NÁVRH USNESENÍ
PDF 140kWORD 61k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o latině a starořečtině jako původních jazycích a kulturách Evropy


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Návrh usnesení Evropského parlamentu o latině a starořečtině jako původních jazycích a kulturách Evropy  
B8-0514/2015

Evropský parlament,

–       s ohledem na směrnici Rady 77/486/EHS ze dne 25. července 1977 o vzdělávání dětí migrujících pracovníků,

–       s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že program ELCO (výuka jazyka a kultury země původu), který byl ve Francii zaveden již roku 1975, si kladl za cíl usnadnit adaptaci dětí migrujících pracovníků;

B.     vzhledem k tomu, že by se jednalo o diskriminaci, pokud by se osvojení původních jazyků a kultur netýkalo i dětí pocházejících z členského státu, v němž žijí;

C.     vzhledem k tomu, že původními jazyky členských států Evropské unie jsou latina a starořečtina, z nichž přímo pochází celá řada jazyků dnes používaných ve státech Unie, a že tyto jazyky se po staletí používaly všude jako jazyky vzdělanců;

1.      domnívá se, že Unie musí podporovat lepší znalost řecko-latinské kultury, jež jí odkázala demokratické principy, které hájí;

2.      je přesvědčen, že Unie by měla ve všech členských státech podporovat výuku latiny a starořečtiny;

3.      domnívá se, že Unie by měla zvážit, zda by neměla používat latinu jako referenční jazyk;

4.      žádá Komisi, aby zavedla mechanismus pro tyto úvahy;

5.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

Poslední aktualizace: 16. června 2015Právní upozornění