Postup : 2012/2660(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0284/2012

Predkladané texty :

B7-0284/2012

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/06/2012 - 9.3

Prijaté texty :

P7_TA(2012)0247

NÁVRH UZNESENIA
PDF 132kWORD 83k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0277/2012
6.6.2012
PE489.313v01-00
 
B7-0284/2012

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o situácii v Guinei-Bissau (2012/2660(RSP))


Véronique De Keyser, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Ricardo Cortés Lastra v mene skupiny S&D

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii v Guinei-Bissau (2012/2660(RSP))  
B7‑0284/2012

Európsky parlament,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku z 12. a zo 14. apríla 2012,

–   so zreteľom na závery zo zasadnutí Rady Európskej únie z 23. apríla 2012, 3. mája 2012 a 31. mája 2012,

–   so zreteľom na vyhlásenia predsedu Bezpečnostnej rady OSN z 21. apríla 2012 a zo 7. mája 2012,

–   so zreteľom na rozhodnutia, ktoré boli prijaté na mimoriadnych samitoch Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS) 26. apríla a 3. mája 2012,

–   so zreteľom na schôdzu náčelníkov generálnych štábov členských štátov ECOWAS, ktorá sa konala 14. mája 2012,

–   so zreteľom na rozhodnutia Africkej únie z 24. apríla 2012,

–   so zreteľom na uznesenia Spoločenstva portugalsky hovoriacich krajín (CPLP) zo 14. apríla a z 5. mája 2012,

–   so zreteľom na správu odbornej volebnej misie Európskej únie,

–   so zreteľom na záväzky dodržiavať zásady demokracie a ľudských práv vyplývajúce z dohody z Cotonou, ktorú podpísala aj Guinea-Bissau,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže prvé kolo prezidentských volieb, ktoré sa konalo po úmrtí prezidenta, sa uskutočnilo 18. marca 2012;

B.  keďže volebná účasť obyvateľstva bola výrazne vyššia než v parlamentných voľbách v roku 2008;

C.  keďže všetci medzinárodní pozorovatelia vyhodnotili hlasovanie ako dôveryhodné a premiér Carlos Gomes Júnior získal 48,97 % hlasov;

D.  keďže druhé kolo volieb sa malo uskutočniť 29. apríla;

E.  keďže v dôsledku vojenského štátneho prevratu 12. apríla bol zbavený funkcie dočasný prezident Raimundo Pereira a premiér Carlos Gomes Júnior a bolo rozpustené národné zhromaždenie;

F.  keďže v Guinei-Bissau sa počas trinástich rokov vystriedalo šesť prezidentov, z ktorých však žiaden nezotrval až do konca svojho mandátu;

G.  keďže junta v nadväznosti na ultimátum ECOWAS prepustila na slobodu dočasného prezidenta a premiéra, ktorí museli opustiť krajinu;

H.  keďže ozbrojené sily v demokratickom právnom štáte sa musia podriadiť zvoleným civilným orgánom;

I.  keďže sa vyskytli informácie o tom, že v tomto štáte dochádza k rabovaniu a porušovaniu ľudských práv, najmä k svojvoľnému zadržiavaniu a násilnému potlačovaniu pokojných protestov;

J.  keďže Guinea-Bissau získala v rámci 10. európskeho rozvojového fondu 102 800 000 EUR;

K.  keďže ekonomika Guiney-Bissau je jednou z najchudobnejších a najzávislejších v regióne a medzinárodná pomoc tvorí až 80 % štátneho rozpočtu;

L.  keďže politická kríza odvracia pozornosť od potrieb obyvateľstva a urýchľuje humanitárnu krízu;

M.  keďže dôsledná podpora medzinárodného spoločenstva môže Guinei-Bissau pomôcť, aby sa vydala na cestu rozvoja a navrátila sa k ústavnému poriadku;

N.  keďže Rada Európskej únie rozhodla prijať cielené opatrenia proti šiestim jednotlivcom, ktorí ohrozujú „mier, bezpečnosť a stabilitu Guiney-Bissau“;

O.  keďže Svetová banka a Africká rozvojová banka sa rozhodli svoju pomoc pozastaviť;

P.  keďže Africká únia pozastavila Guinei-Bissau členstvo vo všetkých svojich orgánoch a pučistom pohrozila sankciami;

Q.  keďže Medzinárodná organizácia frankofónie pozastavila Guinei-Bissau členstvo;

R.  keďže Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) od roku 2007 zdôrazňuje, že Guinea-Bissau je tranzitnou krajinou pre prepravu kokaínu z Latinskej Ameriky do Európy;

S.  keďže vedúci politickí a vojenskí predstavitelia sa navzájom obviňujú z účasti na nezákonnom obchodovaní s omamnými látkami;

T.  keďže prezident Guiney (Konakry) označil vojenských pučistov za „obchodníkov s drogami, ktorí sú pre región nebezpeční“;

U.  keďže prevzatie moci vojenskými jednotkami znamená riziko zvýšeného vývozu omamných látok do Európy;

V.  keďže ECOWAS rozhodlo vyslať kontingent 500 – 600 mužov, ktorí by mali pripraviť odchod angolskej mise;

W.  keďže Nigéria je ochotná vyslať kontingent 320 mužov a keďže Senegal, Pobrežie Slonoviny a Togo sú pripravené poskytnúť dodatočné kontingenty;

X.  keďže náklady na túto operáciu sa odhadujú na 127 000 000 USD za šesť mesiacov a od Spojených štátov a Európskej únie sa vyžaduje, aby zabezpečili jej financovanie;

Y.  keďže vojenskí pučisti vyjadrili súhlas s príchodom jednotiek ECOWAS;

Z.  keďže CPLP počas angolského predsedníctva predložilo návrh na vytvorenie zásahovej jednotky pod záštitou OSN, a to so súhlasom ECOWAS, Africkej únie a Európskej únie;

AA.  keďže sťahovanie angolských jednotiek, ktoré sú v krajine od marca 2011, v rámci dvojstrannej dohody z októbra 2010 sa ešte nezačalo;

BB.  keďže táto dohoda bola uzavretá až po tom, ako Európska únia skončila svoju pomoc určenú pre reformu bezpečnostných síl;

CC.  keďže Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu č. 2048, ktorá uvaľuje sankcie na vodcov štátneho prevratu;

DD.  keďže súčasný dočasný prezident Guiney-Bissau Raimundo Pereira a premiér Carlos Gomes Júnior sa odmietli vzdať svojich mandátov, hoci boli donútení opustiť krajinu;

EE.  keďže prechodná dohoda, ktorá bola uzavretá medzi ECOWAS, vojenskými pučistami a opozičnými stranami a ktorá predpokladá menovanie prezidenta i vlády podľa návrhov pučistov, porušuje ústavnú zákonnosť a legitimuje štátny prevrat;

1.  odsudzuje štátny prevrat v Guinei-Bissau a odporúča, aby štátne prevraty neboli tolerované; žiada okamžité obnovenie ústavného poriadku, čo znamená bezpodmienečné obnovenie mandátov dočasného prezidenta, legitímnej vlády a národného zhromaždenia, ktorých členovia boli do svojich funkcií dosadení v rámci demokratických postupov, ako aj dokončenie volebného postupu;

2.  odmieta uznanie akýchkoľvek prechodných inštitúcií, ktoré nevznikli na základe volieb;

3.  žiada okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých nezákonne zadržiavaných osôb;

4.  odsudzuje skutočnosť, že dočasný prezident a premiér boli donútení opustiť krajinu;

5.  odsudzuje každé porušovanie ľudských práv, najmä akékoľvek násilie voči politickým predstaviteľom a mimovládnym organizáciám, a vyjadruje znepokojenie nad rýchlo sa zhoršujúcou bezpečnosťou ľudí v Guinei-Bissau, a najmä potravinovou bezpečnosťou a zdravotnou starostlivosťou;

6.  vyjadruje znepokojenie v súvislosti so správami mimovládnych organizácií pôsobiacich na mieste, ktoré uvádzajú, že nezákonná vláda zložená z pučistov naďalej a so vzrastajúcou intenzitou porušuje ľudské práva, najmä pokiaľ ide o potláčanie občianskych slobôd, ako je sloboda prejavu, sloboda tlače, sloboda pohybu a sloboda združovania; ďalej odsudzuje svojvoľné zadržiavanie, väznenie a prípady obťažovania aktivistov a politikov, ktorí protestujú proti vláde samozvaných pučistov;

7.  žiada, aby pôvodcovia porušovania ľudských práv boli za svoje činy potrestaní, prípadne aj Medzinárodným trestným súdom, a aby osoby zodpovedné za porušovanie ústavného poriadku boli postavené pred súd;

8. vyjadruje znepokojenie nad prípadnou humanitárnou krízou v Guinei-Bissau a vyzýva Európsku úniu, OSN, Africkú úniu, ECOWAS a CPLP, aby skoordinovali svoje úsilie o zabránenie tejto možnosti, najmä prostredníctvom plánovania spoločných podporných akcií, predovšetkým v oblasti zdravotníctva v tejto krajine, vrátane podpory prevádzky hlavnej nemocnice v Bissau, ktorej chýbajú nevyhnutné prostriedky na zabezpečenie každodenných potrieb a ktorá nebude schopná čeliť kríze verejného zdravotníctva, ešte väčšmi zvýraznenej blížiacim sa obdobím dažďov;

9.  vyzýva ECOWAS, Africkú úniu, CPLP, Európsku úniu a OSN, aby sa všemožne usilovali o presadzovanie dodržiavania zásad demokracie a ľudských práv v Guinei-Bissau a aby skoordinovali svoje úsilie o obnovenie medzinárodnej zákonnosti a demokratického ústavného poriadku v Guinei-Bissau;

10.  víta sankcie prijaté Európskou úniou a želá si, aby Bezpečnostná rada OSN uplatnila svoje hrozby, ak nedôjde k opätovnému nastoleniu ústavného poriadku;

11.  želá si, aby Európska únia bola zahrnutá do „kontaktnej skupiny“, ktorá by sa mala zriadiť, a to nielen ako partner v oblasti rozvoja, ale aj ako partner pre bezpečnosť a demokratickú stabilitu;

12.  želá si, aby bola pod záštitou Bezpečnostnej rady OSN vyslaná stabilizačná jednotka a misia pre reformu bezpečnostných zložiek;

13.  požaduje, aby Európska únia, OSN, Africká únia, ECOWAS a CPLP skoordinovali rôzne vojenské jednotky susedných krajín, ktoré v oblasti už pôsobia, a to najmä jednotky Angole, Nigérie, Senegalu a Burkiny; vyzýva Európsku úniu, aby od orgánov týchto krajín poskytujúcich vojenské a bezpečnostné jednotky – t. j. od všetkých partnerských krajín AKT spojených dohodou z Cotonou – požadovala, aby zabezpečili, že tieto jednotky sa nebudú využívať na podporovanie nezákonného usporiadania, o ktoré sa usilujú vodcovia štátneho prevratu, ani na porušovanie ľudských práv obyvateľov Guiney-Bissau;

14.  žiada Radu, aby preskúmala možnosť tejto misii pomôcť v rámci spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP) a vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku, aby predložila návrh na návrat mise SBOP do Guiney-Bissau s posilneným mandátom, čo by prispelo k reforme bezpečnostných síl, posilneniu kapacít verejnej správy a podpore právneho štátu, hneď ako zákonné orgány znovu získajú možnosť vykonávať verejnú moc v Guinei-Bissau;

15.  žiada, aby Európska únia zvážila pomoc zákonnej vláde Guiney-Bissau, pokiaľ ide o boj proti obchodu s drogami v krajine, ktorú už mnoho rokov korumpujú vojenské zložky a sektor štátneho aparátu v Guinei-Bissau; pripomína, že Guinea-Bissau je tranzitnou krajinou pre obchod s drogami, ktoré smerujú na európsky trh, a vytvárajú sa tak väzby s ďalšími zločineckými sieťami pôsobiacimi v regióne, najmä s teroristickými sieťami v Saheli a Nigérii;

16. žiada Komisiu, aby pokračovala v poskytovaní priamej pomoci obyvateľstvu;

17. požaduje, aby sa boj proti beztrestnosti a podpora sociálno-ekonomického rozvoja v Guinei-Bissau stali prvoradými v rámci dlhodobej stratégie, ktorá by zohľadňovala súvislosti a situáciu na regionálnej úrovni;

18.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a orgánom ECOWAS, Africkej únie a krajín AKT.

 

Posledná úprava: 8. júna 2012Právne oznámenie