FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 104kWORD 46k
19.6.2012
PE491.971v01-00
 
B7-0337/2012

i enlighet med artikel 120 i arbetsordningen


om tillbakadragande från marknaden av Parmigiano Reggiano och Grana Padano-ostar som inte längre kan saluföras


Sergio Paolo Francesco Silvestris, Roberta Angelilli, Niccolò Rinaldi, Clemente Mastella, Crescenzio Rivellini, Vincenzo Iovine, Antonio Cancian, Lara Comi, Luigi Ciriaco De Mita, Potito Salatto, Aldo Patriciello, Elisabetta Gardini, Mario Borghezio, Oreste Rossi

Förslag till Europaparlamentets resolution om tillbakadragande från marknaden av Parmigiano Reggiano och Grana Padano-ostar som inte längre kan saluföras  
B7‑0337/2012

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 120 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Den 22 maj 2012 utlystes det undantagstillstånd i Italien för områdena kring Bologna, Modena, Ferrara och Mantua efter jordbävningen som drabbat områdena.

B.  I de jordbävningsdrabbade områdena är jordbruksföretagen hörnstenen i ett produktionssystem med många europeiska produkter med skyddad ursprungsbeteckning, såsom parmesanost (Parmigiano Reggiano), balsamvinäger och parmaskinka och i dessa områden utgör produkterna 5 procent av värdet av den nationella jordbruksproduktionen.

C. Det italienska jordbruksministeriet uppger att skadorna uppgår till över 200 miljoner euro och värst drabbade är de jordbruksföretag som producerar ostar med skyddad ursprungsbeteckning, Parmigiano Reggiano och Grana Padano, varav uppskattningsvis 300 000 rundostar på grund av jordskalvet kommer att bli omöjliga att saluföra men dock kan användas som livsmedel.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att godkänna att byrån för stödutbetalningar inom jordbruket (AGEA) drar tillbaka från marknaden Parmigiano Reggiano och Grana Padano-ostar, som inte längre kan saluföras men användas som livsmedel, så att de kan användas senare inom ramen för de insatsplaner som byrån ansvarar för.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare extraordinära åtgärder för att stödja jordbruksföretagen i de jordbävningsdrabbade områdena och att underlätta för hela produktionssystemet att återhämta sig.

 

Senaste uppdatering: 25 juni 2012Rättsligt meddelande