FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 136kWORD 60k
20.5.2015
PE558.884v01-00
 
B8-0514/2015

jf. forretningsordenens artikel 133


om latin og oldgræsk som Europas oprindelsessprog og -kulturer


Florian Philippot, Dominique Bilde, Sophie Montel, Steeve Briois

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om latin og oldgræsk som Europas oprindelsessprog og -kulturer  
B8-0514/2015

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Rådets direktiv 77/486/EØF af 25. juli 1977 om skolegang for børn af migrantarbejdstagere,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A.     der henviser til, at formålet med ELCO-programmet (undervisning i oprindelsessprog og -kulturer), der blev indført i Frankrig allerede i 1975, var at gøre det lettere for børn af migrantarbejdstagere at tilpasse sig;

B.     der henviser til, at det ville være forskelsbehandling, hvis beherskelse af oprindelsessprog og -kulturer ikke ligeledes vedrører børn, der kommer fra den medlemsstat, hvori de bor;

C.     der henviser til, at de oprindelige sprog i Den Europæiske Unions medlemsstater er latin og oldgræsk, som er den direkte kilde til en lang række sprog, der på nuværende tidspunkt tales i medlemsstaterne, og at de i flere århundreder er blevet anvendt som lærde sprog;

1.      vurderer, at Unionen bør tilskynde til et bedre kendskab til den græsk-latinske kultur, som har videregivet de demokratiske principper, som Unionen hævder at forsvare;

2.      er af den opfattelse, at EU bør fremme undervisning i latin og oldgræsk i alle medlemsstaterne;

3.      mener, at Unionen bør overveje at anvende latin som referencesprog;

4.      opfordrer Kommissionen til at oprette en ordning til behandling af dette spørgsmål;

5.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og medlemsstaterne.

Seneste opdatering: 16. juni 2015Juridisk meddelelse