pus capăt ajutorului acordat pentru reformarea forțelor de securitate;

CC.  întrucât Rezoluția 2048 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite impune sancțiuni autorilor loviturii de stat;

DD.  întrucât actualul Președinte interimar, Raimundo Pereira și Prim-ministrul, Carlos Gomes Júnior, au refuzat să renunțe la mandatul lor, cu toate că au fost forțați să părăsească țara;

EE.  întrucât acordul de tranziție negociat recent între CEDEAO, militarii puciști și partidele de opoziție prevede desemnarea unui președinte și a unui guvern, propuse de puciști, încalcă normele constituționale și legitimează lovitura de stat;

1.  condamnă lovitura de stat din Guineea-Bissau și preconizează lipsa toleranței în privința loviturilor de stat; cere reinstituirea imediată a ordinii constituționale, ceea ce implică repunerea necondiționată în funcție a președintelui interimar, a guvernului legitim și a Adunării Naționale, care și-au dobândit funcțiile în cadrul unor procese democratice, precum și finalizarea procesului electoral;

2.  refuză să recunoască vreo instituție de tranziție care nu a fost aleasă;

3.  cere eliberarea imediată și necondiționată a oricărei persoane aflate ilegal în detenție;

4.  condamnă faptul că președintele interimar și prim-ministrul au fost constrânși să părăsească țara;

5.  condamnă orice atingere adusă drepturilor omului, în special orice violențe îndreptate împotriva responsabililor politici sau a ONG-urilor și își exprimă îngrijorarea cu privire la deteriorarea accelerată a securității umane în Guineea-Bissau și, mai ales, a siguranței alimentare și a îngrijirii sănătății;

6.  este îngrijorat în privința rapoartelor provenite de la ONG-urile locale, care menționează abuzuri continue și din ce în ce mai grave comise în ceea ce privește drepturile omului de guvernul nelegitim alcătuit de puciști, în special reprimarea libertăților civile, cum sunt libertatea de exprimare, libertatea media, libertatea de mișcare ș libertatea de întrunire; condamnă, în afară de aceasta, arestările arbitrare, reținerea și cazurile de hărțuire a militanților și politicienilor care manifestează împotriva guvernului autoprogramat al puciștilor;

7.  cere ca autorii încălcărilor drepturilor omului să fie trași la răspundere pentru actele lor, eventual în fața Curții Penale Internaționale (CPI) și ca cei care au încălcat ordinea constituțională să fie traduși în justiție;

8.  își exprimă îngrijorarea în legătură cu o posibilă criză umanitară în Guineea-Bissau și invită Uniunea Europeană, ONU și Uniunea Africană, CEDEAO și CPLP să-și coordoneze eforturile pentru a evita această eventualitate, în special prin planificarea unor acțiuni de susținere comune, în primul rând în sectorul sănătății al țării, inclusiv în sprijinul funcționării principalului spital din Bissau, care duce lipsă de materiale indispensabile pentru a răspunde nevoilor de zi cu zi și care nu va putea face față unei crize a sănătății publice agravate de sezonul ploios care se apropie;

9.  cheamă CEDEAO, Uniunea Africană, CPLP, Uniunea Europeană și ONU să depună toate eforturile în vederea respectării democrației și a drepturilor omului în Guineea-Bissau și să-și coordoneze strădaniile în scopul restabilirii legalității internaționale și a ordinei constituționale democratice în Guineea-Bissau;

10.  salută sancțiunile adoptate de Uniunea Europeană și își exprimă dorința ca Consiliul de Securitate al ONU să pună aceste amenințări în executare, în cazul în care ordinea constituțională nu este restabilită;

11.  își exprimă doleanța ca Uniunea Europeană să fie asociată Grupului de Contact care trebuie instituit, nu numai ca partener pentru dezvoltare, ci și ca partener pentru siguranța și stabilitatea democratică;

12.  dorește desfășurarea, sub egida Consiliului de Securitate al ONU, a unei forțe de stabilizare și a unei misiuni pentru reformarea forțelor de securitate;

13.  cere ca Uniunea uropeană, ONU și Uniunea Africană, CEDEAO și CPLP să coordoneze diferitele forțe militare ale țărilor vecine deja dislocate la fața locului, în special cele din Angola, Nigeria, Senegal și Burkina Faso; îndeamnă Uniunea Europeană să ceară autorităților țărilor care furnizează forțe militare și de securitate, toate partenere ACP legate prin acordul de la Cotonou, să se asigure că acestea din urmă nu vor servi la sprijinirea ordinii nelegitime reclamate de autorii loviturii de stat și nici la perpetuarea abuzurilor în materie de drepturile omului îndreptate împotriva poporului din Guineea-Bissau;

14.  cere Consiliului să analizeze posibilitatea de a oferi ajutor acestei misiuni în cadrul Politicii europene de securitate și apărare comune (PESAC) și invită ÎR/VP să propună revenirea unei misiuni PESAC în Guineea-Bissau, cu un mandat mai ferm, care să contribuie la reformarea forțelor de securitate, la consolidarea capacităților în cadrul administrației publice și la sprijinirea statului de drept, de îndată ce autoritățile legitime își vor fi recuperat exercitarea funcțiilor publice în Guineea-Bissau;

15.  cere Uniunii Europene să aibă în vedere ajutorarea guvernului legitim al Guineii-Bissau în lupta sa împotriva traficului de droguri din țară, care constituie, de mulți ani, o sursă de corupție a forțelor militare și a anumitor sectoare ale aparatului de stat din Guineea-Bissau; reamintește faptul că traficul de droguri tranzitează Guineea-Bissau în direcția pieței europene și instituie legături cu alte rețele criminale care operează în regiune, în special cele teroriste din Sahel și, mai ales, din Nigeria;

16.  cere Comisiei să-și continue ajutorul direct acordat populației;

17.  cere ca lupta împotriva impunității și promovarea dezvoltării socio-economice în Guineea-Bissau să ocupe un loc prioritar în cadrul unei strategii pe termen lung, care să țină seama de contextul și de mizele existente la nivel regional;

18.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Înaltei Reprezentante a Uniunii pentru afacerile exterme și politica de securitate/Vicepreședintei Comisiei Europene, forurilor CEDEAO, ale Uniunii Africane și țărilor ACP.

 

Ultima actualizare: 8 iunie 2012Notă juridică