Procedură : 2012/2816(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0470/2012

Texte depuse :

B7-0470/2012

Dezbateri :

PV 26/10/2012 - 3
CRE 26/10/2012 - 3

Voturi :

PV 26/10/2012 - 6.12
CRE 26/10/2012 - 6.12

Texte adoptate :

P7_TA(2012)0411

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 120kWORD 67k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0467/2012
17.10.2012
PE493.643v01-00
 
B7-0470/2012

depusă pe baza declarației Comisiei

depusă în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


privind alegerile din Georgia (2012/2816(RSP))


Mojca Kleva, Edit Herczog, Minodora Cliveti, Teresa Riera Madurell, Evgeni Kirilov, Libor Rouček, Richard Falbr în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la alegerile din Georgia (2012/2816(RSP))  
B7‑0470/2012

Parlamentul European,

–   având în vedere rezoluțiile și rapoartele sale anterioare, în special cele conținând recomandări ale Parlamentului European adresate Consiliului, Comisiei și SEAE referitoare la negocierile privind Acordul de asociere UE-Georgia, din 27 octombrie 2011,

–   având în vedere Acordul de parteneriat și cooperare (APC) dintre Georgia și Uniunea Europeană, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1999,

–   având în vedere planul de acțiune comun UE - Georgia privind Politica europeană de vecinătate (PEV), aprobat de Consiliul de cooperare UE - Georgia la 14 noiembrie 2006, care stabilește obiective strategice, bazate pe angajamente în direcția valorilor comune și a implementării eficiente a reformelor politice, economice și instituționale,

–   având în vedere Acordul de încetare a focului de la 12 august 2008, mediat de UE și semnat de Georgia și de Federația Rusă, precum și Acordul de implementare de la 8 septembrie 2008,

–   având în vedere Declarația comună a Summitului Parteneriatului estic organizat la Varșovia, la 30 septembrie 2011,

–   având în vedere Declarația comună referitoare la rezultatele și concluziile preliminare ale Misiunii internaționale de observare a alegerilor parlamentare din Georgia din 2 octombrie 2012,

–   având în vedere Declarația comună a Înaltei Reprezentante a UE, Catherine Ashton, și a Comisarului Stefan Fule cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din Georgia din 2 octombrie 2012,

–   având în vedere declarația Președintelui Adunării Parlamentare Euronest, Kristian Vigenin, privind rezultatul alegerilor parlamentare din Georgia, din 3 octombrie 2012,

–   având în vedere concluziile Consiliului din 15 octombrie 2012 referitoare la Georgia,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât angajamentul activ al Georgiei și adeziunea sa la valorile și principiile comune, inclusiv democrația, statul de drept, buna guvernanță și respectarea drepturilor omului, sunt vitale pentru avansarea procesului integrării europene și pentru succesul negocierilor și al implementării ulterioare a Acordului de asociere;

B.  întrucât conflictul nesoluționat dintre Rusia și Georgia continuă să afecteze stabilitatea și dezvoltarea Georgiei; întrucât Rusia continuă să ocupe regiunile georgiene Abhazia și Oseția de Sud;

C. întrucât Declarația comună a reuniunii Miniștrilor de externe ai Parteneriatului estic, din 23 iulie 2012, s-a referit la foaia de parcurs ca la o bază pentru orientarea monitorizări și implementării subsecvente a Parteneriatului estic;

D. întrucât numeroși observatori internaționali au fost invitați de autoritățile georgiene să monitorizeze procesul electoral;

E.  întrucât Consiliul și Parlamentul European au luat întru totul act de evaluarea preliminară, efectuată de ODIHR, a desfășurării alegerilor parlamentare din Georgia, din 1 octombrie 2012;

F.  întrucât Georgia, ca partener important al UE, și-a demonstrat puternicul angajament pentru standardele democratice în timpul acestor alegeri parlamentare,

1.  felicită poporul georgian pentru acest pas important în direcția consolidării democrației în țara sa; salută din alegerile parlamentare democratice din 1 octombrie, care s-ai desfășurat în conformitate cu standardele OSCE și ale Consiliului Europei, deși anumite aspecte trebuie încă clarificate;

2.  ia act de faptul că președintele Mihail Saakașvili și-a acceptat înfrângerea în aceste alegeri parlamentare și și-a declarat disponibilitatea de a trece în opoziție, un eveniment extraordinar într-o țară și într-o regiune ale căror lideri postsovietici și-au părăsit adesea funcția sub presiunea protestelor de masă sau a amenințării unui război civil;

3.  salută declarațiile președintelui Mihail Saakașvili, precum și cele ale liderului coaliției „Visul georgian”, Bidzina Ivanishvili, privind angajamentul lor de conlucra în construcția țării; subliniază importanța capitală a unei opoziții parlamentare reale, dar și cea a unei societăți civile vibrante, pentru evoluția democratică;

4.  încurajează toate partidele politice din Georgia să conlucreze constructiv în perioada de tranziție care va urma, dar și după aceasta, pentru a asigura stabilitatea, statul de drept, respectarea drepturilor omului și buna guvernare, cu respectarea deplină a dorinței exprimate democratic de poporul georgian; încurajează noul guvern să urmărească o reformă amplă și o agendă de creștere economică favorabilă incluziunii, nu în ultimul rând prin dialog social și printr-un accent reînnoit pe drepturile sociale și ale lucrătorilor;

5.  felicită Comisia electorală centrală pentru transparența și eficiența de care a dat dovadă în pregătirea și conducerea acestor alegeri; ia act de faptul că implicarea activă a observatorilor și a societății civile pe parcursul întregului proces electoral a crescut nivelul general de transparență;

6.  salută participarea activă a cetățenilor de-a lungul întregii campanii, în special participarea femeilor și a minorităților naționale;

7.  ia act de faptul că, în ciuda mediului electoral polarizat și tensionat, libertatea de expresie, de asociere și de întrunire au fost, global, respectate; este la curent, cu toate acestea, de cazurile de hărțuire și intimidare a activiștilor de partid și a susținătorilor care au afectat pe alocuri negativ ambianța electorală;

8.  felicită Comisia interinstituțională pentru tratarea eficientă a plângerilor și a acuzațiilor de nereguli în campanie, aduse de actorii respectivi în timpul procesului electoral, care au fost procesate rapid de către autoritățile georgiene;

9.  încurajează autoritățile georgiene să revizuiască și să consolideze Legea privind uniunea politică a cetățenilor, care reglementează finanțarea partidelor și a campaniei și care, în ciuda modificări substanțiale care au fost adoptate cu mai puțin de un an înainte de alegeri, mai conține încă ambiguități grave, care afectează negativ aplicarea adecvată a acesteia;

10. solicită noului guvern georgian să analizeze și să îmbunătățească condițiile materiale din închisori și centre de detenție și să continue să adopte și să pună în aplicare reformele necesare, în conformitate cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene;

11. solicită noii adunări naționale să revizuiască în mod obiectiv decizia de schimbare a sediului Parlamentului Georgiei de la Tbilisi la Kutaisi;

12. invită Consiliul și Comisia să ofere sprijinul necesar noii administrații și să continue dialogul în curs, pentru a asigura continuitatea și a menține ritmul negocierilor unui acord de asociere, inclusiv a unui acord aprofundat și extins de liber schimb, precum și dialogului privind liberalizarea vizelor;

13. face apel la președintele Georgiei și la noul său guvern să-și respecte angajamentele și să asigure continuarea negocierilor actuale privind Acordul de asociere, într-un ritm susținut, după tranziția puterii;

14. reafirmă sprijinul Uniunii Europene pentru principiul suveranității și integrității teritoriale a Georgiei; speră ca Georgia și Rusia să continue să se angajeze activ în soluționarea conflictelor, necondiționat; așteaptă cu interes continuarea angajamentului Georgiei în cadrul dezbaterilor internaționale de la Geneva și adoptarea de către Georgia a unei politici eficace de dialog cu regiunile separatiste.

15. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, SEAE și guvernului Georgiei.

Ultima actualizare: 19 octombrie 2012Notă juridică